ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10/4/25671,031,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26.01.202414,640.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัดสุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26.01.202445,007.41สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26.01.202490,765.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26.01.202429,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26.01.20248,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26.01.202499,456.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.01.20242,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.01.20243,902.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ หมูสามชั้น เส้นละ 500 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.01.20242,884.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 204A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017614-420000017615 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24.01.202413,161.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษชำระม้วนใหญ่ isoft 2 ชั้น เนื้อบริสุทธิ์ 300 ม.*12 ม้วน จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24.01.202499,296.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alcaline AAx2 pcs. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.202428,419.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.20241,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ดินสอดำสเต็ดเล่อร์ 2B Exam (1×50 ด้าม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.202417,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ดินสอดำสเต็ดเล่อร์ 2B Exam (1×50 ด้าม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.202437,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผ้าไมโครไฟเบอร์สีเทา จำนวน 24 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.20241,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 24 รายการ ได้แก่ ดินปลูกต้นไม้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.202457,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลูกสูบ S-302 TTR (TS401) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.202429,853.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรภาษาไทย จำนวน 5,000 ใบ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 1 หน้า 180 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.202433,170.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สายแพรระย้า 5 ม. 15 ขั้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.01.20245,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องเก็บของ ฝาล็อค STACKO 16 ลิตรสีใส ฯลฯ23.01.202412,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.20246,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202467,255.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอตราเบสท์ฟูดส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202463,130.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202422,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ แฮม บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202486,910.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ นมสด 5 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202435,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ช้อนคนกาแฟ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.2024107,026.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ซอสมะเขือเทศกระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202419,126.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้นะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202418,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูติดมันหั่นเหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202473,130.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 24 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.2024167,503.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูแล่เป็นแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202496,125.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202434,507.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202426,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ เนื้อวัวสันนอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.20246,092.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ มะเขือเทศบดเข้มข้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.20243,444.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.20241,731.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ตับหมู ฯลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.20241,893.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กไข่ขาว จำนวน 3,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.01.202432,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แพดเดิลป๊อปโอวัลตินแท่ง จำนวน 85 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202423,371.87สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202412,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202487,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202467,902.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แกีส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202415,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รถโมเดล (เหล็ก) จำนวน 3 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.20241,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษคำตอบ (สีส้ม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202421,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษคำตอบ (สีส้ม) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.20245,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ดินสอดำสเต็ดเล่อร์ 2ฺB Exam (1×50 ด้าม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202410,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 57 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202416,291.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ พริกแรงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.01.202467,902.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ แป้งขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18.01.20247,714.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กุ้งขาว ขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18.01.20241,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18.01.202476,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้นะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ กุ้งขาว ตัวขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17.01.20243,023.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ กาว UHU ขนาด 40 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17.01.202416,217.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา รุ่น B-192 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17.01.20247,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ เทปกาว 2 หน้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17.01.202414,723.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ASUS E5202WHAK-BA042M i5-11500B จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16.01.2024480,162.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาน E-board ขนาด 86 นิ้ว HISENSE Interactive Digital Board 86WR6CE พร้อมขาตั้งจอ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16.01.2024499,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR2530 จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000011052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16.01.20245,885.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เผือก หัวขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีฺเฉพาะเจาะจง16.01.20241,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16.01.2024207,428.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16.01.2024207,428.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องพลาสติก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16.01.20241,140.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวอลล์โซเลโรสปลิทมะนาว จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202434,367.87สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำวน 4 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202425,626.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำวน 15 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202443,595.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.2024192,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัดสุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผงกะหรี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202466,168.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20249,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กฝอยทอง จำนวน 3,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202438,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กุ้งแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20247,233.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202499,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20248,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202438,177.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A BLACK TONER CARTRIDEG ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202416,114.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ข้อต่อ PVC ห้าทาง สีขาว 1 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20249,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20242,635.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline AAAx2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20241,990.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ เนื้อหมูสันใน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20241,359.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัดสุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ปลั๊กตัวเมียลอย 2P+E 32A 220-250V MASHI ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202424,791.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถุงหูหิ้วขนาด 7*15 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20247,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไม้ง่าม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.20248,705.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202412,430.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15.01.202456,014.50 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัดสุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปพ.1 ระเบียนแกนกลาง 51 ม.ปลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12.01.20247,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.2024 93,924.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมููบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.2024 93,365.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.2024 8,370.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซอสมะเขือเทศกระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.2024 19,784.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.20249,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.202496,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ท แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.202417,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ปลาทูขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.20241,587.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 58 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11.01.202419,472.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10.01.20241,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alcaline AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10.01.20245,775.86สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หลอดไฟ LED UFO NAVIA 150W D/L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10.01.2024139,635.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10.01.20243,853.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ พาสต้า ACCNEST ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10.01.20241,535.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันหนา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25673,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นผัดไท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25672,475.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นผัดไท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256737,540.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25673,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256788,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป ออคโตปุส จำนวน 120 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256732,995.59สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256776,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ขนมชั้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25678,228.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัดสุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256795,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256722,070.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุจำนวน 10 รายการ ได้แก่ กะทิ ตราอร่อยดี ขนาด 500 มิลลิลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25671,370.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ ล้อ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256750,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256719,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256742,907.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256727,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ตรายางด้ามไม้ 16″ อาจารย์ณัฐนิชา สุโพธิ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25671,112.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25672,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 34 รายการ ได้แก่ กุ้งขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25678,469.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ เนื้อหมูสันใน แล่ทำสเต็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/25671,605.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256719,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/256795,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร ได้แก่ หมูกรอบ จำนวน 450 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/1/2567250,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/256771,593.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/256712,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/256722,675.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/25673,010.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/256767,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ วุ้นเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/256732,180.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/256794,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำแข็งยูนิต จำนวน 44 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5/1/25673,080.0สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ CyerPi Innovation Add-on Pack (ชุดอุปกรณ์เสริมบอร์ดสมองกล สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/256733,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน ,สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/25679,630.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 420000018235 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/25674,815.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษกาววาชิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/25672,043.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษตราม้า No.1 กล่องละ 50 ตัว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/25674,330.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสี Fuji Xerox รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/256745,797.07สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสี Fuji Film รุ่น Versant 180i จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/256748,222.76สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Adapter แปลงไฟ 6v 1A จำนวน 7 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/2567711.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสี Fuji Film รุ่น Versant 180i จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/256745,797.07สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/2567428,963.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กลอง Zildjian รุ่น 5B จำนวน 10 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/25675,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แฟ้มสอด ออก้า สีใส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/2567905.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT จำนวน 12,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/1/256720,544.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/25663,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มะนาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256622,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ วอลล์ท๊อปเทนช็อกถั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256645,864.48สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256611,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256688,735.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256644,910.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ นักเก็ตไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256682,122.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256681,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก 8 นิ้ว บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256697,263.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระเทียมกลีบเล็่ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256692,275.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หลอดฉีดยาพลาสติก 60 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/25662,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระเทียมไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2566120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256610,742.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สีชอล์คขาว อย่างดี (กล่องใหญ่) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/25665,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ขนมปังฟาร์มเฮาส์สไลซ์มีขอบ 480 กรัม (ถุงละ 20 แผ่น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256698.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) – พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี ในวันที่ 6 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256697,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 36″x45″ (25 กก./กระสอบ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256626,429.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กส้มหน้านิ่ม จำนวน 2,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256655,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปากกามาร์คเกอร์ สีดำ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2566450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/25661,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ ใบตอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/256613,546.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษชำระม้วนใหญ่ isoft 2 ชั้น เนื้อบริสุทธิ์ 300 ม.*12 ม้วน จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/256674,472.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ถุงสบัดน้ำมัน ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/2566200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กล่องพลาสติกใสขนาด 100 ลิตร แบบมีฝาปิด จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/25661,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/25667,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สีน้ำตลับ 24 สี อย่างดี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256628,676.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ ดินปั้นเซรามิค PBA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256652,569.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กระดาษการ์ดสี 180 แกรม สีขาว (100 แผ่น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/25663,748.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ปากกาไวท์บอร์ด 2 หัว ฯลฯ19/12/25662,696.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คลิปดำ NO.107 ฯลฯ19/12/25661,444.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ คลิปดำ NO.108 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/25668,132.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาลขยายข้าง C4 KI (50 ซอง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256611,801.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256699,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256620,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256699,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/25663,930.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256699,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พริกเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/25663,360.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256654,832.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป เมจิก จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256641,269.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ขนมปังแฮมหยอง จำนวน 2,450 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256639,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ซอสคิดโคแมน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256614,659.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256698,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หอมหัวใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256629,935.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256654,693.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/25662,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256699,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256699,750.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ซอสมะเขือเทศกระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256617,109.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โคชูจัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256686,937.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำแข็งยูนิต จำนวน 13 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2566910.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ THW 2.5 MM2 สีฟ้า YAZAKI ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256690,329.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 50 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256626,335.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ Alcaline AAx8 pcs. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25668,127.72สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 30 รายการ ได้แก่ เนื้อหมูสันนอก แล่ทำสเต็กหนา 4 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256618,125.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไข่เป็ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25661,727.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ เนื้อหมูสันนอกแล่ทำสเต็กหนา 4 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25665,999.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 46 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256611,729.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซองขาว จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2566650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บ DS-23S13 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25662,155.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก้วกระดาษ 4 ออนซ์ 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25666,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200*36 คละรส จำนวน 6,480 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256687,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อ นมยูเอชที 200*36 รสจืด จำนวน 3,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256648,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017605,420000018095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256628,459.86สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/256639,081.