ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566