ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการป้องกันและกำจัดหนูและแมลง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565158,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ อาคารวิทยวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256564,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256551,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565232,617.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลระบบเครื่องยนต์ไฟปั๊ม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256596,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลอุปกรณดับเพลิง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256596,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 6 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256587,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256576,422.08สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256569,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256537,663.92สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/2565456,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดการแข่งขันหุ่นยนต์เมคเอ็กซ์ ชาเล้นจ์ ระดับมัธยมปลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/2565330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่ง C-91311 COTTO จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/08/256544,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปะแจแหวนข้างปากตายช้าง #10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/08/25654,035.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/2565224,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/2565286,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Ugreen HDMI to VGA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/256544,148.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/25656,634.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline PANASONIC AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/256520,326.79สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองขาว เบอร์9/125 AA จำนวน 8 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/2565344.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ Max #35-1M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/25656,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้มิวเซียมสยาม ในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เก้าอี้ประชุม ขาไม้ยาง สีธรรมชาติ หมุนได้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256598,119.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256510,593.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงงานผลิตรถไฟฟ้า บริษัท แอ๊บโซลูท แอส แวมบลี บริษัทในเครือ EA จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลยา จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256515,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มาสเตอร์อาร์ต ดินสอดำสองบี กระบอก 100+10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256535,619.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ FORM NAME: ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256510,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เต๋าต่อสายแบบกดเสียบ 3 ขา จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/25651,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/25651,332.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แมกเนติก AIR 1 P 30A. 208/240VAC ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256534,026.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/25652,399.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ NPG-59 TONER FOR IR-2002/IR-2004N ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256516,713.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256510,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ แท่นประทับตรา Horse #2 สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256510,901.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Lenovo AIO3-27 Core i5 1.7G,8GB จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET PRO M454nw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256597,477.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชอล์กไร้ฝุ่น สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256554,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษคำตอบ จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256519,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แฟ้มกระดุม A4 SK125 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25651,208.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 26A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25657,900.88สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมชั้น M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256588,392.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนของสาขาการเรียนการสอนและหลักสูตรนานาชาติ ชั้น6 และ ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 3601,3602,3603,3604,3703,3704 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565397,119.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนของสาขาการเรียนการสอนและหลักสูตรนานาชาติ ชั้น6 และ ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 3601,3602,3603,3604,3703,3704 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565169,488.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256539,194.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจอมิเตอร์ MSI OPTIX G27C7 CURVED 27″ MONITOR จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256519,046.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร APEX รุ่น CNR-229 ขาเหล็กซุบโครเมี่ยม บุหนังแท้ ดำ No.PV-05 จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256527,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รองเท้าบูท จำนวน 21 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25653,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 2530W จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25656,000.56สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ลวดเชื่อม โกเบ RB-26 #2.6 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256520,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กาวยาแนวกระเบื้อง ตรา จระเข้ สีเทาธรรมชาติ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โคม LED PANEL LIGHT 40W P.4 (60*60 CM.) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565276,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256525,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256519,372.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร XEROX รุ่น DOcuCentre s2220 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256511,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W E27 PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25658,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รถเข็นท้องแบนพื้นเหล็ก 4 ล้อ 330 กก.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25651,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ คริสตอลไวโอเลต 25 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25656,716.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon 2600 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครกหินแกรนิต 5 นิ้ว พร้อมสาก จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25651,020.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคาปาซิเตอร์ 16 ไมโคร 450V. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องรีดแป้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256531,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25656,634.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แก๊สกระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256520,715.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโซฟา ขาเหล็ก-บุฟองน้ำอย่างดี บุผ้าสีเทาเข้ม ขนาด 1.8 ม.x0.75ม.x0.40ม. พร้อมหมอนอิง 3 ใบ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/08/256517,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวนผนัง มาสเตอร์คูล รุ่น CTW24S จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256511,362.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลายห้อง server จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Power Supply Siemens Hipath 3800 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256554,142.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อห่วงบาสมีสปริง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256520,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องศักยวิโรฒ (Resilience) ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256557,138.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารวิทยวิโรฒ หมายเลขลิฟต์ L-03 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256538,327.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สตรีมร้อน จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/08/2565320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สายโอมมิเตอร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25654,025.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมจืด UHT จำนวน 3,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256542,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ภัตตาคารวาแตล สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมิเตอร์ SANWA YX361 TR จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256565,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบิดประตู YALE จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25652,996.