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง เดินท่อเมนน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 6,7,8 และ 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/2566380,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ปรับปรุงห้องครูลูกเสือ ชั้น 1 อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/2566470,746.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ลวดกำมะหยี่ ขนาด 5 มิล สีเขียว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/25661,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แผ่นทองแดง 50 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/25663,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ องุ่นคิมสันต์ ฯลฯ13/12/25663,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ เนื้อหมูสันใน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/25665,537.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูบด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/25661,918.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/12/256676,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ เนื้อวัวส่วนสันนอก หั่นหนา ชิ้นละ 200 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/12/25665,185.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ8/12/256680,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256684.958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256659,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256678,131.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256610,510.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256616,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กกล้วยหอม จำนวน 2,600 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256631,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256616,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ คอร์น คลาสสิก คุกกี้ครีม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256672,574.94สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256630,245.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระดูกอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256697,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256656,632.96สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูสามชั้นหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256690,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256643,795.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/25665,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/256610,510.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8/12/25668,064.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องผัดอัตโนมัติ LJ-200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/2566355,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการได้แก่ กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว 3 M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256631,340.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กระถางต้นไม้ ขนาดใหญ่พิเศษ 11.3×25.3×11 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256610,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316, 300000050395, 300000054089 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/2566410,452.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสเปย์ทำความสะอาดแผงวงจร Cleaner GLC-010 GLINK จำนวน 2 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/2566321.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256614,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256615,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256625,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256632,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256644,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ พริกแกงเขียวหวาน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256697,006.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/2566199,790.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สายซ้อด้วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256612,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แผ่นเพลท ARCHITECT ISOMARS รหัสสินค้า ISM-1852 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/25666,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000 ใบ และใบประกาศนียบัตรภาษาไทย จำนวน 3,500 ใบ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 1 หน้า 180 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/256631,993.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องปั้นขึ้นรูปทอดมัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/12/2566256,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65×122 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/25662,865.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ วอลล์คัพ ช็อกชิป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/256655,005.34สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจานแบบหัวปั๊ม ขนาด 450 ml. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/256617,916.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/256682,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/256652,579.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/256626,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/25663,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/2566380.00
สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ ใบตองกล้วยน้ำว้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/25669,875.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หมึกกล้วย ขนาดตัวละ 95 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/25662,882.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และ จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ค่ายนวภพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/2566260,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไม้พันสำลี (ไม้เสียบลูกชิ้น) (ชนิดทู่) ขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/25661,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แ่ก ถุงขยะดำ 18″x20″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4/12/256677,463.72สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ข้าวโพดหวานดิบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/2566215.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ แคร์รอต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25666,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เนื้อหฒุสันนอกติดมัน ชิ้นละ 500 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25662,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ isoft 2 ชั้น เนื้อบริสุทธิ์ 300ม.*12 ม้วน จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256637,236.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256676,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ ได้แก่ จานซุป เซรามิค สีขาว ขนาด 11 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256634,665.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กล่องใส่ถนอมอาหารสี่เหลี่ยม ยี่ห้อ Tefal ขนาด 2.3 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/25668,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 122 รายการ ได้แก่ กระดูกอ่อนหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256643,400.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 63 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอรื 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256663,894.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256616,242.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 104 รายการ ได้แก่ Puff-pastry แป้งพายเนยสด ขนด 50 กรัม/12 ชิ้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256633,756.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรานชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเยลลี่ปีโป้ (ลัง) จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256619,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายกร ได้แก่ สะโพกไก่เลาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256667,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256667,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไก่บดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256693,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูแล่เป็นแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256671,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/11/256654,923.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดวื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256617,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/25663,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเค้กไข่ขาว จำนวน 3,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256635,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ ได้แก่ Breadboard 400 Holes ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/2566189,689.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว NO.120 F4 ตราช้าง สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/25663,192.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ กระดาาโน้ต นีออนร์ 3×3 นิ้ว โพสต์-อิท 654-5PK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/25666,524.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอร์นคลาสสิก วานิลลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256657,305.19สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ สปาเก็ตตี้ เบสท์ฟู้ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256650,311.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256632,115.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256645,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256612,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256680,945.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดวื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายกร ได้แก่ พริกแห้งเมล็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/25662,665.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256622,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256610,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/25668,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/2566494,928.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/2566207,428.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 36 ถุง โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง22/11/2566
2,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ขิง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
4,632.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ ได้แก่ สายไฟเดี่ยวแข็ง 22AWG ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
30,016.71สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะารเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ตะกร้าใส่ของขนาด 40x53x21 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
3,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ CANON 810 BLACK INK CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017635 – 420000017636, 420000017638, 420000017640 – 420000017642 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
25,446.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 85A TONE R LASERJET CARTRIDGE จำนวน 3 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 420000018578 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
8,988.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ นม UHT 200 มล. คละรส จำนวน 100 ลัง22/11/2566
52,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หลอดฉีดยา 10 ซีซี อย่างดี (10อัน/ชุด) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
16,901.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ 5 เมตร จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
2,214.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก้ว 7 ออนซ์ (50 ใบ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
1,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำยาดันฝุ่น ถูพื้น ขนาด 3.8 L กลิ่นวิคตอเรียพิงค์ จำนวน 20 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2566
9,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256611,384.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาช่อนแล่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256688,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256669,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โบโลน่าหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256634,668.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬากอล์ฟ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256613,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาหมากกระดาน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256631,389.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาเปตอง จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256633,567.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาเทนนิส จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256620,865.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬากรีฑา จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา 038-370 สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256648,514.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา 038-000 สีแดงเทา S-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256678,132.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/25666,514.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เลม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/25661,737.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256670,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256693,036.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ตลับสนไม้ไผ่ ขนาด 4 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/11/25667,870.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ไข่เป็ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/11/25661,615.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมยูเอชที 200*36 คละรส จำนวน 6,480 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256687,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256676,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมยูเอชที 200*36 รสจืด จำนวน 3,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256648,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อมัฟฟินบลูเบอรี่ จำนวน 1,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256616,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป บิ๊กร็อกเก็ต จำนวน 110 กีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256625,214.28สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผักกาดขาว จำนวน 400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256618,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256610,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256622,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/2566145.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 28 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/2566235,138.92สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ไดแก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/25666,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256611,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256677,216.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256694,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/25664,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/256681,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256632,923.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อนหนัง PVC กันน้ำ สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/25665,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ 501A NSL01T TANH0101 TSL Nasal Swab 1T (300boxes/CTN) จำนวน 600 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/256612,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำยาล้างมือ จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/2566270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ เกลือป่น 500 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/11/25662,277.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 54 รายการ ได้แก่ ถ้วยพลาสติก ขนาด 3 ออนซ์ (ถ้วยชิม) 50/แพค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/11/256644,920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ หมูบด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/11/25663,508.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 204A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017614, 420000017615, 420000017616 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256646,587.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256627,435.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา 038-000 สีแดงเทา S-3XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256623,152.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาแบตมินตัน จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256635,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 13 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา 038-362 สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง15/11/256679,028.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาฟุตซอล จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา 038-000 สีแดงเทา s-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256671,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะกรเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาลีลาศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256615,372.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ เชือกเอ็นม้วนใหญ่ จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/25661,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แฟ้มพลาสติกใส A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/25662,495.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เสื้อคอปก 012-000 สีเทา S-3XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256622,224.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ Trane Ceiling Type รุ่น Iris No.5 ขนาด 40,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/2566106,572.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ CAT6 UTP(250MHz)w/CROSS FILLER,23AWG,BLUE จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/256651,627.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/256611,984.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ แฮมหมูแบบแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/256612,138.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แ่ ข้าวโพดหวานแกะเมล็ดแบบแช่งแข็ง ขนาด 1 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/25663,875.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256697,477.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/25669,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256616,445.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สะโพไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256654,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู็ชนะการเสนราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นยากิโซบะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 13/11/256688,713.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256680,303.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256619,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อปโอลวัลตินแท่ง จำนวน 60 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256616,497.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ ได้แก่ PARA GPO-PARACETAMOL TAB 500MGX10’S ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256646,400.98สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256684,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/11/256644,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะารเสนอราคา การจัดซื้อ WAVERUNNER SHARK WHISTLER FOOTBALL จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25661,032.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ตรายางหมึกในตัว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2566315.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ปากกามาร์คเกอร์ 168 สี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25661,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระดาษรองกันเปื้อนไม่มีหลุม ขนาด 80×180 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25664,177.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เดินทางจาก จ.เชียงใหม่ ส่งที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/11/2566192,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ALCIAN BLUE 8GX,HI-MEDIA#RM471 จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/25662,375.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ Bacillus megaterium code 4050136 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/25661,251.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอาคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เทปนิโต้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/256635,535สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำยาซักผ้า สูตรน้ำ 3 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/2566780สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ตรายาง 10×10 มม. ด้ามพลาสติก/โอนเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/25664,108.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ โพสต์-อิท 3×3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/256623,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000033817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/25668,474.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 420000018555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/25664,750.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ ถ่าน Alcaline size C x 2pcs. จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/25662,041.56สิ้นสุดดำเนินการ
ประากศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระติกน้ำแข็ง ขนาด 16 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/25665,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หัวปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 90 องศา 17 CM ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/25663,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ Raspberry pi pico H ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256642,714.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ซองเอกสาร KA No.9X12 ซิลิคอน (50ซอง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256612,253.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Alternative item Mitt Size 9x8cm ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256621,507.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ BEK Cell Holday by Unilab จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/25669,362.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระเป๋าพยาบาล กว้าง 26 ยาว 50 สูง 24 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256624,973.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้ก่ PT_PowerExpansionBoard_V1_2_PCBA-Navapi ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 430000014734 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256642,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 35A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256626,942.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 8 คน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 และจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ในวันี่ 3 พฤศจิกายน 2566 เดินทางจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/11/2566416,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/11/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/11/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง01/11/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ตัวเชื่อมสายยาง (ข้อต่อแบบสวมเร็ว 1/2 หุน) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/256656,490.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถังแช่อเนกประสงค์ ขนาด 55 ลิตร SPRING (มีล้อลาก) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/256638,199.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ แก๊สกระป๋อง จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/25661,155.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ elfen ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 กล่อง 50 ชิ้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/25667,499.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ตะปูรองเท้ากรีฑา (ขนาด 5 มิล) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/256647,170.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหลอดเลเซอร์ CO2,100 วัตต์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/256656,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80G F14 IDEA GREEN จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/25664,494.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ LaserTude Yongli/A4S/100-130W หลอดเลเซอร์ C0O2,100 วัตต์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/256656,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องอิงค์เจ็ท GD 9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ รุ่น S-7284UA เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/2566304,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ยางยืด Chris Power Mini Band (ชุดละ 3 เส้น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/25668,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 202A ORIGINAL BLACK LASERJET TONER CTRG จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/25667,543.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนม UHT 200 มล. คละรส จำนวน 100 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/256652,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 53 รายการ ได้แก่ หลอดทดลองแบบหนาใช้ซ้ำได้พร้อมฝาเกลียว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/10/2566153,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/10/25665,295.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ LINK CAT6 RJ45 MODULAR PLUG (10pcs/PKG) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/10/256615,482.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อ CAT6 UTP(250MHz)w/CROSS FILLER,23AWG WG,BLUE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/10/2566103,255.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกฬา จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ลูกแบดมินตันพลาสติก Yonex MAVIS350 (หลอด 6 ลูุูก) เหลือง ฯลฯ27/10/25669,912.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ YAZ 24+4’S ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/10/25662,826.48สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ ได้แก่ LAF เปตอง ลาฟรองซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/10/256671,370.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″x1″x1.6 มิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/10/2566124,334.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กรวยฝึกซ้อมกีฬา ขนาดเล็ก 25 ซม.สีส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/10/256614,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ isoft 2 ชิ้น เนื้อบริสุทธิ์ 300 ม.*12 ม้วน จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเจาะจง24/10/256692,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ลูกเปตอง OBUT รุ่น MRTCH BLACK DIMETER 72 (MM.) WEIGHT 680 (G.) LINE 0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/10/256618,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ วัสดุจำนวน 4 รายการ ได้แก่ ร่มกระดาษ 20 mm. (อย่างดี) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/10/25667,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น (30 กก. ต่อ 1 ถัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/10/256653,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-9-รายการ19/10/256619,316.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316, 300000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/2566237,112.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ ชุดทดลอง Hydeoboost Feminine Gentle Cleanser ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256631,126.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ฟุตบอล WARRIX CURVED GLIDER เบอร์ 5 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256640,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา-จำนวน-5-รายการ19/10/2566107,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ลูกบาสเกตบอล มิกาซ่า BQ1000 หนัง PU เบอร์ 7 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256696,338.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ลูกรักบี้รุ่น R300 เบอร์ 4 ( สีแดง รหัส 8579036 ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256630,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ฟุตซอล MOLTEN F9A2000-L TPU เย็บเครื่อง L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256626,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ PARA GPO-PARACETAMOL TAB 500MG50X10’S ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256644,325.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ 36″x45″ (บรรจุ 25 กก./กระสอบ) จำนวน 250 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/25669,897.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ COUNTERPAIN 60 G ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256645,945.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-7-รายการ18/10/256619,610.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-3รายการ18/10/256622,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดหมากรุกสากล18/10/25666,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬาแฮนด์บอล-80-ชุด18/10/256640,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดานE-board86นิ้ว17/10/2566374,325.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-15-รายการ16/10/256671,968.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินท่อน้ำประปาชั้นG-M,M,ชั้น316/10/2566365,000.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-18-รายการ16/10/256614,621.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-14-รายการ16/10/256678,152.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-11-รายการ16/10/256610,430.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่นอุปกรณ์บันไดเลื่อน16/10/256620,330.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้าห้องอาหาร16/10/2566428,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงซิปใส 8×12 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/10/25663,215.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ำด้แก่ สก๊อตเทปใสม้วนเล็ก ขนาด 18 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/10/25664,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-8-รายการ16/10/256610,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-6-รายการ16/10/2566237,112.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-5-รายการ16/10/256613,037.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-3-รายการ16/10/25665,885.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา-จำนวน-5-รายการ12/10/256658,781.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล12/10/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร-รุ่น-Versant-180i12/10/256669,336.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร-รุ่น-Versant-18012/10/256688,168.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one11/10/2566227,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา4นิ้วชั้น4,5,8,911/10/2566380,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด11/10/2566196,612.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครื่องสูบน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำ11/10/256652,483.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมCCTV11/10/2566476,068.68สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหารอาจารย์10/10/2566481,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันฯ10/10/2566399,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์9/10/256643,925.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-6-รายการ ได้แก่ ผ้าเช็ดเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ฯลฯ9/10/256625,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-5-รายการ-ได้แก่-บะหมี่-ฯลฯ9/10/256690,789.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-5-รายการ-ได้แก่-กะทิ-ฯลฯ9/10/256682,015.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-10-รายการ-ได้แก่-กระเทียมดอง-ฯลฯ9/10/256689,216.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-11-รายการ-ได้แก่-กระเทียมกลาง-ฯลฯ9/10/256689,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-5-รายการ-ได้แก่-ไก่หั่น-ฯลฯ9/10/256649,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-6-รายการ-ได้แก่-เอียเล้ง-ฯลฯ9/10/256647,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาล้างตระกรันเครื่องล้างจาน9/10/25666,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-2รายการ-ได้แก่-ชุดบาสเกตบอล-ฯลฯ9/10/256658,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชามเมลามีน9/10/256650,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-14-รายการ-ได้แก่-ข้าวคั่ว-ฯลฯ6/10/256666,040.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ช้อนคนกาแฟ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6/10/256619,848.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-5-รายการ-ได้แก่-ผักกวางตุ้ง-ฯลฯ6/10/25665,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-จำนวน-2-รายการ-ได้แก่-แก๊ส48กก.-ฯลฯ6/10/256614,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-8-รายการ-ได้แก่-หมูบดหยาบ-ฯลฯ6/10/256697,615.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-4-รายการ-ได้แก่-กะหล่ำปลี-ฯลฯ6/10/256624,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-9-รายการ-ได้แก่-ผักบุ้งไทย-ฯลฯ6/10/25669,587.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-8-รายการ-ได้แก่-ผักกาดขาว-ฯลฯ6/10/256624,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไอศกรีมวอลล์-160หีบ6/10/256643,994.12สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบห้องเครื่องสระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน04/10/2566102,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-21-รายการ-ได้แก่-น้ำมันพืช-ฯลฯ4/10/2566243,819.83สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-5รายการ-ได้แก่-โอวัลติน-ฯลฯ4/10/256612,936.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-4-รายการ-ได้แก่-ไก่หั่น-ฯลฯ3/10/256682,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-6-รายการ-ได้แก่-แครอท-ฯลฯ3/10/256615,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-6-รายการ-ได้แก่-แฮมไก่-ฯลฯ3/10/256653,457.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-9-รายการ-ได้แก่-กะหล่ำปลี-ฯลฯ3/10/256621,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน03/10/256676,422.08สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-4-รายการ-ได้แก่-กะทิ-ฯลฯ3/10/256698,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-7-รายการ-ได้แก่-หมูบดหยาบ-ฯลฯ3/10/256698,237.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2/10/25667,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไอศกรีมวอลล์-จำนวน-2-รายการ 2/10/256661,152.64สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-4-รายการ-ได้แก่-มาม่าเปลือย-ฯลฯ2/10/256676,184.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-5-รายการ-ได้แก่-พริกแกงส้ม-ฯลฯ2/10/256624,791.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-6-รายการ-ได้แก่-ผักกวางตุ้ง-ฯลฯ2/10/256628,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง-จำนวน-3-รายการ-ได้แก-แก๊ส-48กก.-ฯลฯ2/10/256615,900.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-5-รายการ-ได้แก่-เอียเล้ง-ฯลฯ2/10/256697,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-8-รายการ-ได้แก่-ไก่คาราเกะ-ฯลฯ2/10/256694,839.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-7-รายการ2/10/256697,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-10-รายการ-ได้แก่-ผักกาดขาว-ฯลฯ2/10/256626,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-9-รายการ-ได้แก่-แครอท-ฯลฯ2/10/256639,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร-จำนวน-6-รายการ-ได้แก่-ไข่ไก่-ฯลฯ2/10/256697,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเค้กไข่ขาว2/10/256633,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการป้องกันและกำจัดหนูและแมลง ตัังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/10/2566158.895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/256651,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ อาคารวิทยวิโรฒ
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน
02/10/256664,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/2566232,618.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/2566178,957.48สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/256669,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลอุปกรณ์ดับเพลิง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/256696,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลระบบเครื่องยนต์ไฟปั๊ม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/256696,000.00
สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสาร จำนวน 5 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/256687,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษา Chiller RTAC170 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/2566102,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ซอสมะเขือเทศกระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/256670,170.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเจาะจง 16/08/256674,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา จัดซื้อแยมโรลรวม จำนวน 2,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256626,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25663,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256688,614.19สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256669,535.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256614,635.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256687,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ พริกแกงมัสมั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256699,403.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256627,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เส้นบะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256678,099.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256663,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25668,390.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป ออคโตปุส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256632,080.73สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ น้ำพริกเผากระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256691,629.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256653,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256642,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กล่องโฟมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256623,326.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป เมจิก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256646,308.49สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256695,925.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายยชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256621,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256613,055.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25663,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256683,406.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256661,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256616,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25666,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25665,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256614,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป แท่ง ฟรุ๊ตตี้ จำนวน 70 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256616,009.88สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256623,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร แฮม บีลัคกี้ จำนวน 10 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25662,782.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2566126,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256614,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอตราเบสท์ฟูดส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256654,687.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ พริกแกงแห้งเม็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256693,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25666,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256691,538.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2566123,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256611,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256626,001.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256692,640.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ พริกป่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256655,918.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25665,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256699,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256623,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำแข็งยูนิต จำนวน 62 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25663,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนเกษตร ชั้น 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2566435,863.07สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาน E-board ขนาด 86 นิ้ว Hisense Interactive จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2566499,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกแกงกะหรี่ไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256692,822.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256684,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสุดอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256673,225.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256683,870.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ พริกแกงเขียวหวาน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256696,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256665,255.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ แฮม บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256686,038.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เห็ดแชมปิญิงสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256662,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ พริกแกงเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256665,574.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256688,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256624,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/25668,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ฟักเขียว (แก่) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256610,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/25665,825.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป มิ้ลค์กี้ จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256627,496.33สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มะละกอดิบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/25665,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ช็อคชิพสติ๊ก จำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/256648,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นมยูเอชที 200*36 รสจืด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256668,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นมยูเอชที 200*36 รสจืด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256668,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ปูอัด PFP ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256693,036.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25669,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256697,289.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256643,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ เส้นยากิโซบะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256693,865.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256662,645.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ พริกแห้งเม็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256693,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256637,968.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาน้ำดอกไม้แล่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256689,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อปสไปเดอร์แมนใหม่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256642,161.17สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256619,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25668,580.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25669,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256619,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/08/256672,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง แก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/08/25668,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 26 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/08/2566150,286.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256671,968.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256690,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256682,341.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256698,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อปโอวัลตินแท่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256633,912.27สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กไข่ขาว จำนวน 3,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256625,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256614,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256618,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25667,995.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256625,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256612,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูแล่เป็นแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256699,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25661,615.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256698,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ น้ำปลาร้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256655,447.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่บด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2566183,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างถาดด้วยเครื่องล้างจาน (OMG EX WASH) ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256625,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ พริกแกงเขียวหวาน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256624,733.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/256672,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/25664,590.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/256670,755.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/256663,327.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ น้ำพริกนรกกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/256616,199.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/25665,090.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/2566182,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อวัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/256631,565.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ข้าวเหนียวสังขยา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256673,776.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วลิสงดิบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256694,795.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256628,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256632,742.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256630,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กุ้งแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256631,554.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256623,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/07/256644,833.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ กระทะเชฟล่อนก้นลึก ขนาดกว้าง 32 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256623,802.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 42 รายการ ได้แก่ กุ้งขาวขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256618,358.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256621,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/25665,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256618,105.