ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ / กิจกรรมโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม
 
เกี่ยวกับนักเรียน​
 
SPSM DOWLOAD

ดาวน์โหลด LOGO

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

Microsoft Teams

ดาวน์โหลดโปรแกรม

คู่มือนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

คู่มือสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ
ของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

FACEBOOK PAGE