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เข็มเขี่ยเชื้อปลายมน (Loop,Stainless Steel) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25654,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ CISCO CBS220-16-EU 16 PORT SWITCH จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256556,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปากกาจับชิ้นงาน จำนวน 8 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/25651,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256518,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ CARINOSE 10 MG 10X10 TAB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256515,205.39สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อคอกลมสีดำพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 3,078 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/08/2565492,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อคอกลมสีดำพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 570 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256591,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ สี Nigrosin 25กรัม/ขวด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256542,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องเก็บของ 100 ลิตร จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25658,859.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565254,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 2100 A4 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256516,706.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่าน PANASONIC AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/2565770.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 202A ORIGINAL BLACK LASERJET TONER CTRG ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256514,530.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ CANON NPG-51 COPIER TONER ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256513,937.82สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A BLACK Original Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256511,138.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการได้แก่ ถ่าน AAA BATTERY PANASONIC 4PCS/PAX ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256511,399.78สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด KEDACOM IPC2252-FNB-PIR50 จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/2565351,762.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ CISCO CBS220-16T-2G-EU 16-Port จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256543,870.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Ugreen USB-C 9 in 1 Multi Adapter ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256519,292.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI รุ่น HE-C18M1(S) จำนวน 10 เครื่อง และ พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI รุ่น HT-W18M4 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256528,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟฟิลปป์ BY239P LED 240/CW 200W. จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256578,645.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไม้สน 20 ม.มx55 ม.ม.x200 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256536,808.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้ารุ่น มารีน่า COTTO CT-169 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/2565121,605.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ทินเนอร์ TOA เบอร์ 71 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256513,738.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ RIBBON NISCA YMCK03 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256538,113.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ตรายางขนาด 10×45 มม.ด้ามไม้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/25651,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มอคโคน่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256517,869.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สายไฟ 10 เมตร มีปลั๊กเสียบ มีสวิตซ์ปิด/เปิด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256557,035.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถ่านหินเจีย CB411 4″ มากีต้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256510,590.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Seagete One Touch 2 TB 2.5″ Ext.HDD ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256513,096.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ IDEAL 2604 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256552,965.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ATEN 4 PORT HDMI SPLITTER WITH 4KX2K จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256513,589.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Lenovo Ai03-27 idea Centre intel core i5-124p จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 7720 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256540,210.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Lenovo Ai03-27 idea Centre inter core i5-1240p จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256530,045.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ Link RJ45/SFP (Mini Gbic) 10/100/1000 to 1000.w/oSFP ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256558,315.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ภัตตาคารวาแตล สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/25657,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซึ้ง ตราจรเข้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256511,128.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX B9100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256522,363.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ HP 35A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256582,026.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256538,370.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยน Compressor ของเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 524 อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256521,935.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่สูบบอล แบบเหยียบ ท่อคู่ จำนวน 1 อัน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/2565460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ Horse #1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25656,122.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 2100 A4 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256516,556.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256567,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระดาษกาวย่นสี ขนาด 2 นิ้ว คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25656,656.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถาดใส่เอกสาร 3 ชั้น เงิน ONE H-0831 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25657,848.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ HP Color Laserjet Pro MFP M283fdn Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256533,705.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ LOGITECH MOUSE M100R USB BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25654,023.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ชุดพื้นเอียง (ม.ต้น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/2565156,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด และโรงงานผลิตไฟฟ้า บริษัท แอ๊บโซลูท บริษัทเครือ EA จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256518,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256516,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โทรโข่งเสียงอัดได้ เสียงไซเรน กำลังขับสูงสุด 25 วิตต์ จำนวน 2 ตัว และ โทรโข่งพร้อมไมค์ ไซเรน 9″ 80W usb/SD card/BT จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25657,297.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256510,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 39 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเลขห้องของหลักสูตรนานาชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256528,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ WRITERS AT WORK THE ESSAY STUDENT’S BOOK AND WRITING SKILLS INTERACTIVE PACK จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/256516,605.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ Sentoshi 5 ช่อง USB 2 ช่อง ยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/25651,241.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาล KA ซิลิคอน 9×12 3/4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/25653,311.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ USB-C DIGITAL AV Multiport Adapter ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/256512,283.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถาดใส่เอกสาร 3 ชั้น เงิน ONE H-0831 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/25657,682.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell 5400 Aio i5-12500 Touch จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/2565203,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล สแตนเลสแท้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/256511,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/25655,243.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ hd50 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/256511,855.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/25656,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจแบบรหัส 3 รหัส ขนาด 28.5 มม. จำนวน 90 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/256511,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT 202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/2565242,248.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ UNLOCK 2: READING,WRITING&CRITICAL THINKING (STUDENTS BOOK WITH DIGHTAL PACK) จำนวน 190 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/08/256572,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/08/2565181,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ TPLINK MC220L 1000Mbps RJ45 to 1000Mb ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256552,945.74สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาด 120*45*90 ซม. สีครีม จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256516,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 123 รายการ ได้แก่ สมุดสเก็ตซ์ปกดำ A4 SEIKAL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/2565355,456.47สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า No.1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256517,205.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ ได้แก่ ดินสอกด PANTEL 0.5 mm. สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256511,882.