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำแข็งยูนิต จำนวน 123 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/25667,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กท๊อฟฟี่ จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256618,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/25662,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อปแท่ง แตงโม จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256624,446.83สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256618,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษสาสี แผ่นใหญ่ คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/07/25668,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปากกาเมจิก 36 สี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/07/25664,948.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ น้ำตาลทรายขาว มิตรผล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/07/25669,819.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นมยูเอชที 200*36 รสจืด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/07/256668,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอสที จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นมยูเอชที 200*36 รสจืด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/07/256668,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256672,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/25667,980.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป เมจิก จำนวน 90 พีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256637,142.91สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักคะน้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/25668,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/2566113,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256692,480.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256621,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/2566106,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/2566278,842.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256648,835.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/2566115,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256694,267.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256693,785.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เอแคร์ล จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256612,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256610,065.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนูแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/2566108,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้งไต้หวัน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256613,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256690,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารอ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256652,906.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โอวัลติน (1 ลัง มี 12 ห่อ ) จำนวน 5 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256610,165.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไม่แขวนเสื้อ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/07/256617,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/07/25663,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว NO.120 F4 ตราช้าง สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25663,785.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ หนังยางวงเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2566165,630.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP INK REDUCED Height Black CRTD. จำนวน 15 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 420000005597 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256612,519.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256697,230.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25664,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เส้นผัดไท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256650,964.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256683,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ขนมชั้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256699,456.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ทอดมันปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256610,052.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256690,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256611,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงมือยางสีส้ม กล่องละ 12 คู่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25667,383.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP INK REDUCED Height Black CRTD. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256612,519.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยาดันฝุ่น – ถูพื้น ขนาด 3.8L. กลิ่นวิคตอเรียพิงค์ จำนวน 20 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256613,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ กระทะเชฟล่อนก้นลึก ขนาดกว้าง 32 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256618,559.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หน่อไม้สดไส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256631,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ สีไม้ 12 สี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/07/25667,629.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ หมูบด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/07/25661,757.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/07/2566146.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายาร ได้แก ใบตองกล้วยน้ำว้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/07/2566915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เสื้อคอกลมสีขาว พร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 4,159 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/07/2566478,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เชดด้าร์ชีสสไลซ์ 500 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะ10/07/2566470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ สีไม้ 12 สี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25667,629.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ เทปกาว 2 หน้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25663,728.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256613,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256620,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปากกาลูกลื่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25662,465.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สมุดวาดเขียน R206 ขนาด A3 อย่างดี จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256625,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ โคชูจัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256657,585.26สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256666,850.002,465.00
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น (30 กก. ต่อ 1 ถัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256646,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256661,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25663,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ07/07/256694,994.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ วอลล์ท๊อปเทนวานิลถั่ว จำนวน 140 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256653,508.56สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูสไลด์แช่แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/25661,585.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เทป OPP 48 mm.x100 หลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/256611,925.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปีกไก่ (กลาง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/25661,343.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ หนังยางวงใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/256615,325.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หนังยางวงใหญ๋ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/25666,815.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65×81 cm คละสี จำนวน 20 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/2566600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ Kingston SSD 240GB A400 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018617-420000018625 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/256626,108.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ Trane รุ่น Wall Type No.5 ขนาด 25,000BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/256656,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ตะกร้าสีขาวอย่างดี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/256614,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผ้าแคนวาส จำนวน 78 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/25667,511.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา Size S-XL สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/2566102,762.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หัวเติมลมพร้อมเกจ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/25662,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ถุงมือยางอเนกประสงค์รัดข้อ ไซส์ M จำนวน 36 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/06/25662,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สายยางใยถักสีเขียว 3/4″ จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/06/25664,258.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถ้วยกระดาษกรวยแหลม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/06/25663,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา รหัส 072-060 Size S-XL สีฟ้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256618,176.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง Maintenance Chiller RTAC170 โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/2566132,294.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/2566249,748.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เห็ดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256662,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256699,082.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256634,935.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ พริกแกงมัสมั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256688,050.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256697,855.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256625,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256614,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256624,590.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง Maintenance Chiller RTAC170 โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/2566132,294.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนแผง CONTROL TRANFER PUMP ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ เลขครุภัณฑ์ 200000000043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/256667,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 42 รายการ ได้แก่ กุ้งขาวขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/07/256618,518.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ฝอยสแตนเลส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256610,641.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ มันหมูแข็ง (ไม่เอาหนัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25661,178.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาวเม็ดขาวนม จำนวน 125 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256631,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ คอร์น คลาสสิก วานิลลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256677,932.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กส้มหน้านิ่ม จำนวน 2,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256656,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ผักกาดแก้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25613,585.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256691,810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก 8 นิ้ว บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256697,985.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ นมสด 5 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256629,875.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256618,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได่แกา เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256671,197.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ตรายางด้ามไม้ นางสาวปิยดา กาญจนดำรงนันท์ ขนาด 16″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25664,322.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256612,880.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256634,571.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ สกูรปลายสว่าน 8×1″ P ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25665,620.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำยา R22 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256618,404.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256631,565.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ท่อ UPVC 16 ม.ม. สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256642,498.26สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256626,819.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตู้เย็น จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จัดจ้างซ่อมตู้แช่ผัก จำนวน 1 ตู้ และจัดจ้างซ่อมตู้แช่เนื้อ จำนวน 1 ตู้ เลขครุภัณฑ์ 440000003111,44000000311030/06/256617,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวเม็ดขาวนม จำนวน 125 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256631,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซองจดหมายสี่ขาว ฝากาวซิลิคอน No.9/125 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/2566580.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ตู้เอกสาร 5 ชั้น โครงขาวใส ลิ้นชักขาวใส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/25667,666.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หนังยางวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/25669,892.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ป้ายอะครีลิคสอดกระดาษแบบติดชั้นใส 10×2.5 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/256617,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ช้อนส้อม ตราม้าลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/256671,048.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 24 รายการ ได้แก่ ซอสมะเขือเทศโรซ่าถุง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/256637,807.38สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กล่องอะคริลิคครอบ ขนาด 8x20x12 นิ้ว จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/256626,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 33 รายการ ได้แก่ คลิปดำ ตราช้าง 25 MM. #E108 (12ตัว) 50 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/256611,845.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสุด จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา GD9630 Riso สีเทา ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2566344,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ซองเอกสารสีน้ำตาล ขยายข้าง 11″x17″ (แบบหนา) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2566120,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU จำนวน 1 เครื่องและเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256688,061.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 40,000BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2566159,858.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายากร ได้แก่ Link 6-24 PORT F.O.RACK MOUNT SLIDE ฯลฯ โดยเฉพาะเจาะจง28/06/256653,446.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ASUS EXpert Center E5202 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2566454,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU จำนวน 1 เครื่องและเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256688,061.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256628,547.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 26X High-yield BLACK TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 42000017724 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256614,231.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256623,219.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สาย UGREEN 10204 Display Port to HDMI 5M. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256659,657.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ไม้กวาดแข็ง กทม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256687,092.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″x1″x1.6 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2566138,030.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไฟสวิตซ์แยก Toshino 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ยาว 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25663,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไฟสวิตซ์แยก Toshino 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ยาว 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256634,882.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลวดเชื่อมโกเบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25664,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256672,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กล่องไปรษณีย์ ขนาด 9x14x17 ซม. จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25661,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ สีส้มและสีม่วง ขนาด 5.5 นิ้ว x 8.5 นิ้ว 1 ชั้น จำนวนสีละ 60,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256677,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ป้ายชื่อพร้อมเชือกห้อยคอ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25663,920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ปากกาลูกลื่น Quantum 0.5 mm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25662,846.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เทปใส 3M ขนาด 3/4 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25662,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 158 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/25669,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/25668,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256619,370.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ถั่วลิสงดิบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256698,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปึก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/25663,579.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปึก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256640,922.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256699,630.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256677,655.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์แพดเดิลป๊อป ออคโตปุส จำนวน 85 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256623,371.87สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256637,032.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ พริกเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256622,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาน E-board ขนาด 86 นิ้ว Hisene Interactive จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/2566499,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 204A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000005296,420000005758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256624,305.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ มาร์เกอร์ แผ่นยาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/25661,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 24 รายการ ได้แก่ กระดาษการ์ดขาว ขนาด 4×6 นิ้ว (100แผ่น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256611,449.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4 พิมพ์ 3 สี 1 หน้า ใช้กระดาษ Garda Pat สีครีม 115 แกรม จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256615,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ Anthrone, ACS CAS 90-44-8 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256657,673.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอางค์ 50 ตัวอย่าง/กล่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256617,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ มาร์เกอร์ แผ่นยาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/25661,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ คลิปดำ เบอร์ 110 (ขนาด 32 มม.) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256614,894.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบ STEROID (เทคนิคอิมมูโครมาโทพี) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256650,857.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ มัฟฟินบลู จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/256636,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256624,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256616,328.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256671,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256612,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256680,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เต้าหู้ไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256622,587.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256620,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200*36 คละรส จำนวน 1,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256624,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200*36 รสจืด จำนวน 1,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256624,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200*36 คละรส จำนวน 6,480 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256687,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กุ้งขาวขนาดกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/25662,771.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ พิมพ์ซิลิโคนทำขนม (ฟองดอง) รูปก้อนเมฆ ขนาด 6 ช่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256610,808.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ คลิปดำตราช้าง 25 MM. #E108 50 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/25662,342.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000 BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256640,446.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ปากกามาร์คเกอร์ ชาร์ปี้ Fine 1.0มม. สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256617,696.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินท่อเมนประปาชั้นดาดฟ้า ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256649,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (25 SET/BOX) “LYSUN” ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256632,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256699,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ น้ำจิ้มลูกชิ้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256687,718.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256619,130.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256698,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256682,464.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/25668,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อปแท่ง โคล่า จำนวน 40 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/25669,148.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256616,745.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256684,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมูแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256673,241.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ลูกวอลเลย์บอล มิกาซ่า V300W หนัง PU ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/06/256680,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 61 รายการ ได้แก่ WATCH GLASS 80MM, KIMA#1026 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/06/256679,024.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/06/2566296.