ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคา

เรื่องงบประมาณวันที่ประกาศ
การประกวดราคาจัดซื้อกระดาน E-Board ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ขาตั้งและสายสัญญาณ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 25665,052,000.0028 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565