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงร้อนใส 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25652,768.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไม้ทีสไลด์ DRAETING PROFESSIONAL MASTEX 60 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256542,190.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าดิบหน้ากว้าง 60 นิ้ว (ม้วนใหญ่) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256521,186.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256524,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ วุ้นเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256533,277.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระดูกอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256591,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256570,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256528,515.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25657,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256522,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โบโลน่าหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256574,397.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเดนิสบลูเบอรี่ จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256519,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256545,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256549,626.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256518,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ฮอนดาชิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256542,821.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256556,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25657,835.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25655,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระเทียมปอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256537,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/2565326,537.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256530,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25659,365.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/2565171,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256540,018.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่งเรนโบว์ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256521,997.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256510,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256542,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นยากิโซบะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256547,454.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256516,005.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256578,030.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ ขนาด A4 CARL DC-210 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25655,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256553,714.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565104,755.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่ง แตงโม จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256524,446.83สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่ง ทริปเปิลช็อก จำนวน 128 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256536,659.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256520,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256511,115.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256511,130.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256524,745.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256518,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256513,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซี่โครงหมูอ่อนสับ จำนวน 150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256535,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565198,699.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายช่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เห็ดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256562,180.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256524,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565154,315.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565123,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เต้าหู้ไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256543,977.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256533,810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256544,458.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แฮมหมู บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256522,791.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เนื้อหั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256552,565.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565221,062.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256530,055.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256576,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256579,265.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256569,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256580,720.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565109,025.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256591,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25652,960.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ โคนปีกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565145,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เต้าหู้พวง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256537,396.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 ราการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25654,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคนปีกไก่ จำนวน 130 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256516,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256577,120.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,135.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256585,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำตาลปึก จำนวน 45 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25652,166.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256525,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25653,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256548,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นผัดไท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256529,885.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชอคชิพสติ๊ก จำนวน 2,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256526,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565187,194.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256522,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256556,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565140,587.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 70 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25654,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25654,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565175,276.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป ออคโตปุส จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256521,997.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กไข่ขาว จำนวน 2,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256522,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256521,155.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256511,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ วอลล์ท๊อปเทนแท่งช็อกโกแลต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256534,367.87สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/256580,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,515.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256519,661.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256517,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ สันในไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565111,135.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เกล็ดขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256546,159.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เทปโฟมกาว 2 หน้า 3M 21มม.x5ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/25654,606.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เอื้ยมผ้าโทเร สีดำ กว้าง27″ ยาว 30″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/25655,229.09สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL 5400 AIO I5-12500 TOUCH จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/2565406,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กาละมังพลาสติก ขนาด 30*11 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/07/25653,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กาแฟ Boncafe ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/07/256525,701.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565174,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256514,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กุ้งแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256552,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25657,810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256535,310.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256513,435.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256590,361.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไก่หั่น จำนวน 270 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256535,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256564,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256590,757.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กฝอยทอง จำนวน 2,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256526,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25657,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่ง ลาวา จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256527,496.33สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไก่บดหยาบ จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25655,633.