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นมยูเอชที 200*36 รสจืด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/06/256668,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมยูเอชที จำนวน 2 รายการ ได้แก่ นมยูเอชที 200*36 รสจืด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/06/256668,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ นมสดพาสเจอร์ไรซ์ รสจืด ขนาด 1 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/2566704.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น Versant 180i จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256629,960.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/2566499,262.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25669,425.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256611,020.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256695,965.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เต้าหู้ไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256698,354.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256697,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256619,270.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25665,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ ผงซักฟอก ตราบรีส ขนาด 4,000 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256630,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256611,020.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ หมูสไลด์แช่แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25665,021.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25661,093.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline ขนาด 9V ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256664,456.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/2566180.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียนชาย (สีฟ้า) จำนวน 1,500 เล่ม และจ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียนหญิง (สีชมพู) จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256687,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หัวใจหมู จำนวน 37.3 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/25664,849.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ สายไวโอลิน ขนาด 4/4 ยี่ห้อ D’adario แบบชุด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/2566166,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ คลิปดำ เบอร์ 110 (ขนาด 32 มม.) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/25664,836.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256672,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 67 รายการ ได้แก่ จานเพาะเชื้อพลาสติก 90*15 มม. (500คู่/กล่อง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/2566182,722.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก14/06/25661,800,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/256647,035.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ นักเก็ตไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256696,235.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256612,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256626,530.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/256668,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256692,073.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256622,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256625,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256687,451.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ข่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/06/2566884.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256615,835.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256693,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ งาขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256697,696.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แก้วน้ำพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/25664,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33 หนา 2.3 ม.ม. (120ซม.x240ซม./1แผ่น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256691,677.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25664,889.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline ขนาด 9V x 1 pcs. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25662,182.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ บาสเก็ตบอล MOLTEN B7G4500 หนัง PU เบอร์ 7 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256657,572.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ วอลเล่ย์บอลชายหาด MOLTEN V5B5000 PU เบอร์ 5 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/2566164,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยารักษาสภาพเซลล์ BOUIN”S SOLUTION,SIGMA #HT10132 จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25667,276.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25669,865.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 7×11 ฯลฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25665,285.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 18 รายการ ได้แก่ คิดโคแมน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256685,625.68สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ ที่คั้นน้ำผลไม้ คั้นมะนาว เบอร์ 4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/2566108,164.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สมุดฝึกคัดอักษรจีน (ปกใหม่) จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25667,875.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25665,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256611,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กไข่ขาว จำนวน 3,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256628,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ออริกาโน่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256688,135.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เห็ดแชมปิญองสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/256682,682.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ แฮมแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25664,485.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ น้ำตาลทรายขาว ขนาด 1 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25665,794.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างท่อตัน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/06/25668,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ แป้งสาลีอเนกประสงค์ ถุงละ 1 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25662,803.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2566319,502.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256651,006.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปีกกลางถุงปลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256677,712.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256683,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบ บบแร็กซ์ (ผงกรอบ) ในอาหาร (50TEST) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/25663,830.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อาหารแห้ง จำนวน 30 รายการ ได้แก่ แป้งตราว่าว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256650,104.89สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ฝอยสแตนเลส ฯลฯ โดยวิธี07/06/256611,791.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256623,902.73สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256651,006.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปีกกลางถึงปลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256677,712.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256683,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256633,009.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256630,215.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/25663,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก๊ส 15 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2566880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65×81 cm. คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256613,977.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ อะไหล่แท่นตัดเทป แกนใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256610,698.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน ขวดสเปรย์ฟ๊อกกี้ ขนาด 500 ML. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256612,370.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึก RIBBON NISCA YMCK03 (250 IMAGE) FOR PR-5350 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256640,018.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 420000018578 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25665,564.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เทปใส สก๊อตซ์ 600 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25661,815.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ขวดสเปรย์ฟ๊อกกี้ ขนาด 500 ML. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256612,370.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เชือกฟาง (ขดลวด) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25663,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ดินสอ 2B ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25663,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 842000001593,420000018659 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256612,401.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง02/06/25669,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/06/256656,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/06/256691,271.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/06/256619,875.00สิ้นสุดดำเนินการ
สิ้นสุดดำเนินการ02/06/256630,662.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/06/2566 54,543.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อปโอวัลตินแท่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาจง02/06/256634,830.36สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/06/256610,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 8.20×0.75×0.80 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/06/2566492,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ ได้แก่ จานร่อน ขนาด 175 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/06/2566130,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 36″x45″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256694,309.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 16 รายการ ได้แก่ สนับแข้งมวยไทย Fairtex หนังแท้มีปลายขา SP5/M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/2566112,324.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กฝอยทอง จำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256648,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อปแท่งดราก้อนป๊อป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256636,661.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอ ตราเบสท์ฟูดส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256655,702.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256699,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256612,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ30/05/256627,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256698,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256638,894.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอ ตราเบสท์ฟูดส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256638,894.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดบาสเกตบอล (ทีมชาย สีขาว) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256678,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/05/25669,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/05/256613,930.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผักกาดขาว จำนวน 400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/05/256616,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/256650,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/256699,675.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาช่อนแล่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/256699,745.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/256642,318.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 12 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/25662,230.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/2566104,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/256684,335.26สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Brother Tape Black/White for TZ-321 12 MM. ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 840000000015,420000005608 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/05/256615,729.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงมือไนบอนกันบาด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/25667,043.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องล้างจาน รุ่น OMD2000KY จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 440000003087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/256618,939.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ THINKIN LED DRAFTING PAD A3 USB จำนวน 2 อััน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/25663,103.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/256672,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ Alkaline AA x 2pcs ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/05/25665,264.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200 ml. คละรส จำนวน 6,480 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/05/256687,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200 ml. คละรส จำนวน 1,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/05/256624,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200 ml. รสจืด จำนวน 1,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/05/256624,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 21 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/05/256651,997.72สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 40 รายการ ได้แก่ ช้อนพลาสติก เบอร์ 1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/05/256623,434.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,30000054089 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/05/2566485,566.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีเทา ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/05/2566410,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กล่องกระดาษ No.l ฝาชน ขนาด 45x55x40 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/05/25665,333.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE จำนวน 1 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 842000001589 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/05/25662,375.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ Riso รุ่น Comcolor GD9630 จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/05/256620,816.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่อง HP SCANJET Pro 2500 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/05/25668,384.52สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/05/25662,846.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทอประปาดาดฟ้าอาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/05/2566370,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม คู่มือ ประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหา แบบฝึก แบบวัด จำนวน 1,100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/2566330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ป้ายชื่อห้อยคอ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/256627,635.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/04/25667,886.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Toshino ล้อเก็บสายไฟจานพลาสติก 20 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/04/256657,683.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้อัดเกรด A 120x240cm. x 15 มิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/04/256663,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวยางดันล้อป สีแดง จำนวน 6 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/04/256615,311.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ตรายาง 10×45มม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ศุงใหญ่ ผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25662,642.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ TRANE ขนาด 30,500BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ TRANE ขนาด 18,700 BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/2566115,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256662,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษชำระม้งนใหญ่ isoft 2ชั้น เนื้อบริสุทธิ์ 300ม.*12 ม้วน จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256695,872.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/2566475,508.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ขนจริง+ด้ามพลาสติก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256656,988.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 66 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า (50 ตัว) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/04/256689,312.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/04/256685,794.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/04/256662,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 151X BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/256680,089.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ขนาด 20 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/256616,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คลิปดำ ตราช้าง 8MM. #E112 (12 ตัว) 19 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25662,418.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25665,671.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25669,282.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระดาษอเนกประสงค์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25662,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256618,243.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256636,561.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ BROTHER BLACK INK CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256612,454.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อประปา ดาดฟ้า อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256687,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องพักครู ชั้น 2, ชั้น 6 และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/2566389,009.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บรรจุน้ำยาถังดับเพลง ชนดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256656,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ThikPad 90W AC Adapter for X1 Carbon ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256669,015.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ช้อนโต๊ะ Hand made ผลิตจากสเตนเลส เกรดพิเศษ AISI 304 ปลอดสนิม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/256651,051.84สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ล้อรถเข็น 6 นิ้ว แบบแป้นหมุนได้ ตราม้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/04/256632,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/04/25662,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/2566172,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200ml. คละรส จำนวน 5,652 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/256676,302.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อ วัสดุ จำนวน 37 รายการ ได้แก่ เบกกิ้งโซดา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/2566151,890.78สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สายน้ำดีชักโครก 5/8″ x 1/2″ ยาว 18″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/04/25663,180.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เหล็กกล่อง 1″x1″x1.6 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/04/256662,595.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาล ขนาด A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25666,387.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลั๊กบูทส์ US-6623 BOOTS CAT6 GREEN COLOR ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25668,078.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไม่สน 2×1 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256681,213.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ แฟ้มตราช้าง No.211 A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256611,159.03สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Alkaline AA x 2pcs ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25661,926.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เสื้อคอกลมสีขาวพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 120 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256616,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เสื้อคอกลมสีขาวพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 1,227 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/2566165,645.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 410 BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256674,589.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 410 BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256674,589.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316, 300000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/2566273,385.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET PRO M454dn จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256637,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ถุงพับข้างใส ขนาด 9×14 นิ้ว บรรจุ 500 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256610,689.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ชุดบล็อกตัวต่อ SEMBO BLACK ชุดเล็ก ร้าน Polo ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25661,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องยิงบอร์ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25663,306.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สี TOA พียู วอเตอร์พรูฟ (เทา) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25665,778.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ สบิปเชื่อมสายไฟเบอร์ ยาว 6 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25662,188.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเย็บขนาดใหญ่ ตราม้า H-1213 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25661,819.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานท่อเมนประปาใหม่ ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/03/256645,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร รุ่น Mnuchin จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/25667,407.61สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายตู้โทรศัพท์ Siemens รุ่น Hipath3800 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/256669,015.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เมเลสโคป เกจ 5/16-6 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/25665,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระบอกฉีดยา ขนาด 3ml. 100 ชิ้น/กล่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/2566750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กระดาษลิตมัส สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/256619,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม่มีด้ามจับ จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/03/25661,027.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องเรียน 1602 และห้องเรียน 1604 อาคารวิทยวิโรฒ และปรับปรุงห้องทำอาหาร 2 และติตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/03/2566269,559.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปูนซีเมนต์แดง TPI 50 กก. จำนวน 5 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/03/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว 4 หุน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/03/25668,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ รางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ ยาว 10 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/256619,688.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/25664,750.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO 4003DW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/256619,688.