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256532,891.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาช่อนแล่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565143,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256590,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256528,066.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256526,865.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป ยักคู่องุ่นวิตซี จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256522,922.08สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256514,145.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256511,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565162,784.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256599,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256513,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25658,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเดนิสบลูเบอรี่ จำนวน 1,555 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256520,215.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊ส 48 กก.จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25653,885.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษและซ่อมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25658,650.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างกล่อง จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25653,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ ได้แก่ ดินสอกด PENTEL 0.5 mm. สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256566,035.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเคร่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565344,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว ตราช้าง No 120F ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565727.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงแรมแซงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ LIGHTNING TO VGA ADAPTER ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256518,264.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมจืด จำนวน 4,460 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256553,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ลูกบิดประตูห้องน้ำ YALE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565136,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องเก็บเอกสาร 30*36.5*42 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25651,068.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบ กลม ตราม้า No.1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25656,743.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 7 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256543,367.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดานไม้ก๊อก 60×90 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25652,257.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ กระดาษปรุ๊ฟ 60 แกรม แผ่นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256519,334.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไม้ระแนง ขนาด 2×1 นิ้ว ยาว 2 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256560,829.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไม้ที T-SLIDE 60 CM. (MASTEX) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256580,442.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565154,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป แท่ง ฟรุ๊ตตี้ จำนวน 65 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256514,866.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปี๊บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25656,741.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256597,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565109,824.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25651,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25658,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256572,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฮมไก่ บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256516,906.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 48 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25652,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256510,125.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256520,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565167,449.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256513,505.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูแล่เป็นแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256589,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวคั่ว จำนวน 10 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565695.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมัฟฟินชอคชิพ จำนวน 2,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256526,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565454,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565148,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เกี้ยมฉ่าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256516,884.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256517,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25653,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/0256532,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565245,297.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256516,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป แท่งโคล่า จำนวน 50 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,435.63สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″x1″x1.4 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256544,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล Canon IR8085 จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000031233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25658,881.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 3 เมตร จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25654,173.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ คิ้วไม้สัก 15 มิลx2.50 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256530,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ น้ำยาประสานอะคริลิค 450CC. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25653,294.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบิดประตูน้้ำ yaleจำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/25658,346.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ SONAX น้ำมันอเนกประสงค์ 200 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256510,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Adaoter USB-C UGREEN 9-IN-1 จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความแข็ง DUROMETER 0-100 HD จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Wate Toner Bottle ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25655,243.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Drum Cartridge for black/cyan/magenta/yellow CT351050 จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 30000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256567,624.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไม้อัด ขนาด 15MM.เกรด A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256563,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ PowerConnex 4 ช่อง 4 USB จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25657,222.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 44 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565272,593.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256561,953.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม.สีครีม จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256512,390.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เมาส์ ดำ MD Tech MD -65(v) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565825.00สิ้นสุดดำเนินการ
https://home.spsm.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/11.07.65-17441.pdf11/07/256517,441.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงมือยางใส ประกอบอาหาร ขนาด S ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,345.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ สีไม้ Colleen 24 สี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256592,469.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102W จำนวน 2 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 300000033817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25655,243.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256518,585.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256537,171.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 43 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565266,397.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 46 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565284,983.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาลขยายข้าง C4 Ki ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256521,486.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทีอฟฟี่เค้ก จำนวน 2,700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256529,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน่องไก่ จำนวน 70 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25658,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แฮมหมู บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256589,345.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256515,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคีย์บอร์ดใบ้ Novation Launchkey 25 MK3 จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565115,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยางยืด รุ่น Pilates Brand Light ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25653,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย ฯลฯ 08/07/25651,521.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แก้วน้ำทรงสูง ขนาด 12*5.5 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/07/25656,462.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256513,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25654,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอแคร์ล จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256521,997.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะนาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256521,530.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคนปีกไก่ จำนวน 360 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256546,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256589,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256559,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2565110,103.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256518,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256553,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256512,583.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256518,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กท๊อฟฟี่(ถ้วยฟอยล์) จำนวน 520 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25657,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256520,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดูกหมูอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256558,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2565150,420.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร 80G F14 IDEA GREEN ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256587,419.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นก๋วยจั๊บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256536,717.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ 410A CYAN TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256564,906.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงแรมแซงกรีล่า เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Moter P/N 690427550001 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256569,015.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างกล่อง จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/25653,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256516,249.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ Link RJ/SFP (Mini Gbic) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/2565132,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ กะละมังพลาสติก ขนาด 28.9×9.4 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256518,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ ได้แก่ สมุดทะเบียน A4 ปกน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256511,731.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ตรายางด้ามไม้ นายปราโมทย์ สกุลรักความสุข 18″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/25652,630.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กคัสตาร์ด จำนวน 945 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256510,395.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสารมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256533,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256584,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256516,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256564,312.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/25655,620.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระเทียมปอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256561,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/2565297,406.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ WD MY PASSPORT 2TB BLACK USB3.0 EXT.HDD 2.5″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256564,360.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ ได้แก่ กระดาษโน๊ต 3นิ้วx3นิ้ว นีออน คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256510,038.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256514,519.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาแอร์ R22 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256513,054.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XERPX รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256543,228.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 1,200x700x750 มม. จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565113,227.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ลูกปิงปอง YINHE 3 ดาว H40+สีชมพู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256571,184.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับหน้าพลาสติก รุ่น Colossal ขนาด 183W*76D*74H จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565219,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวห้องผู้อำนวยการและห่องส่วนเลขา ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565192,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ และส่วนเลขา ชั้นM อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565395,771.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เดินทางจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/25656,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256517,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256511,951.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256543,709.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256534,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25659,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256596,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256518,065.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กกล้วยหอม จำนวน 2,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256527,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตับหมูหั่นบาง จำนวน 10 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25652,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำจิ้มลูกชิ้น จำนวน 40 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25653,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/2565154,128.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/2565140,105.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256520,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256567,575.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไส้กรองน้ำอีสปริง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/25654,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์เบ็ดเตล็ด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256537,022.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256518,425.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25657,896.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาวเม็ดขาวนม จำนวน 75 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256516,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ กล่องไปรษณีย์ ฝาชนสีน้ำตาล เบอร์00 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256529,157.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 5 เมตร จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256510,143.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแม็กนั่ม อัลมอนด์ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256565,991.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักกาดแก้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256514,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กส้ม จำนวน 2,700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256545,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก 10″ลอก บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2565205,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักสามสีแช่แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256531,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแม็กนั่ม คลาสสิค จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256565,991.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256578,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไก่หั่น จำนวน 350 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256545,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25654,742.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตาข่ายตะกร้อไนล่อน มาราธอน รุ่น MN801JX จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565479.00สิ้นสุดดำเนินการ
27/06/256512,712.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256548,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256547,829.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลาหมึกหั่น จำนวน 350 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256594,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256546,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256522,665.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256558,845.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฮมไก่ บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256532,902.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วลิสงดิบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256557,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้ก่ น้ำตาลปึก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256522,988.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมูเด้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/25657,485.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/25658,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กไข่ขาว จำนวน 2,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256520,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ cleanx Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/25652,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 107A BLACK ORIGINAL TONER CARTRIDGE จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25651,658.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไมโคนโพน SURE SV100 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256513,268.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 7720 WIDE FORMAI AIO จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256510,165.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 955XL BLACK ORIGINAL INK CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256518,874.