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO 4003DW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/256619,688.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Dell Speakerphone-SP3022 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/256627,242.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สีสเปรย์ WIN 255 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/2566480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กรรไกรตัดเล็บ (ขนาดกลาง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256610,505.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตระกร้าสีขาว 3 ชั้น ขนาด 60×41 ซม. จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25661,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สิ่ว 1″ TM4441 “IRWIN” ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256610,015.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Fortigate 200F 3Yr Hardware plus 24×7 Unified Threat Protection (UTP ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/2566492,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถาดหลุมอลูมิเนียม ขนาด 35 ซม. ตราจรเข้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/2566284,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปั๊มมิตซู 405 W. จำนวน 2 ตัว และปั๊ มสแตนเลสอัตโนมัติ ARWANA จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/256643,870.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ NPG-67 Toner BK FOR IRADV ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/256651,616.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/256624,182.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คีมถ่างแหวนลูกสูบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25669,886.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ตะแกรงไมโครโฟน สำหรับ SM58 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/256638,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ตะกร้า ขนาด S 17x9x6 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/256613,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก๊สกระป๋อง P3 จำนวน 30 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25662,568.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ดอกสว่านเจาะปูนโรตารี่ 6.5 มิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25663,945.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แปรงขัดพื้นใช้กับเครื่อง 18″ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25669,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ ขนาด 30×40 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/256654,463.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แก้วน้ำมีก้าน ความจุ 425 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/25665,771.58สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.20×0.80×0.80 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/2566497,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชั้นคว่ำแก้ว ขนาด 600x500x1800 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/2566497,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ขวดโหลแก้ว 0.8 ลิตร ฝาเกลียว ขนาด 9.1×9.1×19 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/256622,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256610,732.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แปรงลบกระดานด้ามไม้ ตราไก่ No.1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/25661,926.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เทปกั้นเขต (ม้วนใหญ่) จำนวน 4 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/25661,926.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/256624,920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256642,543.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX S2220 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256611,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปั๊มน้ำพุ KAR TEN JP-067 55 วัตต์ จำนวน 4 ตัว และ ขาตั้งซ่อมเครื่องยนต์ 2 ตัน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/25669,972.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โคมไฟ PAR LED 54X3w RGBW (Nightsun SPC549A) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566115,132.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โครงทรัสอลูมิเนียมสำหรับเวที จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566222,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000 BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566208,821.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ถุงมือยางสีส้ม 1ST STAR Size L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256666,036.12สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แผ่นกรองอากาศ (คาร์บอน) SHAPR รุ่น FZ-F 50HFE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256667,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คีมถ่างแหวนลูกสูบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/25669,886.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Cisco CBS220-16P-2G 16 Port POE Switch ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566166,706.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานอุปกรณืและติดตั้งชุดเครื่องเสียง, งานอุปกรณ์และงานติดตั้งชุด TRUSS & LIGHTING เวทีโถงล่าง อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256685,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะตัวแอล ขนาด 150W*150W2*60D*45D2*75H cm. พร้อมตู้เก็บเอกสารแบบบังโป๊ ขาเหล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256627,841.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ชั้น 2 (ห้องสมุด) อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/2566131,931.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แผ่นอคริลิคสีแดง ขนาด 90×90 ซม. (5 มม.) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256618,992.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ แฟ้มเก็บเอกสาร 2 ห่วง ตราช้าง A4 เบอร์ 221V ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256616,007.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/25661,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้แช่เย็น TOKKI รุ่น TK-2270FLI5 (INVERTER) 27 คิว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/256626,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ DELL 7400 AIO0 i5-12500 vPro 8GB +1TB WIN 11 PR จอขนาด 23.8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/256695,850.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ คีย์บอร์ด Keychron K10 Hot Swappable Wire จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/256630,751.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รถเข็น 4 ล้อ อย่างดี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/25666,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไมค์สเตอริโอ TR-ST (ขั้วทอง) ขนาด 3.5 mm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/256664,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กล่องอเนกประสงค์ รุ่น ฮัลเคอร์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/25664,173.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ป้ายชื่อและเชือก ขนาด 10×13 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/25664,622.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำความเย็นห้องแช่ผัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/2566101,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไก่ไม่ถอนขน 20 ตัว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/25666,429.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ แกนฉากสแตนเลส 1.14 เมตร – 3 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/256652,023.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 9020 ALL – IN-ONE จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/256617,976.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานไฟฟ้าสำหรับงานต่อเติมห้องคหกรรม หลังอาคาร 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/2566138,197.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเคลือบบัตร เทา – ขาว นีโอแคล ND -35 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/25663,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องทำความเย็น ห้องแช่ผัก โรงครัว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/256634,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล CANON COPIER IR2206N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/256675,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลำโพงบลูทูธแบบพกพา พร้อมไมค์ลอย DECCON รุ่น PWS จำนวน 2 ชุด และลำโพงล้อลาก 15 นิ้ว XXL รุ่น SL-15V-BT จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256618,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 410A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256679,329.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ FITH FLAT,4CORE DISTRIBUTION CABLE, LSZH ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256615,953.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ALLER TAB 10X10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/02/25663,413.17สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เชือกฟางม้วนใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/02/25666,815.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ปืนยิงกาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/02/25669,257.64สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเชื่อม FALCON MAX MIG225 ระบบ DC INVERTER จำนวน 1 ตัว และเครื่องตัด 14″ มากีต้า LW1400 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/256636,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เทป OPP 3M ขนาด 2 นิ้ว ยาว 40 เมตร สีน้ำตาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/25669,351.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ US-4006IL LINK CAT 6 IN-LINE COUPLE, for PATCH PANEL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/256629,513.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ Pipette stand ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/256677,354.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เดินทางจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/25664,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/2566279,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ใบตองตานี จำนวน 5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/2566275.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/25665,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ซองน้้ำตาลขยายข้าง 11″x17″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/256659,278.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ดินสอ 2B สเตทเลอร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256642,757.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 136X Black Laserjet Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256612,657.03สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กล่องเหล็ก กล่องอเนกประสงค์ 9 ช่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256610,685.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ US-4006IL LINK CAT 6 IN-LINE COUPLER, for PATCH PANEL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256633,419.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดตรวจ COVID-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits (25 SET/BOX) จำนวน 48 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256622,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เดินทางจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256617,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร Auto Shred นีโอ A-800 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25669,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมายเลขลิฟต์ L-03 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/02/256615,600.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn Printer จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ HP Laserjet M211d Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/02/256673,787.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารโล่ง ใส่แฟ้มตั้ง A4 ได้ทั้ง 2 ชั้น ขนาด 180x45x85 ซม. แบบมีแผ่นกั้นกลาง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/256618,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เดินทางจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/256642,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ LOGIT CORDLESS PRESEN R400 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/256627,135.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256649,840.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษคำตอบ (สีส้ม) จำนวน 6,000 แผ่น และ กระดาษคำตอบ (สีม่วง) จำนวน 8,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256648,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไมค์โครโฟน ร้อง/พูด ยี่ห้อ Audio Technica 1300x จำนวน 8 ตัว และ ลำโพงล้อลาก ยี่ห้อ XXL A-12V จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256625,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คระยะรถตู้โรงเรียน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/25663,501.04สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินท่อเมนประปา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/2566130,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ LC/LC SM.PATCH CORD 5M.DUPLEX (UF-6225D) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/256641,457.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไฟ Toshino รุ่น ET-914-USB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/25665,265.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 40 รายการ ได้แก่ สีเพ้นท์หน้า คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256630,435.08สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดหัวฉีดชำระสแตนเลส รุ่น Collon พร้อมสาย จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256673,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 28 รายการ ได้แก่ เทป OPP 3M ขนาด 2 นิ้ว ยาว 40 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256621,111.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Anitigen Test Self-Test Kits (25SET/BOX) จำนวน 48 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/256622,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 65 รายการ โดยวิธีคัดเลือก15/02/25663,129,153.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/256661,239.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25666,049.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ พู่กันแบน NO.12 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256622,448.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว NO.120 F4 ตราช้าง สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25666,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ ได้แก่ BETAMETHASONE CREAM 0.1% W/W15G. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/256643,668.86สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 36 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/256625,032.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/2566101,098.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร Auto Shred นีโอ A-800 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/25669,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ซองเอกสาร KA No.9×12 ซิลิคอน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/25661,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/25661,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IRA8085 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25668,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครอง 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256638,577.78สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สาย CAT6A U/FTP XG (500 MHz) CABLE, LSZH (US-9256LSZH) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256645,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256614,129.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น (30 กก. ต่อ 1 ถัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256634,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวเม็ดขาวนม จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256612,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 32 รายการ ได้แก่ ถ้วยชิม 4 ออนซ์ แบบพลาสติกใส (แพค 50 ใบ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256616,416.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 34 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25666,841.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25663,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวเม็ดขาวนม จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256612,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ กระดาษสีแดง A4 (500 แผ่น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256667,297.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รถเข็น 4 ล้อ ไฟเบอร์ (คันใหญ่) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25666,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องพักครู ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256624,931.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนศูนย์ศักยวิโรฒ ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256625,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องบดสับซอย MARA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25667,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 955XL BLACK Original Ink Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256623,112.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า คลีเน็กซ์ จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25665,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25669,630.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สมุด 9/40 ปกพิมพ์สี 4 สี UV เงาเส้นธรรมดามีเส้นคั้นหน้าแดง เนื้อ 60 แกรม SCG เกรด A แบบหนาพิเศษ จำนวน 22,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/2566137,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ Trane Type รุ่น Iris No.5 ขนาด 25,000 Btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256636,112.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ชาวต่างชาติ สาขาภาษาตะวันตก อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256615,183.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องผสมอาหารแบบยกโถ KitchenAid 5 KPM5 Stand Mixer 5QT, 4.82 Heavy Duty จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/2566140,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษและซ่อมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256611,158.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร CANON COPIER iR-ADV DX C3830i จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256144,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25661,395.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สเปรย์เคลือบเงาผนังกันน้ำซึม A100 500ML. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25665,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ESP32 Node MCU ESP-WROOM-32 Wifi, Bluetooth Module ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25667,142.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 24″x28″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256676,579.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256611,128.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สายฉีดน้ำแรง ยี่ห้อ Bosch ยาว 6 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256634,732.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO M154A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25661,926.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ CAT6 UTP (250MHz)w/CROSS FILLER, 23AWG ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256671,572.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10N ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25667,732.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ดินสอ 2B มาสเตอร์อาร์ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256636,133.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มาสเตอร์อาร์ต ดินสอดำสองบี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256630,522.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ช้อนโต๊ะ HAND MADE ผลิตจากสเตนเลส เกรดพิเศษ AISI 304 ปลอดสนิม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256651,051.84สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 206A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CRTG ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256614,836.62สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สายยางใยถักสีเขียว 3/4 จำนวน 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25661,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/02/2566625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกั้นห้อวเรียนคหกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/02/2566487,128.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้อัดยาง 15 แผ่น เกรด A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/02/256685,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำความเย็นห้องแช่ผัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2566101,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ KEDACOM IPC2252 จำนวน 70 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2566492,467.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200 ml. คละสี จำนวน 8,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2566106,125.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องสาขาจิตวิทยาการแนะแนว อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256634,347.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ สาขาอาหารและการโรงแรม อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256614,712.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ สะนาซารูตลับสีเพ้นหน้า 18 มล. #Grass Green ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25668,8470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ทำความเย็น จำนวน 1 งาน โดยใช้เกณฑ์ราคา01/02/256631,886.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Kingston Data Traveller 256GB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256611,673.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET 107A PRINTER จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง01/02/25669,565.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ BROTHER TN-1000 TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256612,208.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แท่นประทับ ตราม้า เบอร์2 สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/01/25666,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ SFP+/LC(SM) 10g.1310mm*10KM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/01/256644,191.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ Trane Ceiling Type รุ่น Iris No.5 ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/01/256649,862.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สายยางใส 1 1/2″ จำนวน 1 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/25663,531.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินท่อ PPR เข้าบ่อเก็บน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/2566141,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ก๊อกอ่างซิงค์ Cotto CT130C (HM) รุ่น WINDY ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256694,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256617,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินท่อเมนประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256690,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 9,000BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256632,421.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะสแตนเลส ขนาด 2000x500x800มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/2566479,360.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร ดำ วิกเกอร์ฮูด VS-805MC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/25663,469.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ THE INVASION (ANIMORPHS BOOK 1) จำนวน 185 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/256628,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชั้นวางของ บีชเข้ม เฟอร์ราเดค LKS85090 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/01/25663,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จานเมลามีนทรงสี่เหลี่ยม 7.5 นิ้ว สีขาว ตรา Superware ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/01/256615,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่อวัดความดันแขนสอด พร้อมโต๊ะและกระดาษพิมพ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/01/256664,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/01/25666,619.