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายยางเขียว (ใยด้าย)1/2 นิ้ว จำนวน 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/2565900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25651,883.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ADAPTER APPLE 20W USB-C ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25655,992.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบค่ากรดด่าง และคลอรีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25659,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ พุ๊กพลาสติก #7 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256511,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สายน้ำดี ยาว 18 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256518,329.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไมโครโฟน SURE SV100 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256513,268.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชุดเริ่มต้นสร้างธุรกิจ (14เล่ม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25652,033.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ดินเพาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/25653,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงติดตั้งวอลเปเปอร์ ห้องรองผู้บริหารและห้องโภชนาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/2565185,623.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมวกว่ายน้ำสีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256562,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปมินเนี่ยนคาราเมลชอค จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256527,496.33สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ตะปูตอกเสาไฟ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25656,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกกระดาษสีรุ้งจำนวน 7 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25651,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″z1″x1.4 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256535,952.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 62 รายการ ได้แก่ เนื้อไก่ส่วนอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256512,656.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 30000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/2565203,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ANTACIL GEL 240 ML ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25653,146.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปากกาไวท์บอร์ดไพล็อตหัวกลม สีน้ำเงิน (M) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25651,292.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สาย VCT 2X2.5 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25654,365.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง แก้ไขรอยรั่วแนวหลังคา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256517,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกันซึม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256564,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เนื้อติดมันหั่นเหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256550,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แฮมไก่ บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256527,606.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256548,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256585,412.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256513,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เป็ดพะโล้เลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256561,495.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 99 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25655,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256530,155.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25652,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมช็อกโกแลต ตราไมโล จำนวน 2,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256528,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256581,052.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256516,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูแดง จำนวน 170 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256573,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256510,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแยมโรล จำนวน 2,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256527,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256537,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256562,397.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/2565825.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/25652,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป เมอร์ เมด จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256526,397.29สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256574,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พริกแกงมัสมั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256523,968.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไก่บด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/25657,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256517,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256516,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 39 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 22-24 กรกฎฟาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256528,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 30″x40″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256533,387.21สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อช็อปแขนสั้น พร้อมปัก 2 จุด จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256558,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูง Precision Balance จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/2565536,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรีอีสาน จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โปงลางไม้มะหาด 14 ลูก พร้อมขาตั้งแบบยืน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/256549,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25659,555.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้ยูคา ขนาด 2นิ้ว x2 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ทรายหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25658,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มีดคัตเตอร์เหล็ก ขนาดเล็ก รุ่น S-902 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25652,509.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กระดาษปรุ๊ฟสีขาว 100 แกรม ขนาด A0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25653,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่าน PANASONIC AA (2ก้อน/แพค) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25655,007.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบาสเกตบอล มอลเทน B7G4500 หนัง PU#7 จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/256515,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่านAA BATTERY PANASONIC (2PCS/PAX) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2565417.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไฟ PC GUARD PLUS 4 ช่อง ยาว 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25659,330.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรอีสาน จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โปงลางไม้มะหาด 14 ลูก พร้อมขาตั้งแบบยืน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/256549,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25657,815.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256567,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แตงทิเบต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256599,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เต้าหู้คินุ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256520,651.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เกี้ยมฉ่าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256557,806.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256582,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระเทียมปอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/256540,065.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พริกเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25652,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256515,065.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Lenovo V50a AIO i5-10400T จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/2565125,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชามโคม 7 นิ้ว สีขาว จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256519,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/25651,284.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้นถอนงานเฟอร์นิเจอร์ ชั้น M จำนวน 4 งาน ได้แก่ รื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 ชุด ฯลฯ โดยวิธีเฉพะาเจาะจง15/06/256516,585.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ช้อน ส้อม สแตนเลส จำนวน 84 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256517,976.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแก้ไขรอยรั่วแนวหลังคา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256517,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปลั๊ก PD+QC 20W,2USB ยาว 1.2 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256573,166.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษทิชชู่ ตราสก๊อต(แบบป๊อปอัพ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256549,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สายยางแก๊ส อย่างดี ขนาด 1.5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/25652,220.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตาข่ายประตูแฮนด์บอลไนล่อนเส้นใหญ่พิเศษทอมือ จำนวน 2 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/25657,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะปิงปอง DRAGON FLY 25 MM. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง14/06/256521,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ ได้แก่ ลูกฟุตบอล แกรนด์สปอร์ต PRIMERO PLUS ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/2565279,258.