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานไฟฟ้าห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/01/256633,4913.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/01/256622,437.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจาะสกัดพร้อมทำท่อน้ำดี ขนาด 4 นิ้ว พร้อมทำการเดินใหม่ ณ ชั้น G+1 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256629,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสี ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256677,147.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ หนังสือ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ CAMBRIDGE LOWER SECONDARY GLOBAL PERSPECTIVES. STAGE 7 LEARNER’S SKILLS BOOK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/2566206,923.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เอกสารการศึกษาไวยกรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้น จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/25666,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256613,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 9 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป- กลับ บางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/25667,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ จพนวน 4 รายการ ได้แก่ ภาษาเกาหลี (แบบเรียน) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256621,206.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET PRO MFP M479fdw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256648,364.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256629,510.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Kual Le Han Yu 1 Texbook ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/2566542,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รางปลั๊ก 4 ช่อง 4 สวิตซ์ 5 เมตร (10A/230W) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/25669,493.04สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ WD SSD 480GB-SATA GREEN-3D-3YEARS ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/2566160,435.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256680,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เหล็ก 4x2x1.6×6 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256685,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ คีมคอม้า Total ขนาด 10 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256632,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256617,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หลอด LED E-COFIT 8W/D PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256646,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปากกาลูกลื่น FABER-CASTELL RX0.5 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25661,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ No.10-1M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25669,872.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 42 รายการ ได้แก่ ปากกา Marker Sharpie ทวินทิป สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256611,927.02สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ แปรงลบกระดาน ฟูจิใหญ่ คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25663,532.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ น็อตสแตนเลส 5/16″x2″ #14 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25669,304.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ฉากผ้าถ่ายภาพ GREY ขนาด 2×3 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25669,437.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25665,564.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 25 รายการ ได้แก่ สายไฟ AWG22 แบบแกนไส้แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/2566101,890.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฎิบัติการติดผนัง ขนาด 8.40×0.75×0.80 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/2566499,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เชือกผักตบชวา แบบเกลียว 3 มิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256637,792.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ รางหลังเต่า1873 อลูมิเนียม 73x18x2ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256688,403.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แผงปุ่มกดควบคุมในตัวลิฟต์ และแผงปุ่มกดที่หน้าชานพัก (ลิฟต์หมายเลข3) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/2566428,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/2566145,798.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องจ่ายน้ำหวาน รุ่น 2 โถ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/256633,170.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หนังสือพูดญี่ปุ่นง่ายได้ตั้งแต่ต้น Nihongo Active Talk ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/256673,886.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขัดพื้น ขนาด 20″ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปัดเงา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/256611,545.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กบ จำนวน 6 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2566690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/25661,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผงซักฟอก ไฮคลีนโปร (20kg/ลัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/01/25665,706.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 36″x46″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/01/256631,458.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ กระดาษโน้ต สติกเอ็น พาสเทล สีเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/01/25664,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 28 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่นขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/01/2566170,867.23สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงซิป 5×7 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/01/2566781.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ป้ายอคริลิค ขนาด A4 แนวตั้ง T Stand ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25664,194.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โฟมหนา 1.5 นิ้ว (A) จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/2566115.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/2566144,503.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256688,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256667,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256683,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปี๊บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25661,417.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนว 6 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256622,523.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256664,777.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256671,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป- กลับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25666,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กลองทอมบ้า Regent 10″ + 11″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25667,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A BLACK ORIGINAL CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256634,807.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 212A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256649,203.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไมค์ – ลำโพงช่วยสอนแบบคาดเอว Deccon PWS-173 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25663,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษปกการ์ดสี A4 180 แกรม สีขาว จำนวน 6 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25661,540.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซองพีวีซี (ใส่เครื่องเขียน) ปากกระเป๋าติดซิปเลื่อน 1 จุด ด้านหน้า PVC ใส หนา 0.28mm. ด้านหลัง PVC สีขาวทึบ หนา 0.28 mm. ขนาดกว้าง 7 x ยาว 21.5 ซม. โลโก้งานสกีน 4 สี 1 ด้าน จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256636,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซองพีวีซี (ใส่เครื่องเขียน) ปากกระเป๋าติดซิปเลื่อน 1 จุด ด้านหน้า PVC ใส หนา 0.28mm. ด้านหลัง PVC สีขาวทึบ หนา 0.28 mm. ขนาดกว้าง 7 x ยาว 21.5 ซม. โลโก้งานสกีน 4 สี 1 ด้าน จำนวน 2,500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256645,475.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม และ แก๊ส 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256611,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25669,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256619,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอ าหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256615,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระดาษกรอง ขนาด 11 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25662,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ APC-UNIADAPTER Universal Female Adapter จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25662,675.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ปากกาเจล Pentel Energel BL77 ขนาด 0.7mm. สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256629,328.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดานไม้ตะปู จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25665,136.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 23 รายการ ได้แก่ กระดาษขาวมัน 60 แกรม 31×43 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256616,550.68สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ PP Board 21×29.7 cm. A4 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256614,006.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาลขยายข้าง KI 11×17 นิ้ว (50 ซอง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256627,212.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2566 และ จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 20 มกราคม 2566 รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป- กลับ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/2566200,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผซักฟอก ขนาด 1,000 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25664,905.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256664,874.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline Panasonic AAA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/25666,109.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผ้าคอตตอน (อย่างดีพิมพ์ลาย) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256618,564.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ บอลอเนกประสงค์ S2Y1250-C ยาง 20 ซม. (ฟ้า) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/25667,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 45 รายการ ได้แก่ สีอะคริลิคแกเลอเรีย วินเซอร์ #114 Cadmium Yellow Pale Hue ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256674,379.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ 400 มล. สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256612,120.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษปกการ์ดสี A4 180 แกรม สีขาว จำนวน 6 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/25661,540.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โทรโข่งอัดเสียงได้ DECCON MG-3007 UB จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256612,133.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษคำตอบ (สีส้ม) จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/256619,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษคำตอบ (สีม่วง) จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/256619,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้ยูคา ขนาด 3″ ยาว 3 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/256612,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปั๊มลมโรตารี่ CX2550H 2.5HP 50L PUMA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/25667,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เดือนมกราคม พ.ศ.2566 จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ชีวจิต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/01/256612,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เนื้อแล่เป็นแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/01/256612,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/12/2565217,819.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/12/256589,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 53 รายการ ได้แก่ แก้วชา TEA CUT W/O HANDLE 0.17L. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/2565125,218.89สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระทะก้นแบนสเตนเลส 24cm. OPEN FRENCH SKILLET ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/256560,689.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลังพลาสติกสำหรับเก็บแก้ว 25 ใบ เพิ่มความสูงของลังจำนวน 2 ชั้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/256560,689.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กาชาจีน TEA POT SMALL 0.63L. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/256515,580.27สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผงซักฟอก ไฮคลีนโปร (20kg/ลัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256521,665.36สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลั๊กตัวผู้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256539,001.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สีสเปรย์ WIN #231 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/25652,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ Mouse LOGITECH M100r ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256575,509.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฟ้มโชว์เอกสาร สันกว้าง 1 นิ้ว ตราช้าง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/25652,430.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป ค่ายหัตวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และ รับส่งจากค่ายหัตวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไป โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/12/2565205,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่านชาร์จ eneloop pro AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/25657,778.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/12/2565894,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/25651,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษ IJ PHOTO GLOSSY LASER A3 180G. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256523,047.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ สีม่วง – สีส้ม ขนาด 5.5 นิ้ว x 8.5 นิ้ว 1 ชั้น จำนวน 72,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256546,224.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/2565277,879.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ SEAGATE Backup Plus Ultra Touch 2TB White ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256511,780.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชามผสมแป้ง Mixing Bowl ตราหัวม้าลาย 15 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256515,936.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W/CDL E27 PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/2565135,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หลอด LED 5W 5mm. สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/25652,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โต๊ะทำงาน รูปตัวแอลซ้าย ขนาด 160x140x75 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256511,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
จัดจ้างเปลี่ยนย้ายเครื่องปรับอากาศ ห้อวเรียน FCU อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น M ห้องทะเบียน และอาคาร 5 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256520,651.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องอาหารส่วนกลางผู้บริหาร ชั้น M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256540,135.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้เพื่อสุขภาพเออร์โกเทรน รุ่น Ultimate Malmo จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256539,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานเฟอร์นิเจอร์ห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2565437,137.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์ดิจิตอล Toner Cartridge CT203035 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/256522,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกตรวจข้อสอบ HP รุ่น HPC6602A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/25654,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/25652,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2565132,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2565182,221.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IMac รุ่น 24 นิ้ว จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 16/12/25651,707,238.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline PANASONIC AA 2ก้อน/แพ็ค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/25655,553.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, UNV Sockets จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256527,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ DC POWER SUPPLY DC 30V 10A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256533,656.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องขัดพื้น ยี่ห้อ Proclean ขนาด 18″ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256581,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Arduino Sensor Shield V5.0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256516,927.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โทรทัศน์ SAMSUNG SSG-HG55AU800A UGD LED TV55″ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256542,586.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ มินิแจ็ค 3.5 สเตอริโอ ยี่ห้อ LIDGE YM168P ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256534,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องสกัด 30 M.M.HM 1306 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256546,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ก๊อกแก๊ก MITO (ด้ามฟรีลม รุ่น RW-450 1/2″) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256535,203.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัสดุปลูก Perlite (100 ลิตร) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25653,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไขควงแฉกแกนทะลุ KING TONY 26.0×100 m.m. จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25651,043.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไขควง ไร้สาย GO II ( kit ) + ดอกชุด 33PCS BOSCH ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/2565105,009.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL รุ่น 2265 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256521,293.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์ไร้สาย 2.4GHZ สีดำ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ EPSON ECO TANK L3210 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ Syndome STAR-1000VA UPS จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256516,039.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ รางปลั๊ก 5 ช่อง 5 สวืตซ์ 5 เมตร (16A/3600W) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256533,266.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองระบบน้ำดื่ม อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256578,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
จัดจ้างเปลี่ยนสารกรอง ระบบน้ำดื่ม อาคาร 2 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256540,285.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียริฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/2565201,569.81สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องสาธิตนิทัศน์ ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/256549,376.22สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมห้องทะเบียน ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/256523,861.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งกระเบื้องยางห้องทะเบียน ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/256540,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/12/25659,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25652,876.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำยา R22 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/256521,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางขนาด 25×55 มม. ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25654,119.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่อเย็บ MAX HD-10N + ลวดเย็บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25653,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปากกา FABER-CASTELL GRIP X7 น้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25652,253.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โต๊ะเขียนแบบ Mastex A-1N (ปรับมุมองศา) จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/12/256589,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องตีเบอร์ 4 หลัก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/12/256556,774.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONERA CARTRIDGE จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/25659,373.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 36″x45″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/256523,754.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แผ่นอะคริลิค สีใส ขนาด 90×90 ซม. (2มิล) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/256546,277.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ แผ่นเฟรมสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/256557,018.16สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 25,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/2565126,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/256530,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/25658,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม และ แก๊ส 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256515,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม และ แก๊ส 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256511,225.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แยมโรล จำนวน 2,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256533,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สายยางแก๊ส ขนาด 5 เมตร จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2565650.03สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ พริกแห้งเม็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256543,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2565200,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256538,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25654,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256527,777.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2565139,956.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แยมโรล จำนวน 2,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256533,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กุมก้ามกราม จำนวน 24 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25656,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เฟรม ขนาด 20×25 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256537,278.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระบะแปลงผักสำเร็จรูป ขนาด 60x200x35 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25652,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กลม ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 250 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256598,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปากกาลบคำผิด Pentel 4.2 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25651,017.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 74 รายการ ได้แก่ แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง #444 A4 สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256526,790.16สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากระดาน86นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/25652,354,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง Hi Premium Diesel 400 ลิตร และ แกลลอนใส่น้ำมัน ขนาด 50 ลิตร 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/11/256532,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)29/11/25651,364,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ DHT11 Digital Temperature Sensor ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/2565143,085.