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พู่กันจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256525,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา 15 gal.ขนาด 42.5×42.5×55.5 cm.ความจุ 52-53 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาเจาะจง14/06/256510,165.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหุ่น CPR มาตรฐานผู้ใหญ่ แบบมีไฟ ยี่ห้อ Brayden จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256572,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102W จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 420000018232,420000018233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256510,421.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหม้อหุงข้าวแก๊ส ความจุ 10 ลิตร ยี่ห้อ LUCKY FLAME รุ่น LR-55A จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256528,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กาแฟ Boncafe ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25659,362.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เต้าหู้ไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256536,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/256510,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256562,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256510,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256524,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/256583,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำพริกเผา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256514,808.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหลอด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256536,935.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256539,145.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25654,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถุงซิปล็อคใส ขนาด 5×8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256535,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระติกน้ำ 29 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25655,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมวกกระดาษสีขาว(ใยสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25656,669.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใส้เตา KB7 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25651,498.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำยามาจิคลีนห้องครัว 500 มล.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25651,806.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25653,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาไฟฟ้า imartflex รุ่น IF 465 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25653,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถาดหลุมอลูมิเนียม จำนวน 480 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/256597,584.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ช้อนสแตนเลสฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/256535,952.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256517,640.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256554,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256555,205.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256544,544.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256542,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256556,693.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป มิ้ลค์กี้ จำนวน 70 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256519,247.43สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ได้แก่ ชุดผ่าตัดสแตนเลสชุดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง08/06/256562,330.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25657,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25654,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256522,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สายกีต้าร์คลาสสิค D’adario ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256525,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ครีมล้างมือแฮนด์บอล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25654,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่าน PANASONIC AA BATTERY 2PCS/PAX ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25653,466.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ LOGITECH M100R MOUSE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000005463,420000005623,420000018730-420000018733 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25653,274.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล 2,200×0.01 g. AND FX-2000i จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256527,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ LOGITECH HD WEBCAM จำนวน 20 ตัว และ DC POWER 30V 0-10A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256528,141.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107ABLACK ORIGINAL TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256515,258.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้ก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102W PRINT ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018798-420000018800,420000017605-420000017608,420100000895,420000018245-420000018246,420000018032,420000005394 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256542,553.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนและติดตั้งวาล์วน้ำ อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256552,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องอิงค์เจ็ท GD 9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ รุ่น S-7280UA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2565172,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ pwr lenovo 90w adapter ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017681-420000026114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256536,059.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TAskalfa 3252ci จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000031024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256514,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน (พิมพ์ครั้งที่3) จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/25655,062.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแฮนเติ้ล ก๊อกน้ำ CT161 COTTO จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256522,898.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ เทปกาวบาง 2 หน้า ขนาด 1/2 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256518,634.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ GD BEYOND 1 STUDENT BOOK+WORK BOOK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256513,027.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไขควงชุด 35ชิ้น/ชุด MATALL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/25653,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูหั่น จำนวน 300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256575,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปลาน้ำดอกไม้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256592,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256545,838.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โคนปีกบนไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256565,112.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูบดหยาบ จำนวน 260 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256561,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้ก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256534,582.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25652,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256519,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25656,201.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25654,922.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256550,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป โอวัลตินแท่ง จำนวน 83 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256522,821.94สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ Micro USB to USB 2.0A CABLE 2 M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/06/256530,644.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า รุ่น MIT Cutting Machine 500V9 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/06/25651,070.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูหั่น จำนวน 320 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256580,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ WD SSD GREEN 240GB SATA จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256533,170.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 917x457x1829 มม. จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256517,109.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือภาษเมียนมาพื้นฐาน 3 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25653,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงมือยางสีส้มมีซับใน L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25653,926.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25656,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256586,429.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เนื้อหั่นติดมัน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256535,255.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูแดง จำนวน 220 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256588,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256511,415.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25657,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เทปกาวบาง 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/25653,509.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ไม่บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/25655,535.11สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวสัดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กาแฟ Boncafe ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/25658,645.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256511,021.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บ 13.75 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/2565433,296.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/6596,460.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256513,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/25651,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256572,406.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256527,435.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อโปโลสีขาวล้วน จำนวน 569 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/2565142,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หนังสือ WRITERS AT WORK THE ESSAY STUDENT’S BOOK AND WRITING SKILLS INTERACTIVE PACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256516,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ DELL 7400 AIO I5-12500 VPro 8GB 256GB 1TB WIN 11PRO จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/2565127,276.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print Cart.ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018107-420000018109,842000001633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256514,525.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LASERJET P1005 จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 42000001759626/05/25654,066.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/256520,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเหล้าตราหงส์ทอง 0.70 ลิตร จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/25657,704.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)-โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่23-25 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/256524,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)-โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 คัน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง20/05/256572,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลับมีด จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/25651,428.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระดาษสติกเกอร์ PVC ใส KODAK No.941 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/25654,729.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดฟิลิปป์ LED B 35 2W จำนวน 30 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/25654,654.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 26X Black Laserjet Toner Cartridge ฯลฯ 19/05/256520,972.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ต้นเข็มม่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/256575,708.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/2565298,316.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาวเม็ดขาวนม จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/256510,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/2565172,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 410A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/05/256537,129.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะทำงาน ขนาด 1,600x700x500 มม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/05/256579,377.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษทิชชู่ ตราสก๊อต (แบบป๊อบอัพ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/05/25654,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/05/25656,848.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 กรม ขนาด A4 สีชมพู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/05/25655,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกันซึมท่อฟลอร์เดน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/05/256564,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 2,600 ถุง บรรจุถุงละ 5 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/2565468,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2565298,316.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียนชาย(สีฟ้า) จำนวน 700 เล่ม และ จ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียนหญิง (สีชมพู) จำนวน 1,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256553,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ปะแจคอม้า 1″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/25659,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวทาท่อ (ตราช้าง) แบบหลอด จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/25655,617.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Lenovo V50a AIO i5-10400T จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO M404dn จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256541,944.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256563,879.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 30″x40″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256582,999.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาแฟ Boncafe จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/04/25656,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คลิปดำ No.112 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256511,964.74สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256530,655.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ข่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256536,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256525,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ นักเกตไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256520,180.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256525,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256531,709.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256530,795.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเพาะเจาะจง08/04/256510,020.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ตรายางขนาด 10×30 มม. ด้ามไม้ 30*5mm.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25651,209.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER LJ CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 842000001626,842000001627,420000017596,420000005758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/256520,843.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256567,040.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25655,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256556,886.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25656,449.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ นักเกต ฯลฯ โดยวิฤธีเฉพาะเจาะจง 19/04/256526,557.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256534,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ โคนปีกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256542,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/256550,423.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25657,329.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแยมโรล จำนวน 900 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25659,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
https://home.spsm.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/19.04.65-67575.00.pdf19/04/256567,575.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ CAMBRIDGE ENGLISH FOR THE MEDIA STUDENT’S BOOK WITH AUDIO CD จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256554,918.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ บะหมี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256567,040.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอร์น คลาสสิก โอวัลติน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256517,418.46สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษปกการ์ดสี A4 120 แกรม สีขาว จำนวน 6 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25651,284.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 410A BLACK ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000005296,420000005758,842000001626,842000001627 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/256553,309.54สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25653,119.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET M12/MFP M26 Black Cartridge ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017617,420000017612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25657,346.62สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 7090 SFF จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/256544,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LASERJET M12/MFP M26 BLACK CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25654,472.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษมันบาง ขนาด A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25654,387.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ Kuai le Han Yu 1 TEXTBOOK (CHINESE-ENGLISH) จำนวน 182 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/4/256587,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เตาแก๊ส จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เตาเร่งเดี่ยวพร้อมขา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256515,087.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เส้นสปาเก็ตตี้เบสท์ฟู้ด 5กก./กล่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256525,813.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เห็ดฟาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256517,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กกล้วยหอม จำนวน 700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25657,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำปลาร้าไมค์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256510,646.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ขิงแก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256537,695.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ตราสิงโต 3กก./ห่อ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256519,618.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คอร์น คลาสสิก โอวัลติน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256516,042.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25657,270.00สิ้นสุดดำเนินการ