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ กรรไกร ตราช้าง OFE380NP 8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256511,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างห้องน้ำ/ล้างพื้น ขนาด 3.8L. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25659,501.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระจกโค้งจราจร 24 นิ้ว จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25652,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดปากกาเน้นข้อความ FABER-CASTELL Textiner 45 Pastel ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25651,896.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า คละสี 100g. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25652,208.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ CANON CARTRIDGE 331 CYAN ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256511,584.89สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ตลับเมตร ยาว 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256527,017.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ โลหะโซเดียม ขนาด 5 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256531,118.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แท่นตัด A3 คาร์ล DC-230 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256518,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอ Ineractive LG TR3DJ ขนาด 86″ Interactive Digital Board จำนวน 2 เครื่อง ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565327,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอ Ineractive LG TR3DJ ขนาด 86″ Interactive Digital Board จำนวน 2 เครื่อง ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565327,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565221,372.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 25 รายการ ได้แก่ พริกแห้งเม็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256553,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ แป้งพิซซ่าแบบบาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256549,862.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ทอดมันกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256545,378.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 25 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256542,559.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมูสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256538,707.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256535,898.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ มันเสี้ยวพระจันทร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256532,881.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256529,595.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะไว้หาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256519,991.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูกระดูกหมูอ่อนยาว 3 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256519,047.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แยมโรล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/256515,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เห็ดแชมปิญองสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/25657,571.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดเชื้อเพลิง แก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/25656,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป แท่ง ฟรุตตี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/25656,059.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/2565488,990.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไมโครปิเปตต์ ปริมตร 20-200 ไมโครลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256541,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W E27 PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/256543,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/25651,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/25654,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เต็นท์ K2 FORTRESS ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/256520,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 119A BLACK ORIGINAL TONER CARTRIGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/25658,046.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กระดานหมากรุกไทย ไม้หนา FBT ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256526,156.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โอโคโนมิยากิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256532,383.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูสันนอกทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256524,945.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256519,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256518,125.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ แฮมสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256515,953.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เฟรนรายเส้นหยักใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/25656,099.000สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 23 รายการ ได้แก่ คุ๊กแฮม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256551,033.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ หมูติดมันหั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256539,810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เค้กลูกตาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/256518,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256516,180.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์ สีสองหน้า บาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256511,716.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป บิ๊กร๊อกเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/25659,165.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไฟ Forza 720B LED Bi-color Spot light ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/11/2565324,317.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร APEX รุ่น CNR-229 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม บุหนังแท้ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/11/25659,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/256576,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กลอง Promark รุ่น Wood Tip จำนวน 10 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25654,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ผ้าขนหนูขนาดใหญ่ 90*180 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25653,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัสดุปลูก Perlite (100 ลิตร) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25653,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กลอง Promark รุ่น Wood Tip จำนวน 10 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25654,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ A-MATH เอแม็ท (เกมต่อเลขคำนวณ) ชุดพรีเมี่ยมไม้หมุน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25658,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องคิดเลข DX-12B ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25651,059.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปากกาเมจิก น้ำเงิน H-110 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/256520,827.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2565488,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้ อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2565442,445.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print Cart. จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25655,564.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้บุหนังสีดำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/11/25653,798.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดเครื่องเสียง ลำโพง 8 นิ้ว Yamaha Stagepas 400BT พร้อมตู้ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว Turbosound iP12B จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/256569,000.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หนังกลองทอมบ้า ขนาด 10 นิ้ว, 11 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/25653,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา จัดซื้อ กลองทอมบ้า ยี่ห้อ Regent จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/256513,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กีต้าคลาสสิค Yamaha C40II จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/256560,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/25654,066.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ออดิโออินเตอร์เฟสยี่ห้อ Focusrite รุ่น Scalett 2i2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/256515,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/2565116,951.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/11/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ไส้กรอกซูบริค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256538,808.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 18 รายการ ได้แก่ เนื้อสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256528340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256525,562.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ บัฟฟาโล่วิงส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256517,275.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชอคบอล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/25655,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ หมูสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256540,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ซอสเทริยากิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256539,210.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แผ่นลาซานญ่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256537,781.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาพอลล๊อคชุบเกล็กขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256532,474.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 29 รายการ ได้แก่ สับปะรดภูเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256530,030.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256528,995.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 18 รายการ ได้แก่ แฮมสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256526,086.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่นบั้งลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256521,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ขนมปังหมูบดไข่เค็ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256519,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เค้กส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256515,000.00
สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256511,721.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256511,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ คอร์นคลาสสิก วานิลลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3/11/25659,547.49สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลูกกอล์ฟ #PINNACLE RUCH จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/25663,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีฟ้า M=13, L=14, XL=7 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/256618,865.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print Cart. จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/25665,307.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หุ่น CPR มาตรฐานผู้ใหญ่ แบบมีไฟ ยี่ห้อ Brayden จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/2565144,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/256519,690.14สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Epson BLACK 700ML INK BOOTLE L100/L200 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/25661,417.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดกีฬาบาสเก็ตบอล จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256627,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ บรรจุ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/11/2565172,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ขาหมูเยอรมันขาละ 2 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256542,470.98สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่นบั้งลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256537,199.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256535,279.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256533,717.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ เกี๊ยวน้ำกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/256529,622.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ปูอัดชิมันโตะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256527,943.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256526,845.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256519,595.98สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ข้าวสารญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256518,755.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ทาร์ตไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256516,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ มันเสี้ยวพระจันทร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/25658,955.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพตเดิลป๊อป บิ๊กร๊อกเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/25655,819.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำแข็งยูนิต 89 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/25655,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/256592,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 39 รายการ ได้แก่ เสื้อวอร์มสีแดง SIZE S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/2565482,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป หมาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/2565110,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 39 รายการ ได้แก่ เสื้อวอร์มสีแดง Size S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/2565482,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม ขนาด 32×47 ซม. 1000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/25654,494.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นาฬิกา SEIKO 16″ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แถบยางยืดเหยียด Stretch Band หนา 0.30 mm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/256522,140.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เอกสารไม้ ขนาด 90*40*180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/25659,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สาย LIGHTNING TO Digital AV Adapter จำนวน 2 เส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/25653,959.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวแลน SHIELD CAT6 RJ45 MODULAR PLUG w/PLUGw/BOOT ฯลฯ โดยใช้เกณฑ์ราคา26/10/2565139,057.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 204A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/256543,420.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สายกีต้าร์ เบอร์ 10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/256518,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (E-board) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/2565449,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ น้ำส้มชายชู ตราภูเขาทอง ขนาด 1 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/2565223.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดก้านกระทุ้น TS401 ฯลฯ โดยวิธีเฉาพเจาะจง26/10/25659,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเหลาดินเสอไฟฟ้า (ตัวใหญ๋) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/25659,148.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/10/2565221,372.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬาสีเขียว S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/256527,374.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปลาทรายแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/2565868.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้อบเพาะเชื้อ แบบมีพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/256556,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ BROTHER TN-1000 TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/25652,568.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เก็บสารเคมี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/2565125,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 30×40 (25 กก. ต่อ 1 ลูก) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/256547,920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สเปรย์ปรับอากาศ PURE NATURE MELON 300L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/25652,152.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ถุงใหญ่สีขาว ARO 36″x45″ จำนวน 12 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/25651,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ ไก่บด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2565131,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256581,277.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ หัวใจหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256544,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256539,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูเด้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256524,315.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เบคอน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256519,800.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256518,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ คุ๊กแฮม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256517,360.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ทาร์ตสตอเบอรี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป แท่งฟรุ๊ตตี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/25654,592.29สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 48 รายการ ได้แก่ ถุงประคบร้อนและเย็น ICE/HOT BAG 9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/2565414,328.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดตรวจโควิด 19 ATK TESTSEALABS ชุดตรวจแบบสอดจมูก (Nasal Swab) (1:1) จำนวน 1,000 ชุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256525,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลยา จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256516,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256515,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/25656,152.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปากกาเมจิกปากแหลม #B ฯลฯ โดยวิธ๊เฉเพาะเจาะจง18/10/25652,739.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256514,188.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบาะยิมนาสติคอัดฟองน้ำหุ้มหนังเทียม 1.20×2ม. สูง 3 นิ้ว จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256511,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาด 375*459*1,320 มม. สีครีม จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/25654,440.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไมโครโฟน SHURE SV100 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/25657,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Alkaline PANASONIC AA 2 (2 ก้อน/แพ็ค) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/25655,778.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หุ่น CPR มาตรฐานผู้ใหญ่ แบบมีไฟ ยี่ห้อ Brayden จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256536,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 204A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/256564,585.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาล KA ซิลิคอน 9×12 3/4 ฯลฯ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง17/10/25659,878.04สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/25654,954.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ พลาสติกกันกระแทก สูง 130CM. ยาว 100 เมตร จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/25651,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น (30 กก. ต่อ 1 ถัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/256533,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ CAMBRIDGE IGCSE SOCIALOGY COURSEBOOK จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/25651,187.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ส่วนกลางผู้บริหาร ชั้น M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2565260,044.24สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปากกา เพลเทล Hybrid ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/256510,892.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศราบชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องงานทะเบียน ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2565164,679.64สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เพอร์สกินดิล ชนิดสเปรย์ แบบเย็น 250มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/256563,514.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อ ครีมนีเวีย หัวปั๊ม จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/25654,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ A3 เบอร์ 959-1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/25653,691.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 41 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2565145,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 31 รายการ ได้แก่ กล้วยหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256567,385.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 29 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256564,956.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256564,280.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 29 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256560,803.82สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256547,240.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ มิโสะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256542,569.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 40 รายการ ได้แก่ กระเทียมกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2565133,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/256561,803.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ อเมริกันบราวนี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/256524,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป แท่งโคล่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/25655,192.28สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256523,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ ผ้าห่มสีเทา 42″x65″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/2565128,375.39สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256539,521.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256552,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256567,686.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256538,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบห้องสมุด “Liberty” จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256599,510.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดการแข่งขันหุ่นยนต์เมคเอ็กซ์ ชาเล้นจ์ ระดับมัธยมปลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/2565330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องเหลี่ยม 3 ช่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/25653,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ได้แก่ AIR-X (MINT) 50X10 TAB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/256533,274.71สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ดอกรักแกะเปลือก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/25652,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/2565456,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ LIGHTNING TO VGA ADAPTER ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/25658,795.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/256520,330.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยว