ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม คู่มือ ประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหา แบบฝึก แบบวัด จำนวน 1,100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/2566330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ป้ายชื่อห้อยคอ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/256627,635.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/04/25667,886.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Toshino ล้อเก็บสายไฟจานพลาสติก 20 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/04/256657,683.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้อัดเกรด A 120x240cm. x 15 มิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/04/256663,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวยางดันล้อป สีแดง จำนวน 6 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/04/256615,311.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ตรายาง 10×45มม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ศุงใหญ่ ผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25662,642.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ TRANE ขนาด 30,500BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ TRANE ขนาด 18,700 BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/2566115,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256662,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษชำระม้งนใหญ่ isoft 2ชั้น เนื้อบริสุทธิ์ 300ม.*12 ม้วน จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256695,872.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/2566475,508.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ขนจริง+ด้ามพลาสติก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256656,988.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 66 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า (50 ตัว) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/04/256689,312.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/04/256685,794.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/04/256662,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 151X BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/256680,089.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ขนาด 20 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/256616,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คลิปดำ ตราช้าง 8MM. #E112 (12 ตัว) 19 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25662,418.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25665,671.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25669,282.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระดาษอเนกประสงค์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25662,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256618,243.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256636,561.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ BROTHER BLACK INK CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256612,454.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อประปา ดาดฟ้า อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256687,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องพักครู ชั้น 2, ชั้น 6 และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/2566389,009.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บรรจุน้ำยาถังดับเพลง ชนดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256656,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ThikPad 90W AC Adapter for X1 Carbon ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256669,015.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ช้อนโต๊ะ Hand made ผลิตจากสเตนเลส เกรดพิเศษ AISI 304 ปลอดสนิม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/256651,051.84สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ล้อรถเข็น 6 นิ้ว แบบแป้นหมุนได้ ตราม้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/04/256632,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/04/25662,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/2566172,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200ml. คละรส จำนวน 5,652 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/256676,302.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อ วัสดุ จำนวน 37 รายการ ได้แก่ เบกกิ้งโซดา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/2566151,890.78สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สายน้ำดีชักโครก 5/8″ x 1/2″ ยาว 18″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/04/25663,180.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เหล็กกล่อง 1″x1″x1.6 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/04/256662,595.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาล ขนาด A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25666,387.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลั๊กบูทส์ US-6623 BOOTS CAT6 GREEN COLOR ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25668,078.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไม่สน 2×1 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256681,213.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ แฟ้มตราช้าง No.211 A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256611,159.03สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Alkaline AA x 2pcs ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25661,926.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เสื้อคอกลมสีขาวพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 120 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256616,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เสื้อคอกลมสีขาวพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 1,227 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/2566165,645.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 410 BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256674,589.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 410 BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256674,589.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316, 300000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/2566273,385.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET PRO M454dn จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256637,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ถุงพับข้างใส ขนาด 9×14 นิ้ว บรรจุ 500 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256610,689.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ชุดบล็อกตัวต่อ SEMBO BLACK ชุดเล็ก ร้าน Polo ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25661,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องยิงบอร์ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25663,306.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สี TOA พียู วอเตอร์พรูฟ (เทา) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25665,778.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ สบิปเชื่อมสายไฟเบอร์ ยาว 6 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25662,188.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเย็บขนาดใหญ่ ตราม้า H-1213 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25661,819.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานท่อเมนประปาใหม่ ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/03/256645,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร รุ่น Mnuchin จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/25667,407.61สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายตู้โทรศัพท์ Siemens รุ่น Hipath3800 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/256669,015.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เมเลสโคป เกจ 5/16-6 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/25665,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระบอกฉีดยา ขนาด 3ml. 100 ชิ้น/กล่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/2566750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กระดาษลิตมัส สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/256619,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม่มีด้ามจับ จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/03/25661,027.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องเรียน 1602 และห้องเรียน 1604 อาคารวิทยวิโรฒ และปรับปรุงห้องทำอาหาร 2 และติตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/03/2566269,559.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปูนซีเมนต์แดง TPI 50 กก. จำนวน 5 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/03/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว 4 หุน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/03/25668,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ รางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ ยาว 10 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/256619,688.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/25664,750.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO 4003DW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/256619,688.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO 4003DW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/256619,688.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/25661,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Dell Speakerphone-SP3022 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/256627,242.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สีสเปรย์ WIN 255 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/2566480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กรรไกรตัดเล็บ (ขนาดกลาง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256610,505.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตระกร้าสีขาว 3 ชั้น ขนาด 60×41 ซม. จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25661,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สิ่ว 1″ TM4441 “IRWIN” ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256610,015.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Fortigate 200F 3Yr Hardware plus 24×7 Unified Threat Protection (UTP ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/2566492,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถาดหลุมอลูมิเนียม ขนาด 35 ซม. ตราจรเข้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/2566284,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปั๊มมิตซู 405 W. จำนวน 2 ตัว และปั๊ มสแตนเลสอัตโนมัติ ARWANA จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/256643,870.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ NPG-67 Toner BK FOR IRADV ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/256651,616.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/256624,182.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คีมถ่างแหวนลูกสูบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25669,886.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ตะแกรงไมโครโฟน สำหรับ SM58 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/256638,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ตะกร้า ขนาด S 17x9x6 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/256613,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก๊สกระป๋อง P3 จำนวน 30 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25662,568.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ดอกสว่านเจาะปูนโรตารี่ 6.5 มิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25663,945.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แปรงขัดพื้นใช้กับเครื่อง 18″ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/03/25669,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ ขนาด 30×40 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/256654,463.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แก้วน้ำมีก้าน ความจุ 425 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/25665,771.58สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.20×0.80×0.80 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/2566497,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชั้นคว่ำแก้ว ขนาด 600x500x1800 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/2566497,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ขวดโหลแก้ว 0.8 ลิตร ฝาเกลียว ขนาด 9.1×9.1×19 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/256622,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256610,732.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แปรงลบกระดานด้ามไม้ ตราไก่ No.1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/25661,926.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เทปกั้นเขต (ม้วนใหญ่) จำนวน 4 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/25661,926.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/256624,920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256642,543.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX S2220 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256611,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปั๊มน้ำพุ KAR TEN JP-067 55 วัตต์ จำนวน 4 ตัว และ ขาตั้งซ่อมเครื่องยนต์ 2 ตัน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/25669,972.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โคมไฟ PAR LED 54X3w RGBW (Nightsun SPC549A) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566115,132.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โครงทรัสอลูมิเนียมสำหรับเวที จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566222,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000 BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566208,821.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ถุงมือยางสีส้ม 1ST STAR Size L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256666,036.12สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แผ่นกรองอากาศ (คาร์บอน) SHAPR รุ่น FZ-F 50HFE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/256667,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ คีมถ่างแหวนลูกสูบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/25669,886.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Cisco CBS220-16P-2G 16 Port POE Switch ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/03/2566166,706.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานอุปกรณืและติดตั้งชุดเครื่องเสียง, งานอุปกรณ์และงานติดตั้งชุด TRUSS & LIGHTING เวทีโถงล่าง อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256685,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะตัวแอล ขนาด 150W*150W2*60D*45D2*75H cm. พร้อมตู้เก็บเอกสารแบบบังโป๊ ขาเหล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256627,841.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ชั้น 2 (ห้องสมุด) อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/2566131,931.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แผ่นอคริลิคสีแดง ขนาด 90×90 ซม. (5 มม.) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256618,992.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ แฟ้มเก็บเอกสาร 2 ห่วง ตราช้าง A4 เบอร์ 221V ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/03/256616,007.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/25661,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้แช่เย็น TOKKI รุ่น TK-2270FLI5 (INVERTER) 27 คิว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/256626,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ DELL 7400 AIO0 i5-12500 vPro 8GB +1TB WIN 11 PR จอขนาด 23.8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/256695,850.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ คีย์บอร์ด Keychron K10 Hot Swappable Wire จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/256630,751.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รถเข็น 4 ล้อ อย่างดี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/25666,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไมค์สเตอริโอ TR-ST (ขั้วทอง) ขนาด 3.5 mm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/256664,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กล่องอเนกประสงค์ รุ่น ฮัลเคอร์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/25664,173.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ป้ายชื่อและเชือก ขนาด 10×13 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/25664,622.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำความเย็นห้องแช่ผัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/2566101,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไก่ไม่ถอนขน 20 ตัว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/25666,429.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ แกนฉากสแตนเลส 1.14 เมตร – 3 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/256652,023.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 9020 ALL – IN-ONE จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/03/256617,976.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานไฟฟ้าสำหรับงานต่อเติมห้องคหกรรม หลังอาคาร 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/2566138,197.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเคลือบบัตร เทา – ขาว นีโอแคล ND -35 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/25663,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องทำความเย็น ห้องแช่ผัก โรงครัว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/256634,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล CANON COPIER IR2206N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/256675,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลำโพงบลูทูธแบบพกพา พร้อมไมค์ลอย DECCON รุ่น PWS จำนวน 2 ชุด และลำโพงล้อลาก 15 นิ้ว XXL รุ่น SL-15V-BT จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256618,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 410A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256679,329.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ FITH FLAT,4CORE DISTRIBUTION CABLE, LSZH ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256615,953.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ALLER TAB 10X10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/02/25663,413.17สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เชือกฟางม้วนใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/02/25666,815.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ปืนยิงกาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/02/25669,257.64สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเชื่อม FALCON MAX MIG225 ระบบ DC INVERTER จำนวน 1 ตัว และเครื่องตัด 14″ มากีต้า LW1400 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/256636,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เทป OPP 3M ขนาด 2 นิ้ว ยาว 40 เมตร สีน้ำตาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/25669,351.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ US-4006IL LINK CAT 6 IN-LINE COUPLE, for PATCH PANEL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/256629,513.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ Pipette stand ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/02/256677,354.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เดินทางจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/25664,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/2566279,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ใบตองตานี จำนวน 5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/2566275.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/25665,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ซองน้้ำตาลขยายข้าง 11″x17″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/02/256659,278.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ดินสอ 2B สเตทเลอร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256642,757.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 136X Black Laserjet Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256612,657.03สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กล่องเหล็ก กล่องอเนกประสงค์ 9 ช่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256610,685.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ US-4006IL LINK CAT 6 IN-LINE COUPLER, for PATCH PANEL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256633,419.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดตรวจ COVID-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits (25 SET/BOX) จำนวน 48 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256622,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เดินทางจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256617,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร Auto Shred นีโอ A-800 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25669,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมายเลขลิฟต์ L-03 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/02/256615,600.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn Printer จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ HP Laserjet M211d Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/02/256673,787.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารโล่ง ใส่แฟ้มตั้ง A4 ได้ทั้ง 2 ชั้น ขนาด 180x45x85 ซม. แบบมีแผ่นกั้นกลาง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/256618,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เดินทางจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/256642,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ LOGIT CORDLESS PRESEN R400 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/256627,135.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256649,840.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษคำตอบ (สีส้ม) จำนวน 6,000 แผ่น และ กระดาษคำตอบ (สีม่วง) จำนวน 8,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256648,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไมค์โครโฟน ร้อง/พูด ยี่ห้อ Audio Technica 1300x จำนวน 8 ตัว และ ลำโพงล้อลาก ยี่ห้อ XXL A-12V จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256625,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คระยะรถตู้โรงเรียน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/25663,501.04สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินท่อเมนประปา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/2566130,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ LC/LC SM.PATCH CORD 5M.DUPLEX (UF-6225D) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/256641,457.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไฟ Toshino รุ่น ET-914-USB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/25665,265.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 40 รายการ ได้แก่ สีเพ้นท์หน้า คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256630,435.08สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดหัวฉีดชำระสแตนเลส รุ่น Collon พร้อมสาย จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256673,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 28 รายการ ได้แก่ เทป OPP 3M ขนาด 2 นิ้ว ยาว 40 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/02/256621,111.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Anitigen Test Self-Test Kits (25SET/BOX) จำนวน 48 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/256622,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 65 รายการ โดยวิธีคัดเลือก15/02/25663,129,153.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/256661,239.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25666,049.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ พู่กันแบน NO.12 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256622,448.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว NO.120 F4 ตราช้าง สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25666,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ ได้แก่ BETAMETHASONE CREAM 0.1% W/W15G. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/256643,668.86สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 36 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/256625,032.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/2566101,098.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร Auto Shred นีโอ A-800 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/25669,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ซองเอกสาร KA No.9×12 ซิลิคอน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/25661,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/25661,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IRA8085 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25668,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครอง 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256638,577.78สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สาย CAT6A U/FTP XG (500 MHz) CABLE, LSZH (US-9256LSZH) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256645,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256614,129.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น (30 กก. ต่อ 1 ถัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256634,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวเม็ดขาวนม จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256612,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 32 รายการ ได้แก่ ถ้วยชิม 4 ออนซ์ แบบพลาสติกใส (แพค 50 ใบ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256616,416.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 34 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25666,841.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25663,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวเม็ดขาวนม จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256612,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ กระดาษสีแดง A4 (500 แผ่น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/256667,297.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รถเข็น 4 ล้อ ไฟเบอร์ (คันใหญ่) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/25666,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องพักครู ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256624,931.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนศูนย์ศักยวิโรฒ ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256625,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องบดสับซอย MARA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25667,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 955XL BLACK Original Ink Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256623,112.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า คลีเน็กซ์ จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25665,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25669,630.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สมุด 9/40 ปกพิมพ์สี 4 สี UV เงาเส้นธรรมดามีเส้นคั้นหน้าแดง เนื้อ 60 แกรม SCG เกรด A แบบหนาพิเศษ จำนวน 22,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/2566137,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ Trane Type รุ่น Iris No.5 ขนาด 25,000 Btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256636,112.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ชาวต่างชาติ สาขาภาษาตะวันตก อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256615,183.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องผสมอาหารแบบยกโถ KitchenAid 5 KPM5 Stand Mixer 5QT, 4.82 Heavy Duty จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/2566140,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษและซ่อมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256611,158.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร CANON COPIER iR-ADV DX C3830i จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/256144,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/02/25661,395.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สเปรย์เคลือบเงาผนังกันน้ำซึม A100 500ML. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25665,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ESP32 Node MCU ESP-WROOM-32 Wifi, Bluetooth Module ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25667,142.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 24″x28″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256676,579.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256611,128.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สายฉีดน้ำแรง ยี่ห้อ Bosch ยาว 6 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256634,732.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO M154A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25661,926.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ CAT6 UTP (250MHz)w/CROSS FILLER, 23AWG ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256671,572.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10N ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25667,732.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ดินสอ 2B มาสเตอร์อาร์ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256636,133.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มาสเตอร์อาร์ต ดินสอดำสองบี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256630,522.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ช้อนโต๊ะ HAND MADE ผลิตจากสเตนเลส เกรดพิเศษ AISI 304 ปลอดสนิม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256651,051.84สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 206A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CRTG ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/256614,836.62สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สายยางใยถักสีเขียว 3/4 จำนวน 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25661,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/02/2566625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกั้นห้อวเรียนคหกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/02/2566487,128.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้อัดยาง 15 แผ่น เกรด A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/02/256685,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำความเย็นห้องแช่ผัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2566101,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ KEDACOM IPC2252 จำนวน 70 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2566492,467.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมยูเอชที 200 ml. คละสี จำนวน 8,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2566106,125.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องสาขาจิตวิทยาการแนะแนว อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256634,347.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ สาขาอาหารและการโรงแรม อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256614,712.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ สะนาซารูตลับสีเพ้นหน้า 18 มล. #Grass Green ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25668,8470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ทำความเย็น จำนวน 1 งาน โดยใช้เกณฑ์ราคา01/02/256631,886.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Kingston Data Traveller 256GB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256611,673.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET 107A PRINTER จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง01/02/25669,565.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ BROTHER TN-1000 TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256612,208.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แท่นประทับ ตราม้า เบอร์2 สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/01/25666,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ SFP+/LC(SM) 10g.1310mm*10KM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/01/256644,191.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ Trane Ceiling Type รุ่น Iris No.5 ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/01/256649,862.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สายยางใส 1 1/2″ จำนวน 1 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/25663,531.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินท่อ PPR เข้าบ่อเก็บน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/2566141,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ก๊อกอ่างซิงค์ Cotto CT130C (HM) รุ่น WINDY ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256694,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256617,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินท่อเมนประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256690,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 9,000BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/01/256632,421.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะสแตนเลส ขนาด 2000x500x800มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/2566479,360.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร ดำ วิกเกอร์ฮูด VS-805MC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/25663,469.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ THE INVASION (ANIMORPHS BOOK 1) จำนวน 185 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/256628,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชั้นวางของ บีชเข้ม เฟอร์ราเดค LKS85090 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/01/25663,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จานเมลามีนทรงสี่เหลี่ยม 7.5 นิ้ว สีขาว ตรา Superware ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/01/256615,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่อวัดความดันแขนสอด พร้อมโต๊ะและกระดาษพิมพ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/01/256664,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/01/25666,619.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานไฟฟ้าห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/01/256633,4913.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/01/256622,437.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจาะสกัดพร้อมทำท่อน้ำดี ขนาด 4 นิ้ว พร้อมทำการเดินใหม่ ณ ชั้น G+1 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256629,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสี ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256677,147.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ หนังสือ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ CAMBRIDGE LOWER SECONDARY GLOBAL PERSPECTIVES. STAGE 7 LEARNER’S SKILLS BOOK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/2566206,923.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เอกสารการศึกษาไวยกรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้น จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/25666,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256613,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 9 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป- กลับ บางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/25667,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ จพนวน 4 รายการ ได้แก่ ภาษาเกาหลี (แบบเรียน) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256621,206.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET PRO MFP M479fdw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256648,364.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/256629,510.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Kual Le Han Yu 1 Texbook ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/2566542,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รางปลั๊ก 4 ช่อง 4 สวิตซ์ 5 เมตร (10A/230W) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/01/25669,493.04สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ WD SSD 480GB-SATA GREEN-3D-3YEARS ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/2566160,435.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256680,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เหล็ก 4x2x1.6×6 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256685,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ คีมคอม้า Total ขนาด 10 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256632,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/256617,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หลอด LED E-COFIT 8W/D PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256646,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปากกาลูกลื่น FABER-CASTELL RX0.5 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25661,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ No.10-1M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25669,872.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 42 รายการ ได้แก่ ปากกา Marker Sharpie ทวินทิป สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256611,927.02สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ แปรงลบกระดาน ฟูจิใหญ่ คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25663,532.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ น็อตสแตนเลส 5/16″x2″ #14 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25669,304.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ฉากผ้าถ่ายภาพ GREY ขนาด 2×3 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25669,437.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/25665,564.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 25 รายการ ได้แก่ สายไฟ AWG22 แบบแกนไส้แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/2566101,890.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฎิบัติการติดผนัง ขนาด 8.40×0.75×0.80 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/2566499,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เชือกผักตบชวา แบบเกลียว 3 มิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256637,792.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ รางหลังเต่า1873 อลูมิเนียม 73x18x2ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/01/256688,403.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แผงปุ่มกดควบคุมในตัวลิฟต์ และแผงปุ่มกดที่หน้าชานพัก (ลิฟต์หมายเลข3) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/2566428,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/2566145,798.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องจ่ายน้ำหวาน รุ่น 2 โถ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/256633,170.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หนังสือพูดญี่ปุ่นง่ายได้ตั้งแต่ต้น Nihongo Active Talk ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/01/256673,886.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขัดพื้น ขนาด 20″ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปัดเงา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/256611,545.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กบ จำนวน 6 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2566690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/25661,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผงซักฟอก ไฮคลีนโปร (20kg/ลัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/01/25665,706.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 36″x46″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/01/256631,458.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ กระดาษโน้ต สติกเอ็น พาสเทล สีเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/01/25664,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 28 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่นขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/01/2566170,867.23สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงซิป 5×7 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/01/2566781.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ป้ายอคริลิค ขนาด A4 แนวตั้ง T Stand ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25664,194.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โฟมหนา 1.5 นิ้ว (A) จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/2566115.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/2566144,503.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256688,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256667,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256683,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปี๊บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25661,417.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนว 6 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256622,523.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256664,777.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256671,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป- กลับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25666,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กลองทอมบ้า Regent 10″ + 11″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25667,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A BLACK ORIGINAL CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256634,807.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 212A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/256649,203.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไมค์ – ลำโพงช่วยสอนแบบคาดเอว Deccon PWS-173 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/01/25663,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษปกการ์ดสี A4 180 แกรม สีขาว จำนวน 6 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25661,540.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซองพีวีซี (ใส่เครื่องเขียน) ปากกระเป๋าติดซิปเลื่อน 1 จุด ด้านหน้า PVC ใส หนา 0.28mm. ด้านหลัง PVC สีขาวทึบ หนา 0.28 mm. ขนาดกว้าง 7 x ยาว 21.5 ซม. โลโก้งานสกีน 4 สี 1 ด้าน จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256636,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซองพีวีซี (ใส่เครื่องเขียน) ปากกระเป๋าติดซิปเลื่อน 1 จุด ด้านหน้า PVC ใส หนา 0.28mm. ด้านหลัง PVC สีขาวทึบ หนา 0.28 mm. ขนาดกว้าง 7 x ยาว 21.5 ซม. โลโก้งานสกีน 4 สี 1 ด้าน จำนวน 2,500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256645,475.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม และ แก๊ส 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256611,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25669,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256619,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอ าหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256615,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระดาษกรอง ขนาด 11 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25662,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ APC-UNIADAPTER Universal Female Adapter จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25662,675.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ปากกาเจล Pentel Energel BL77 ขนาด 0.7mm. สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256629,328.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดานไม้ตะปู จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25665,136.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 23 รายการ ได้แก่ กระดาษขาวมัน 60 แกรม 31×43 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256616,550.68สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ PP Board 21×29.7 cm. A4 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256614,006.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาลขยายข้าง KI 11×17 นิ้ว (50 ซอง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/256627,212.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2566 และ จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 20 มกราคม 2566 รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป- กลับ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/2566200,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผซักฟอก ขนาด 1,000 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/25664,905.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256664,874.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline Panasonic AAA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/25666,109.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผ้าคอตตอน (อย่างดีพิมพ์ลาย) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256618,564.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ บอลอเนกประสงค์ S2Y1250-C ยาง 20 ซม. (ฟ้า) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/25667,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 45 รายการ ได้แก่ สีอะคริลิคแกเลอเรีย วินเซอร์ #114 Cadmium Yellow Pale Hue ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256674,379.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ 400 มล. สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256612,120.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษปกการ์ดสี A4 180 แกรม สีขาว จำนวน 6 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/25661,540.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โทรโข่งอัดเสียงได้ DECCON MG-3007 UB จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/256612,133.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษคำตอบ (สีส้ม) จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/256619,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษคำตอบ (สีม่วง) จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/256619,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้ยูคา ขนาด 3″ ยาว 3 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/256612,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปั๊มลมโรตารี่ CX2550H 2.5HP 50L PUMA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/01/25667,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เดือนมกราคม พ.ศ.2566 จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ชีวจิต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/01/256612,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เนื้อแล่เป็นแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/01/256612,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/12/2565217,819.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/12/256589,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 53 รายการ ได้แก่ แก้วชา TEA CUT W/O HANDLE 0.17L. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/2565125,218.89สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระทะก้นแบนสเตนเลส 24cm. OPEN FRENCH SKILLET ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/256560,689.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลังพลาสติกสำหรับเก็บแก้ว 25 ใบ เพิ่มความสูงของลังจำนวน 2 ชั้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/256560,689.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กาชาจีน TEA POT SMALL 0.63L. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/12/256515,580.27สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผงซักฟอก ไฮคลีนโปร (20kg/ลัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256521,665.36สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลั๊กตัวผู้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256539,001.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สีสเปรย์ WIN #231 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/25652,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ Mouse LOGITECH M100r ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/256575,509.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฟ้มโชว์เอกสาร สันกว้าง 1 นิ้ว ตราช้าง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/25652,430.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป ค่ายหัตวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และ รับส่งจากค่ายหัตวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไป โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/12/2565205,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่านชาร์จ eneloop pro AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/25657,778.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/12/2565894,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/25651,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษ IJ PHOTO GLOSSY LASER A3 180G. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256523,047.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ สีม่วง – สีส้ม ขนาด 5.5 นิ้ว x 8.5 นิ้ว 1 ชั้น จำนวน 72,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256546,224.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/2565277,879.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ SEAGATE Backup Plus Ultra Touch 2TB White ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256511,780.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชามผสมแป้ง Mixing Bowl ตราหัวม้าลาย 15 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256515,936.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W/CDL E27 PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/2565135,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หลอด LED 5W 5mm. สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/25652,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โต๊ะทำงาน รูปตัวแอลซ้าย ขนาด 160x140x75 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256511,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
จัดจ้างเปลี่ยนย้ายเครื่องปรับอากาศ ห้อวเรียน FCU อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น M ห้องทะเบียน และอาคาร 5 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256520,651.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องอาหารส่วนกลางผู้บริหาร ชั้น M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256540,135.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้เพื่อสุขภาพเออร์โกเทรน รุ่น Ultimate Malmo จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/256539,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานเฟอร์นิเจอร์ห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2565437,137.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์ดิจิตอล Toner Cartridge CT203035 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/256522,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกตรวจข้อสอบ HP รุ่น HPC6602A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/25654,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/25652,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2565132,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2565182,221.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IMac รุ่น 24 นิ้ว จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 16/12/25651,707,238.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline PANASONIC AA 2ก้อน/แพ็ค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/25655,553.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, UNV Sockets จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256527,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ DC POWER SUPPLY DC 30V 10A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256533,656.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องขัดพื้น ยี่ห้อ Proclean ขนาด 18″ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256581,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Arduino Sensor Shield V5.0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256516,927.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โทรทัศน์ SAMSUNG SSG-HG55AU800A UGD LED TV55″ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256542,586.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ มินิแจ็ค 3.5 สเตอริโอ ยี่ห้อ LIDGE YM168P ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256534,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องสกัด 30 M.M.HM 1306 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256546,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ก๊อกแก๊ก MITO (ด้ามฟรีลม รุ่น RW-450 1/2″) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/256535,203.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัสดุปลูก Perlite (100 ลิตร) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25653,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไขควงแฉกแกนทะลุ KING TONY 26.0×100 m.m. จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/25651,043.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไขควง ไร้สาย GO II ( kit ) + ดอกชุด 33PCS BOSCH ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/2565105,009.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL รุ่น 2265 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256521,293.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์ไร้สาย 2.4GHZ สีดำ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ EPSON ECO TANK L3210 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ Syndome STAR-1000VA UPS จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256516,039.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ รางปลั๊ก 5 ช่อง 5 สวืตซ์ 5 เมตร (16A/3600W) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256533,266.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองระบบน้ำดื่ม อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256578,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
จัดจ้างเปลี่ยนสารกรอง ระบบน้ำดื่ม อาคาร 2 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/12/256540,285.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียริฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/2565201,569.81สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องสาธิตนิทัศน์ ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/256549,376.22สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมห้องทะเบียน ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/256523,861.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งกระเบื้องยางห้องทะเบียน ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/12/256540,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/12/25659,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25652,876.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำยา R22 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/256521,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางขนาด 25×55 มม. ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25654,119.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่อเย็บ MAX HD-10N + ลวดเย็บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25653,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปากกา FABER-CASTELL GRIP X7 น้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/25652,253.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โต๊ะเขียนแบบ Mastex A-1N (ปรับมุมองศา) จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/12/256589,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องตีเบอร์ 4 หลัก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/12/256556,774.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONERA CARTRIDGE จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/25659,373.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 36″x45″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/256523,754.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แผ่นอะคริลิค สีใส ขนาด 90×90 ซม. (2มิล) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/256546,277.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ แผ่นเฟรมสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/256557,018.16สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 25,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/2565126,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/256530,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/25658,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม และ แก๊ส 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256515,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม และ แก๊ส 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256511,225.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แยมโรล จำนวน 2,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256533,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สายยางแก๊ส ขนาด 5 เมตร จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2565650.03สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ พริกแห้งเม็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256543,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2565200,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256538,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25654,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256527,777.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2565139,956.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แยมโรล จำนวน 2,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256533,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กุมก้ามกราม จำนวน 24 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25656,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เฟรม ขนาด 20×25 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256537,278.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระบะแปลงผักสำเร็จรูป ขนาด 60x200x35 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25652,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กลม ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 250 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256598,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปากกาลบคำผิด Pentel 4.2 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/25651,017.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 74 รายการ ได้แก่ แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง #444 A4 สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/256526,790.16สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากระดาน86นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/25652,354,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง Hi Premium Diesel 400 ลิตร และ แกลลอนใส่น้ำมัน ขนาด 50 ลิตร 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/11/256532,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)29/11/25651,364,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ DHT11 Digital Temperature Sensor ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/2565143,085.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ กรรไกร ตราช้าง OFE380NP 8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256511,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างห้องน้ำ/ล้างพื้น ขนาด 3.8L. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25659,501.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระจกโค้งจราจร 24 นิ้ว จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25652,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดปากกาเน้นข้อความ FABER-CASTELL Textiner 45 Pastel ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25651,896.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า คละสี 100g. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/25652,208.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ CANON CARTRIDGE 331 CYAN ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256511,584.89สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ตลับเมตร ยาว 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256527,017.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ โลหะโซเดียม ขนาด 5 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256531,118.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แท่นตัด A3 คาร์ล DC-230 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/11/256518,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอ Ineractive LG TR3DJ ขนาด 86″ Interactive Digital Board จำนวน 2 เครื่อง ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565327,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอ Ineractive LG TR3DJ ขนาด 86″ Interactive Digital Board จำนวน 2 เครื่อง ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565327,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565221,372.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 25 รายการ ได้แก่ พริกแห้งเม็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256553,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ แป้งพิซซ่าแบบบาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256549,862.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ทอดมันกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256545,378.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 25 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256542,559.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมูสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256538,707.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256535,898.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ มันเสี้ยวพระจันทร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256532,881.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256529,595.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะไว้หาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256519,991.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูกระดูกหมูอ่อนยาว 3 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/256519,047.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แยมโรล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/256515,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เห็ดแชมปิญองสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/25657,571.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดเชื้อเพลิง แก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/25656,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป แท่ง ฟรุตตี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/25656,059.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/2565488,990.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไมโครปิเปตต์ ปริมตร 20-200 ไมโครลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/256541,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W E27 PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/256543,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/25651,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ CleanX Diesel B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/25654,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เต็นท์ K2 FORTRESS ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/11/256520,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 119A BLACK ORIGINAL TONER CARTRIGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/25658,046.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กระดานหมากรุกไทย ไม้หนา FBT ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256526,156.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โอโคโนมิยากิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256532,383.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูสันนอกทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256524,945.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256519,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256518,125.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ แฮมสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/256515,953.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เฟรนรายเส้นหยักใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/25656,099.000สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 23 รายการ ได้แก่ คุ๊กแฮม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256551,033.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ หมูติดมันหั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256539,810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เค้กลูกตาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/256518,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256516,180.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์ สีสองหน้า บาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/256511,716.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป บิ๊กร๊อกเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/25659,165.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไฟ Forza 720B LED Bi-color Spot light ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/11/2565324,317.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร APEX รุ่น CNR-229 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม บุหนังแท้ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/11/25659,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/256576,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กลอง Promark รุ่น Wood Tip จำนวน 10 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25654,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ผ้าขนหนูขนาดใหญ่ 90*180 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25653,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัสดุปลูก Perlite (100 ลิตร) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25653,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้กลอง Promark รุ่น Wood Tip จำนวน 10 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25654,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ A-MATH เอแม็ท (เกมต่อเลขคำนวณ) ชุดพรีเมี่ยมไม้หมุน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25658,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องคิดเลข DX-12B ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25651,059.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปากกาเมจิก น้ำเงิน H-110 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/256520,827.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2565488,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้ อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2565442,445.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print Cart. จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/25655,564.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้บุหนังสีดำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/11/25653,798.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดเครื่องเสียง ลำโพง 8 นิ้ว Yamaha Stagepas 400BT พร้อมตู้ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว Turbosound iP12B จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/256569,000.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หนังกลองทอมบ้า ขนาด 10 นิ้ว, 11 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/25653,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา จัดซื้อ กลองทอมบ้า ยี่ห้อ Regent จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/256513,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กีต้าคลาสสิค Yamaha C40II จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/256560,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/25654,066.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ออดิโออินเตอร์เฟสยี่ห้อ Focusrite รุ่น Scalett 2i2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/256515,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/11/2565116,951.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/11/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ไส้กรอกซูบริค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256538,808.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 18 รายการ ได้แก่ เนื้อสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256528340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256525,562.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ บัฟฟาโล่วิงส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/256517,275.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชอคบอล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/25655,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ หมูสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256540,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ซอสเทริยากิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256539,210.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แผ่นลาซานญ่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256537,781.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาพอลล๊อคชุบเกล็กขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256532,474.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 29 รายการ ได้แก่ สับปะรดภูเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256530,030.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256528,995.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 18 รายการ ได้แก่ แฮมสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256526,086.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่นบั้งลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256521,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ขนมปังหมูบดไข่เค็ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256519,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เค้กส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256515,000.00
สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256511,721.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/256511,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ คอร์นคลาสสิก วานิลลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3/11/25659,547.49สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลูกกอล์ฟ #PINNACLE RUCH จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/25663,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีฟ้า M=13, L=14, XL=7 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/256618,865.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print Cart. จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/25665,307.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หุ่น CPR มาตรฐานผู้ใหญ่ แบบมีไฟ ยี่ห้อ Brayden จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/2565144,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/256519,690.14สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Epson BLACK 700ML INK BOOTLE L100/L200 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/25661,417.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดกีฬาบาสเก็ตบอล จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/256627,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ บรรจุ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/11/2565172,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ขาหมูเยอรมันขาละ 2 กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256542,470.98สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่นบั้งลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256537,199.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256535,279.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256533,717.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ เกี๊ยวน้ำกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/256529,622.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ปูอัดชิมันโตะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256527,943.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256526,845.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256519,595.98สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ข้าวสารญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256518,755.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ทาร์ตไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/256516,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ มันเสี้ยวพระจันทร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/25658,955.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพตเดิลป๊อป บิ๊กร๊อกเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/25655,819.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำแข็งยูนิต 89 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/25655,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/256592,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 39 รายการ ได้แก่ เสื้อวอร์มสีแดง SIZE S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/2565482,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป หมาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/2565110,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 39 รายการ ได้แก่ เสื้อวอร์มสีแดง Size S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/2565482,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม ขนาด 32×47 ซม. 1000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/10/25654,494.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นาฬิกา SEIKO 16″ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แถบยางยืดเหยียด Stretch Band หนา 0.30 mm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/256522,140.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เอกสารไม้ ขนาด 90*40*180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/25659,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สาย LIGHTNING TO Digital AV Adapter จำนวน 2 เส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/25653,959.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวแลน SHIELD CAT6 RJ45 MODULAR PLUG w/PLUGw/BOOT ฯลฯ โดยใช้เกณฑ์ราคา26/10/2565139,057.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 204A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/256543,420.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สายกีต้าร์ เบอร์ 10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/256518,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (E-board) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/2565449,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ น้ำส้มชายชู ตราภูเขาทอง ขนาด 1 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/2565223.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดก้านกระทุ้น TS401 ฯลฯ โดยวิธีเฉาพเจาะจง26/10/25659,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องเหลาดินเสอไฟฟ้า (ตัวใหญ๋) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/25659,148.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/10/2565221,372.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬาสีเขียว S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/256527,374.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปลาทรายแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/2565868.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้อบเพาะเชื้อ แบบมีพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/256556,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ BROTHER TN-1000 TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/25652,568.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เก็บสารเคมี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/2565125,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 30×40 (25 กก. ต่อ 1 ลูก) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/256547,920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สเปรย์ปรับอากาศ PURE NATURE MELON 300L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/25652,152.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ถุงใหญ่สีขาว ARO 36″x45″ จำนวน 12 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/25651,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ ไก่บด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2565131,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256581,277.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ หัวใจหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256544,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256539,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูเด้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256524,315.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เบคอน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256519,800.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256518,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ คุ๊กแฮม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256517,360.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ทาร์ตสตอเบอรี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป แท่งฟรุ๊ตตี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/25654,592.29สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 48 รายการ ได้แก่ ถุงประคบร้อนและเย็น ICE/HOT BAG 9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/2565414,328.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดตรวจโควิด 19 ATK TESTSEALABS ชุดตรวจแบบสอดจมูก (Nasal Swab) (1:1) จำนวน 1,000 ชุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256525,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลยา จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256516,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/256515,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/25656,152.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปากกาเมจิกปากแหลม #B ฯลฯ โดยวิธ๊เฉเพาะเจาะจง18/10/25652,739.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256514,188.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบาะยิมนาสติคอัดฟองน้ำหุ้มหนังเทียม 1.20×2ม. สูง 3 นิ้ว จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256511,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาด 375*459*1,320 มม. สีครีม จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/25654,440.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไมโครโฟน SHURE SV100 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/25657,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Alkaline PANASONIC AA 2 (2 ก้อน/แพ็ค) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/25655,778.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หุ่น CPR มาตรฐานผู้ใหญ่ แบบมีไฟ ยี่ห้อ Brayden จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/10/256536,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 204A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/256564,585.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาล KA ซิลิคอน 9×12 3/4 ฯลฯ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง17/10/25659,878.04สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/25654,954.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ พลาสติกกันกระแทก สูง 130CM. ยาว 100 เมตร จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/25651,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น (30 กก. ต่อ 1 ถัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/10/256533,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ CAMBRIDGE IGCSE SOCIALOGY COURSEBOOK จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/25651,187.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ส่วนกลางผู้บริหาร ชั้น M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2565260,044.24สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปากกา เพลเทล Hybrid ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/256510,892.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศราบชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องงานทะเบียน ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2565164,679.64สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เพอร์สกินดิล ชนิดสเปรย์ แบบเย็น 250มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/256563,514.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อ ครีมนีเวีย หัวปั๊ม จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/25654,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ A3 เบอร์ 959-1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/25653,691.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 41 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2565145,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 31 รายการ ได้แก่ กล้วยหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256567,385.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 29 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256564,956.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256564,280.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 29 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256560,803.82สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256547,240.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ มิโสะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/256542,569.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 40 รายการ ได้แก่ กระเทียมกลาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2565133,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/256561,803.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ อเมริกันบราวนี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/256524,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป แท่งโคล่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/25655,192.28สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256523,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ ผ้าห่มสีเทา 42″x65″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/2565128,375.39สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256539,521.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256552,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา สีแดง S-XL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256567,686.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256538,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบห้องสมุด “Liberty” จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/256599,510.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดการแข่งขันหุ่นยนต์เมคเอ็กซ์ ชาเล้นจ์ ระดับมัธยมปลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/2565330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องเหลี่ยม 3 ช่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/25653,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ได้แก่ AIR-X (MINT) 50X10 TAB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/256533,274.71สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ดอกรักแกะเปลือก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/25652,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/10/2565456,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ LIGHTNING TO VGA ADAPTER ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/25658,795.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/256520,330.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/256513,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/256522,605.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป บิ๊กร็อกเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/256532,088.47สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/2565127,675.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/256555,105.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/25657,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/2565125,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/2565122,225.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปี๊บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/25651,134.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 24 รายการ ได้แก่ มีดตัดเตอร์ ตราช้าง 1801 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/256523,727.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ พาเมซานชีสป่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256588,842.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ นมสดเมจิ 5,000 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256528,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอาหารและการโรงแรม ชั้น 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/2565242,963.41สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงกั้นห้องและติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องแนะแนว ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256592,438.76สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เบาะ ผนังพิงชุดโซฟา ห้องผู้บริหาร 2,4,5 รวมผ้าบุ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256523,154.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ที่จัดระเบียบสายไฟ TOPK local Flagship จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/2565749.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256525,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256572,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ วุ้นเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256541,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/25653,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256547,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นผัดไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256528,681.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/256516,390.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ คอนเดนเซอร์ 5 ไมโคร 450 โวลด์ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/10/25652,728.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET PRO M454dn Print speed black/color จำนวน 1 เครื่อง04/10/256539,590.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษปอนด์ โรเนียว A4 จำนวน 10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/25651,177.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ บรรจุ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565172,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นมบูเอชที 200ml. คละรส จำนวน 14,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565175,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/25655,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565169,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256527,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป มิ้ลค์กี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256532,997.62สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ น้ำจิ้มลูกชิ้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/25657,934.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565101,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256549,310.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กกล้วยหอม จำนวน 2,700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256529,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/25657,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการป้องกันและกำจัดหนูและแมลง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565158,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ อาคารวิทยวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256564,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256551,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565232,617.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลระบบเครื่องยนต์ไฟปั๊ม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256596,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลอุปกรณดับเพลิง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256596,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 6 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256587,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256576,422.08สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256569,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/256537,663.92สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง 1 ห้อง อาคารศักยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/09/2565310,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนชั้น 1 อาคารศักยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/09/256578,859.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/09/256515,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เตาไฟฟ้า AT-3630-20 220V/1PH จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/09/2565184,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดโครงสแตนเลสแฮร์ไลน์ จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/09/256580,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เช่าเต็นท์ ทรงจั่ว ขนาด 5×12 ม. สีขาว เสาสูง 2.50 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/25658,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ป้าจิ๊บฟาร์ม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/256513,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ลำโพงบลูทูธเคลื่อนที่พร้อมไมค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256512,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256572,225.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ Lenovo AI03-27 Core i5 1.7G, 8GB DDR4,SSD 512GB M2,27″ FHD. Win 11 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256532,956.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ มู่ลี่ปรับแสงไม้ – สีขาว ขนาด .35 มม. จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ขนาด 1.31 x 1.24 ปรับขวา = 1.62 ตร.ม.ๆ ละ 3,200 บาท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256519,277.12สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80×1.75×0.75 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256548,085.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 532 อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256557,758.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256558,143.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยน Compressor ห้องพักอาจารย์ สาขาภาษาไทย ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256527,659.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้สนแผ่น หนา 2×1.9×2 เมตร จำนวน 60 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/256524,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายหน้าห้องงานพัสดุ จำนวน 1 ชิ้น และป้ายบอกทางไปห้องงานพัสดุ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/256531,565.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จารบีเทรน 1 ก.ก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/25651,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไมค์ SHURE SV100 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/256529,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนะงสือ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ การบัญชีเบื้องต้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/25651,274.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4 พิมพ์ 3 สี 1 หน้า สีครีม จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/256515,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ SANDISK CRUZER GLIDE (CZ60) 64GB จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565599.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 416A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/256577,125.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/256526,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แบตเตอรี่แห้ง ยี่ห้อ LEOCH ขนาด 12V5AH จำนวน 30 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/256529,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งชุดเครื่องเสียงและชุด LIGHTING พร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุมหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565390,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ โคมไฟ PAR LED 1810w 6in1 (Nightsun SPC149Z4) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565469,516.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ดิจิตอลมิกเซอร์ MIDAS M32R – LIVE Digital Console Mixer ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565451,968.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ใบเลื่อยวงเดือน มากีต้า 255×25.4x40T ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/09/256523,058.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ จานกระเบื้องขาวอย่างดี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/09/256510,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ได้แก่ Optiplex 7000SFF Intel Core i7 -12700, 16GB Memory,512GB SSD Win 11Pro และ Dell UltraSharp 27″ Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/09/256568,266.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ภัตตาคารวาแตร สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/09/25657,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ภัตตาคารวาแตร สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/09/25657,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาด 120*45*90 ซม. สีครีม จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/09/256532,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ05/09/256593,732.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/09/256517,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 416A BLACK TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/256540,242.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องบันทึกกล้อง CCTV UNV NVR 308-64X 64 Chanels จำนวน 4 เครื่อง และ ฮาร์ดดิสก์ WD 8TB AV PURPLE HDD.128MB 5640rpm จำนวน 32 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/2565433,221.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องทำลายเอกสาร โอเอ สตาร์ Grandeur V – S (V) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/25658,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนพการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เครื่องคิดเลขโอลิมเปีย MX-120TB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/25655,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไมค์ SHURE SV100 จำนวน 2 ตัว และ BY-WM4PROK2 Dual-Channel Digital Wireless Microphone จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/256518,457.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สาย NEXIS 5M HDMI Cable Version 2.0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/256515,076.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR2350W จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/256533,092.96สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/2565309,444.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เก้าอี้ประชุม ขาไม้ยาง 2″ กลึงกลม สีธรรมชาติ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/09/256543,656.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ SONY ALPHA 7 IV (BODY) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/08/2565378,726.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะทำงาน ขนาด 0.90 ม. x0.80 x0.75 ม. TOP กรุลามิเนต สลับคิ้วทองเหลือง โรสโกลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/08/256584,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่ง C-91311 COTTO จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/08/256544,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปะแจแหวนข้างปากตายช้าง #10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/08/25654,035.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โต๊ะประชุม ขนาด 0.80 ม.x0.80×0.75 ม. TOP กรุลามิเนต ลายหินอ่อน – ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/256514,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/2565224,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/2565286,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Ugreen HDMI to VGA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/256544,148.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/25656,634.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถ่าน Alkaline PANASONIC AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/256520,326.79สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองขาว เบอร์9/125 AA จำนวน 8 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/2565344.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ Max #35-1M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/25656,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้มิวเซียมสยาม ในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/08/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เก้าอี้ประชุม ขาไม้ยาง สีธรรมชาติ หมุนได้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256598,119.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256510,593.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงงานผลิตรถไฟฟ้า บริษัท แอ๊บโซลูท แอส แวมบลี บริษัทในเครือ EA จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลยา จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/08/256515,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ซองพีวีซี (ใส่เครื่องเขียน) ปากกระเป๋าติดซิปเลื่อน 1 จุด ด้านหน้า PVC ใส หนา 0.28 mm. ด้านหลัง PVC วีขาวทึบ หนา 0.28 mm. ขนาด กว้างยาว 7xยาว21.5 ซม. โลโก้งานสกรีน 4 สี 1 ด้าน จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256557,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มาสเตอร์อาร์ต ดินสอดำสองบี กระบอก 100+10 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256535,619.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ FORM NAME: ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256510,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เต๋าต่อสายแบบกดเสียบ 3 ขา จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/25651,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/25651,332.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แมกเนติก AIR 1 P 30A. 208/240VAC ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256534,026.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/25652,399.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ NPG-59 TONER FOR IR-2002/IR-2004N ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256516,713.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256510,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ แท่นประทับตรา Horse #2 สีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256510,901.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Lenovo AIO3-27 Core i5 1.7G,8GB จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ HP COLOR LASERJET PRO M454nw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/256597,477.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชอล์กไร้ฝุ่น สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256554,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษคำตอบ จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256519,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แฟ้มกระดุม A4 SK125 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25651,208.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 26A TONER LASERJET CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25657,900.88สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมชั้น M จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256588,392.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนของสาขาการเรียนการสอนและหลักสูตรนานาชาติ ชั้น6 และ ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 3601,3602,3603,3604,3703,3704 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565397,119.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนของสาขาการเรียนการสอนและหลักสูตรนานาชาติ ชั้น6 และ ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 3601,3602,3603,3604,3703,3704 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565169,488.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256539,194.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจอมิเตอร์ MSI OPTIX G27C7 CURVED 27″ MONITOR จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256519,046.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร APEX รุ่น CNR-229 ขาเหล็กซุบโครเมี่ยม บุหนังแท้ ดำ No.PV-05 จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256527,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รองเท้าบูท จำนวน 21 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25653,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 2530W จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25656,000.56สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ลวดเชื่อม โกเบ RB-26 #2.6 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256520,680.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กาวยาแนวกระเบื้อง ตรา จระเข้ สีเทาธรรมชาติ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โคม LED PANEL LIGHT 40W P.4 (60*60 CM.) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565276,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256525,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256519,372.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร XEROX รุ่น DOcuCentre s2220 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256511,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W E27 PL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25658,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รถเข็นท้องแบนพื้นเหล็ก 4 ล้อ 330 กก.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25651,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ คริสตอลไวโอเลต 25 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25656,716.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon 2600 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครกหินแกรนิต 5 นิ้ว พร้อมสาก จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25651,020.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคาปาซิเตอร์ 16 ไมโคร 450V. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565920.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องรีดแป้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256531,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 107A Black Original Toner Cartridge จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/25656,634.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แก๊สกระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/256520,715.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโซฟา ขาเหล็ก-บุฟองน้ำอย่างดี บุผ้าสีเทาเข้ม ขนาด 1.8 ม.x0.75ม.x0.40ม. พร้อมหมอนอิง 3 ใบ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/08/256517,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวนผนัง มาสเตอร์คูล รุ่น CTW24S จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256511,362.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลายห้อง server จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Power Supply Siemens Hipath 3800 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256554,142.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องศักยวิโรฒ (Resilience) ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256541,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อห่วงบาสมีสปริง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256520,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องศักยวิโรฒ (Resilience) ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256557,138.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารวิทยวิโรฒ หมายเลขลิฟต์ L-03 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/08/256538,327.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สตรีมร้อน จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/08/2565320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สายโอมมิเตอร์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25654,025.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมจืด UHT จำนวน 3,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256542,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ภัตตาคารวาแตล สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมิเตอร์ SANWA YX361 TR จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/256565,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบิดประตู YALE จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25652,996.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เข็มเขี่ยเชื้อปลายมน (Loop,Stainless Steel) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/08/25654,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ CISCO CBS220-16-EU 16 PORT SWITCH จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256556,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ปากกาจับชิ้นงาน จำนวน 8 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/25651,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256518,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ CARINOSE 10 MG 10X10 TAB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/08/256515,205.39สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อคอกลมสีดำพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 3,078 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/08/2565492,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อคอกลมสีดำพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 570 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256591,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ สี Nigrosin 25กรัม/ขวด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/256542,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องเก็บของ 100 ลิตร จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/25658,859.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge black CT202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565254,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 2100 A4 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256516,706.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่าน PANASONIC AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/2565770.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 202A ORIGINAL BLACK LASERJET TONER CTRG ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256514,530.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ CANON NPG-51 COPIER TONER ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256513,937.82สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107A BLACK Original Toner Cartridge ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256511,138.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการได้แก่ ถ่าน AAA BATTERY PANASONIC 4PCS/PAX ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256511,399.78สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด KEDACOM IPC2252-FNB-PIR50 จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/2565351,762.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ CISCO CBS220-16T-2G-EU 16-Port จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256543,870.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Ugreen USB-C 9 in 1 Multi Adapter ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256519,292.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI รุ่น HE-C18M1(S) จำนวน 10 เครื่อง และ พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI รุ่น HT-W18M4 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256528,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟฟิลปป์ BY239P LED 240/CW 200W. จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256578,645.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไม้สน 20 ม.มx55 ม.ม.x200 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256536,808.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้ารุ่น มารีน่า COTTO CT-169 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/2565121,605.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ทินเนอร์ TOA เบอร์ 71 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256513,738.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ RIBBON NISCA YMCK03 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256538,113.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ตรายางขนาด 10×45 มม.ด้ามไม้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/25651,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มอคโคน่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/08/256517,869.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สายไฟ 10 เมตร มีปลั๊กเสียบ มีสวิตซ์ปิด/เปิด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256557,035.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถ่านหินเจีย CB411 4″ มากีต้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256510,590.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Seagete One Touch 2 TB 2.5″ Ext.HDD ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256513,096.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ IDEAL 2604 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256552,965.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ATEN 4 PORT HDMI SPLITTER WITH 4KX2K จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256513,589.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Lenovo Ai03-27 idea Centre intel core i5-124p จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 7720 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256540,210.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Lenovo Ai03-27 idea Centre inter core i5-1240p จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256530,045.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ Link RJ45/SFP (Mini Gbic) 10/100/1000 to 1000.w/oSFP ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256558,315.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ ภัตตาคารวาแตล สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/25657,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซึ้ง ตราจรเข้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256511,128.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX B9100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256522,363.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ HP 35A BLACK TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256582,026.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256538,370.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยน Compressor ของเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 524 อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/256521,935.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่สูบบอล แบบเหยียบ ท่อคู่ จำนวน 1 อัน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/2565460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ Horse #1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25656,122.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 2100 A4 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256516,556.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256567,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระดาษกาวย่นสี ขนาด 2 นิ้ว คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25656,656.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถาดใส่เอกสาร 3 ชั้น เงิน ONE H-0831 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25657,848.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ HP Color Laserjet Pro MFP M283fdn Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256533,705.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ LOGITECH MOUSE M100R USB BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25654,023.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ชุดพื้นเอียง (ม.ต้น) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/2565156,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด และโรงงานผลิตไฟฟ้า บริษัท แอ๊บโซลูท บริษัทเครือ EA จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256518,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256516,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โทรโข่งเสียงอัดได้ เสียงไซเรน กำลังขับสูงสุด 25 วิตต์ จำนวน 2 ตัว และ โทรโข่งพร้อมไมค์ ไซเรน 9″ 80W usb/SD card/BT จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/25657,297.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256510,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 39 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเลขห้องของหลักสูตรนานาชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/08/256528,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ WRITERS AT WORK THE ESSAY STUDENT’S BOOK AND WRITING SKILLS INTERACTIVE PACK จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/256516,605.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ Sentoshi 5 ช่อง USB 2 ช่อง ยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/25651,241.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาล KA ซิลิคอน 9×12 3/4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/25653,311.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ USB-C DIGITAL AV Multiport Adapter ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/256512,283.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถาดใส่เอกสาร 3 ชั้น เงิน ONE H-0831 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/25657,682.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell 5400 Aio i5-12500 Touch จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/2565203,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล สแตนเลสแท้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/256511,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/25655,243.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ hd50 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/256511,855.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/25656,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจแบบรหัส 3 รหัส ขนาด 28.5 มม. จำนวน 90 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/256511,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT 202292 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/08/2565242,248.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ UNLOCK 2: READING,WRITING&CRITICAL THINKING (STUDENTS BOOK WITH DIGHTAL PACK) จำนวน 190 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/08/256572,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/08/2565181,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เสื้อคอกลมสีดำพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 581 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256592,960.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปึก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25652,263.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ TPLINK MC220L 1000Mbps RJ45 to 1000Mb ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256552,945.74สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาด 120*45*90 ซม. สีครีม จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256516,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 123 รายการ ได้แก่ สมุดสเก็ตซ์ปกดำ A4 SEIKAL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/2565355,456.47สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า No.1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256517,205.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ ได้แก่ ดินสอกด PANTEL 0.5 mm. สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256511,882.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงร้อนใส 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25652,768.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไม้ทีสไลด์ DRAETING PROFESSIONAL MASTEX 60 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256542,190.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าดิบหน้ากว้าง 60 นิ้ว (ม้วนใหญ่) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256521,186.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256524,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ วุ้นเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256533,277.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระดูกอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256591,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256570,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256528,515.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25657,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256522,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โบโลน่าหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256574,397.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเดนิสบลูเบอรี่ จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256519,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256545,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256549,626.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256518,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ฮอนดาชิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256542,821.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256556,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25657,835.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25655,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระเทียมปอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256537,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/2565326,537.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256530,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/25659,365.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/2565171,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256540,018.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่งเรนโบว์ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256521,997.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256510,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256542,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นยากิโซบะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256547,454.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256516,005.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/08/256578,030.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ ได้แก่ เทปผ้า 1×10 หลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/256512,302.24สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ ขนาด A4 CARL DC-210 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ปากกา Calligra pliy pens ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/256515,975.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25657,855.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ท๊อฟฟี่เค้ก จำนวน 2,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256527,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25656,044.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25651,515.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำแข็งยูนิต จำนวน 76 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25654,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เห็ดชิเมจิสีน้ำตาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25656,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ SET ครอสติสพร้อมปัก จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256511,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25655,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ พริกแกงพะแนง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256553,714.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565104,755.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่ง แตงโม จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256524,446.83สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่ง ทริปเปิลช็อก จำนวน 128 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256536,659.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256520,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256511,115.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256511,130.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256524,745.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256518,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256513,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซี่โครงหมูอ่อนสับ จำนวน 150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256535,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565198,699.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายช่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เห็ดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256562,180.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256524,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565154,315.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565123,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เต้าหู้ไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256543,977.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256533,810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256544,458.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แฮมหมู บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256522,791.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เนื้อหั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256552,565.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565221,062.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256530,055.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256576,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256579,265.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256569,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256580,720.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565109,025.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256591,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25652,960.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ โคนปีกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565145,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เต้าหู้พวง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256537,396.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 ราการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25654,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคนปีกไก่ จำนวน 130 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256516,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256577,120.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,135.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256585,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ทาร์ตบลูเบอรี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256514,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำตาลปึก จำนวน 45 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25652,166.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256525,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25653,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256548,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นผัดไท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256529,885.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชอคชิพสติ๊ก จำนวน 2,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256526,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565187,194.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256522,375.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256556,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565140,587.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 70 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25654,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/25654,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565175,276.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป ออคโตปุส จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256521,997.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กไข่ขาว จำนวน 2,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256522,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256521,155.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256511,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ วอลล์ท๊อปเทนแท่งช็อกโกแลต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256534,367.87สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/256580,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256512,515.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256519,661.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256517,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ สันในไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/2565111,135.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เกล็ดขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/07/256546,159.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เทปโฟมกาว 2 หน้า 3M 21มม.x5ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/25654,606.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เอื้ยมผ้าโทเร สีดำ กว้าง27″ ยาว 30″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/25655,229.09สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL 5400 AIO I5-12500 TOUCH จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/07/2565406,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/07/256532,581.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กาละมังพลาสติก ขนาด 30*11 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/07/25653,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กาแฟ Boncafe ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/07/256525,701.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565174,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256514,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กุ้งแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256552,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25657,810.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256535,310.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการได้แก่ มันเสี้ยวพระจันทร์(6แพ็ก/ลัง) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256515,564.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256513,435.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ปลาแซลม่อนแล่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/256579,946.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256590,361.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไก่หั่น จำนวน 270 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256535,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/65 16,504.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ขนมปังครีมเค้ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256516,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ เนื้อสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/65 16,870.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เบเกอรี่ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ทาร์ตไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256517,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256519,295.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256513,310.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่หั่นเหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะจาะจง20/07/256522,400.00 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 18 รายการ ได้แก่ พริกผัดเผ็ดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256525,203.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256527,343.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 24 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256527,917.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ วาฟเฟิลฟราย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256529,136.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ฟิชสติ๊ค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256530,002.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256564,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256590,757.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กฝอยทอง จำนวน 2,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256526,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25657,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปแท่ง ลาวา จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256527,496.33สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไก่บดหยาบ จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25655,633.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ หมูสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256581,691.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ฟิชสติ๊ค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256530,002.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ผักโขมแช่แข็ง ฯลฯ20/07/256598,050.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหารจำนวน 5 รายการ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565 8,320.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25656,365.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป บิ๊กร็อกเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25657,867.69สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป บิ๊กร็อกเก็ต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25658,178.29สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ บัฟฟาโลว์วิงส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ20/07/2565 9,309.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอาหาร จำนวน 32 รายการ ได้แก่ พริกแห้งเม็ดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256532,608.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256536,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เสื้อโปโล จำนวน 334 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565101,853.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จอ Interactive ยี่ห้อ LG TR3DJ ขนาด 86” Interactive Digital Board จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565327,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256532,891.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาช่อนแล่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565143,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256512,919.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ สาหร่ายห่กุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256538,295.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256590,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256528,066.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256526,865.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป ยักคู่องุ่นวิตซี จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256522,922.08สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256514,145.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256511,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2565162,784.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256599,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แฮมสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/65 10,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ซอสเทอริยากิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256510,721.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อปโอวัลตินแท่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/65 11,075.67สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256513,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25658,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเดนิสบลูเบอรี่ จำนวน 1,555 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/256520,215.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊ส 48 กก.จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25653,885.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษและซ่อมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25658,650.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างกล่อง จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/25653,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256512,729.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ ได้แก่ ดินสอกด PENTEL 0.5 mm. สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256566,035.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเคร่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565344,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว ตราช้าง No 120F ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565727.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงแรมแซงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256513,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ LIGHTNING TO VGA ADAPTER ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/256518,264.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมจืด จำนวน 4,460 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256553,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ลูกบิดประตูห้องน้ำ YALE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565136,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องเก็บเอกสาร 30*36.5*42 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25651,068.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ลวดเสียบ กลม ตราม้า No.1 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25656,743.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 7 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256543,367.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดานไม้ก๊อก 60×90 ซม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25652,257.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ กระดาษปรุ๊ฟ 60 แกรม แผ่นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256519,334.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไม้ระแนง ขนาด 2×1 นิ้ว ยาว 2 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256560,829.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไม้ที T-SLIDE 60 CM. (MASTEX) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256580,442.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565154,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป แท่ง ฟรุ๊ตตี้ จำนวน 65 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256514,866.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำตาลปี๊บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25656,741.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256597,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565109,824.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25651,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25658,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256572,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฮมไก่ บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256516,906.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 48 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/25652,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256510,125.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256520,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565167,449.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256513,505.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูแล่เป็นแผ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256589,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวคั่ว จำนวน 10 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565695.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมัฟฟินชอคชิพ จำนวน 2,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/256526,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2565454,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565148,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เกี้ยมฉ่าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256516,884.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256517,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25653,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/0256532,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565245,297.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256516,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป แท่งโคล่า จำนวน 50 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,435.63สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″x1″x1.4 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256544,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล Canon IR8085 จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000031233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25658,881.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 3 เมตร จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25654,173.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ คิ้วไม้สัก 15 มิลx2.50 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256530,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ น้ำยาประสานอะคริลิค 450CC. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25653,294.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบิดประตูน้้ำ yaleจำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/25658,346.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ SONAX น้ำมันอเนกประสงค์ 200 มล. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256510,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Adaoter USB-C UGREEN 9-IN-1 จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความแข็ง DUROMETER 0-100 HD จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Wate Toner Bottle ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25655,243.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Drum Cartridge for black/cyan/magenta/yellow CT351050 จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 30000050395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256567,624.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไม้อัด ขนาด 15MM.เกรด A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256563,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ PowerConnex 4 ช่อง 4 USB จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25657,222.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 44 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565272,593.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256561,953.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม.สีครีม จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256512,390.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เมาส์ ดำ MD Tech MD -65(v) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565825.00สิ้นสุดดำเนินการ
https://home.spsm.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/11.07.65-17441.pdf11/07/256517,441.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงมือยางใส ประกอบอาหาร ขนาด S ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256511,345.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ สีไม้ Colleen 24 สี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256592,469.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102W จำนวน 2 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 300000033817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25655,243.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256518,585.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185ซม. สีครีม จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256537,171.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 43 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565266,397.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 46 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565284,983.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ ได้แก่ ซองน้ำตาลขยายข้าง C4 Ki ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256521,486.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทีอฟฟี่เค้ก จำนวน 2,700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256529,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน่องไก่ จำนวน 70 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25658,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แฮมหมู บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256589,345.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/256515,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคีย์บอร์ดใบ้ Novation Launchkey 25 MK3 จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/2565115,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยางยืด รุ่น Pilates Brand Light ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/07/25653,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย ฯลฯ 08/07/25651,521.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แก้วน้ำทรงสูง ขนาด 12*5.5 CM. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/07/25656,462.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256513,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25654,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอแคร์ล จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256512,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256521,997.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะนาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256521,530.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคนปีกไก่ จำนวน 360 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256546,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256589,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256559,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2565110,103.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256518,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โครงไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256553,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256512,583.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256518,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กท๊อฟฟี่(ถ้วยฟอยล์) จำนวน 520 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25657,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256520,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดูกหมูอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256558,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2565150,420.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร 80G F14 IDEA GREEN ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256587,419.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เส้นก๋วยจั๊บ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256536,717.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ 410A CYAN TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256564,906.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ โรงแรมแซงกรีล่า เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/25656,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Moter P/N 690427550001 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/256569,015.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างกล่อง จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/25653,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256516,249.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ Link RJ/SFP (Mini Gbic) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/2565132,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ กะละมังพลาสติก ขนาด 28.9×9.4 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256518,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ ได้แก่ สมุดทะเบียน A4 ปกน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256511,731.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ตรายางด้ามไม้ นายปราโมทย์ สกุลรักความสุข 18″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/25652,630.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กคัสตาร์ด จำนวน 945 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256510,395.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสารมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256533,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256584,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256516,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256564,312.35สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/25655,620.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระเทียมปอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/256561,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/07/2565297,406.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ WD MY PASSPORT 2TB BLACK USB3.0 EXT.HDD 2.5″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256564,360.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ ได้แก่ กระดาษโน๊ต 3นิ้วx3นิ้ว นีออน คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256510,038.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 คละสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256514,519.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาแอร์ R22 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256513,054.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XERPX รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256543,228.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 1,200x700x750 มม. จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565113,227.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ลูกปิงปอง YINHE 3 ดาว H40+สีชมพู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256571,184.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับหน้าพลาสติก รุ่น Colossal ขนาด 183W*76D*74H จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565219,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวห้องผู้อำนวยการและห่องส่วนเลขา ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565192,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ และส่วนเลขา ชั้นM อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/2565395,771.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เดินทางจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/25656,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256517,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 85A TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/07/256511,951.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256543,709.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256534,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25659,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256596,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256518,065.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กกล้วยหอม จำนวน 2,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256527,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตับหมูหั่นบาง จำนวน 10 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25652,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำจิ้มลูกชิ้น จำนวน 40 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/25653,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/2565154,128.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/2565140,105.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256520,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/256567,575.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไส้กรองน้ำอีสปริง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/25654,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์เบ็ดเตล็ด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256537,022.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256518,425.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ ได้แก่ กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25657,896.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาวเม็ดขาวนม จำนวน 75 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256516,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ กล่องไปรษณีย์ ฝาชนสีน้ำตาล เบอร์00 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256529,157.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตซ์ 5 เมตร จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256510,143.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแม็กนั่ม อัลมอนด์ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256565,991.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักกาดแก้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256514,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กส้ม จำนวน 2,700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256545,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก 10″ลอก บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2565205,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักสามสีแช่แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256531,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแม็กนั่ม คลาสสิค จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256565,991.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256578,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไก่หั่น จำนวน 350 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/256545,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/25654,742.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตาข่ายตะกร้อไนล่อน มาราธอน รุ่น MN801JX จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565479.00สิ้นสุดดำเนินการ
27/06/256512,712.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256548,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256547,829.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลาหมึกหั่น จำนวน 350 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256594,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256546,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256522,665.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256558,845.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฮมไก่ บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256532,902.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ถั่วลิสงดิบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256557,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้ก่ น้ำตาลปึก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256522,988.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมูเด้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/25657,485.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/25658,355.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กไข่ขาว จำนวน 2,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/256520,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ cleanx Diesel B7 เลขครุภัณฑ์ 310000000318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/06/25652,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 107A BLACK ORIGINAL TONER CARTRIDGE จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25651,658.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไมโคนโพน SURE SV100 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256513,268.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 7720 WIDE FORMAI AIO จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256510,165.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 955XL BLACK ORIGINAL INK CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256518,874.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายยางเขียว (ใยด้าย)1/2 นิ้ว จำนวน 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/2565900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25651,883.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ADAPTER APPLE 20W USB-C ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25655,992.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบค่ากรดด่าง และคลอรีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25659,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ พุ๊กพลาสติก #7 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256511,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สายน้ำดี ยาว 18 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256518,329.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไมโครโฟน SURE SV100 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/256513,268.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชุดเริ่มต้นสร้างธุรกิจ (14เล่ม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/06/25652,033.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ดินเพาะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/25653,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงติดตั้งวอลเปเปอร์ ห้องรองผู้บริหารและห้องโภชนาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/2565185,623.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องอิงค์เจ็ท GD9630 สีดำ ยี่ห้อ ริโซ่ รุ่น S-7280UA ฯลฯ23/06/2565203,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมวกว่ายน้ำสีแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/06/256562,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อปมินเนี่ยนคาราเมลชอค จำนวน 100 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256527,496.33สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ตะปูตอกเสาไฟ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25656,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกกระดาษสีรุ้งจำนวน 7 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25651,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″z1″x1.4 ม.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256535,952.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 62 รายการ ได้แก่ เนื้อไก่ส่วนอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256512,656.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 30000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/2565203,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ANTACIL GEL 240 ML ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25653,146.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปากกาไวท์บอร์ดไพล็อตหัวกลม สีน้ำเงิน (M) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25651,292.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สาย VCT 2X2.5 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25654,365.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง แก้ไขรอยรั่วแนวหลังคา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256517,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกันซึม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256564,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เนื้อติดมันหั่นเหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256550,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แฮมไก่ บีลัคกี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256527,606.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256548,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256585,412.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256513,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เป็ดพะโล้เลาะไม่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256561,495.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 99 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25655,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/256530,155.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/25652,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมช็อกโกแลต ตราไมโล จำนวน 2,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256528,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256581,052.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256516,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูแดง จำนวน 170 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256573,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256510,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแยมโรล จำนวน 2,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256527,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256537,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256562,397.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/2565825.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/25652,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป เมอร์ เมด จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256526,397.29สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256574,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พริกแกงมัสมั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256523,968.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไก่บด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/25657,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256517,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48กก. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256516,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 39 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป-กลับ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 22-24 กรกฎฟาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256528,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 30″x40″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/06/256533,387.21สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก20/06/25651,643,934.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อช็อปแขนสั้น พร้อมปัก 2 จุด จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/06/256558,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูง Precision Balance จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/2565536,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรีอีสาน จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โปงลางไม้มะหาด 14 ลูก พร้อมขาตั้งแบบยืน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/256549,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25659,555.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไม้ยูคา ขนาด 2นิ้ว x2 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/256511,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ทรายหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25658,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มีดคัตเตอร์เหล็ก ขนาดเล็ก รุ่น S-902 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25652,509.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กระดาษปรุ๊ฟสีขาว 100 แกรม ขนาด A0 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25653,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่าน PANASONIC AA (2ก้อน/แพค) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25655,007.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบาสเกตบอล มอลเทน B7G4500 หนัง PU#7 จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/256515,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่านAA BATTERY PANASONIC (2PCS/PAX) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2565417.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ปลั๊กไฟ PC GUARD PLUS 4 ช่อง ยาว 5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/25659,330.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรอีสาน จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โปงลางไม้มะหาด 14 ลูก พร้อมขาตั้งแบบยืน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/06/256549,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ มะเขือเปราะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25657,815.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256567,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แตงทิเบต ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256599,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เต้าหู้คินุ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256520,651.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เกี้ยมฉ่าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256557,806.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256582,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระเทียมปอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/256540,065.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พริกเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/25652,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER LASERJET CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/256515,065.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Lenovo V50a AIO i5-10400T จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/2565125,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชามโคม 7 นิ้ว สีขาว จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256519,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/25651,284.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้นถอนงานเฟอร์นิเจอร์ ชั้น M จำนวน 4 งาน ได้แก่ รื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 ชุด ฯลฯ โดยวิธีเฉพะาเจาะจง15/06/256516,585.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ช้อน ส้อม สแตนเลส จำนวน 84 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256517,976.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแก้ไขรอยรั่วแนวหลังคา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256517,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ปลั๊ก PD+QC 20W,2USB ยาว 1.2 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/256573,166.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษทิชชู่ ตราสก๊อต(แบบป๊อปอัพ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256549,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สายยางแก๊ส อย่างดี ขนาด 1.5 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/25652,220.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตาข่ายประตูแฮนด์บอลไนล่อนเส้นใหญ่พิเศษทอมือ จำนวน 2 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/25657,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะปิงปอง DRAGON FLY 25 MM. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง14/06/256521,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ ได้แก่ ลูกฟุตบอล แกรนด์สปอร์ต PRIMERO PLUS ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/2565279,258.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พู่กันจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256525,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา 15 gal.ขนาด 42.5×42.5×55.5 cm.ความจุ 52-53 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาเจาะจง14/06/256510,165.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหุ่น CPR มาตรฐานผู้ใหญ่ แบบมีไฟ ยี่ห้อ Brayden จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256572,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102W จำนวน 4 กล่อง เลขครุภัณฑ์ 420000018232,420000018233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256510,421.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหม้อหุงข้าวแก๊ส ความจุ 10 ลิตร ยี่ห้อ LUCKY FLAME รุ่น LR-55A จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/256528,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กาแฟ Boncafe ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25659,362.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เต้าหู้ไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256536,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/256510,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256562,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กก.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256510,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256524,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/256583,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำพริกเผา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256514,808.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหลอด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256536,935.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256539,145.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25654,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถุงซิปล็อคใส ขนาด 5×8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/256535,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระติกน้ำ 29 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25655,805.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมวกกระดาษสีขาว(ใยสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/06/25656,669.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใส้เตา KB7 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25651,498.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำยามาจิคลีนห้องครัว 500 มล.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25651,806.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25653,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาไฟฟ้า imartflex รุ่น IF 465 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/25653,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถาดหลุมอลูมิเนียม จำนวน 480 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/256597,584.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ช้อนสแตนเลสฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/256535,952.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256517,640.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256554,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256555,205.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256544,544.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256542,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256556,693.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป มิ้ลค์กี้ จำนวน 70 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256519,247.43สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ได้แก่ ชุดผ่าตัดสแตนเลสชุดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง08/06/256562,330.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25657,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25654,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงช่วยสอน DECCON รุ่น PWS-210UTB จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256522,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สายกีต้าร์คลาสสิค D’adario ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256525,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ครีมล้างมือแฮนด์บอล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25654,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถ่าน PANASONIC AA BATTERY 2PCS/PAX ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25653,466.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ LOGITECH M100R MOUSE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000005463,420000005623,420000018730-420000018733 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/25653,274.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล 2,200×0.01 g. AND FX-2000i จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256527,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ LOGITECH HD WEBCAM จำนวน 20 ตัว และ DC POWER 30V 0-10A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256528,141.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 107ABLACK ORIGINAL TONER CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/256515,258.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้ก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102W PRINT ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018798-420000018800,420000017605-420000017608,420100000895,420000018245-420000018246,420000018032,420000005394 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256542,553.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนและติดตั้งวาล์วน้ำ อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256552,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องอิงค์เจ็ท GD 9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ รุ่น S-7280UA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2565172,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ pwr lenovo 90w adapter ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017681-420000026114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256536,059.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TAskalfa 3252ci จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000031024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256514,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน (พิมพ์ครั้งที่3) จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/25655,062.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแฮนเติ้ล ก๊อกน้ำ CT161 COTTO จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256522,898.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ เทปกาวบาง 2 หน้า ขนาด 1/2 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256518,634.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ GD BEYOND 1 STUDENT BOOK+WORK BOOK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/256513,027.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไขควงชุด 35ชิ้น/ชุด MATALL ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/25653,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูหั่น จำนวน 300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256575,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปลาน้ำดอกไม้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256592,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ มาม่าเปลือย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256545,838.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ โคนปีกบนไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256565,112.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูบดหยาบ จำนวน 260 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256561,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้ก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256534,582.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25652,610.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256519,890.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25656,201.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/25654,922.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมูบดหยาบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256550,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแพดเดิลป๊อป โอวัลตินแท่ง จำนวน 83 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/06/256522,821.94สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ Micro USB to USB 2.0A CABLE 2 M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/06/256530,644.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า รุ่น MIT Cutting Machine 500V9 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/06/25651,070.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูหั่น จำนวน 320 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256580,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ WD SSD GREEN 240GB SATA จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256533,170.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 917x457x1829 มม. จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256517,109.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือภาษเมียนมาพื้นฐาน 3 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25653,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงมือยางสีส้มมีซับใน L ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25653,926.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25656,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256586,429.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เนื้อหั่นติดมัน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256535,255.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูแดง จำนวน 220 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256588,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/256511,415.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/05/25657,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เทปกาวบาง 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/25653,509.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ไม่บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/25655,535.11สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวสัดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กาแฟ Boncafe ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/25658,645.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/05/256511,021.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บ 13.75 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/2565433,296.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/6596,460.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256513,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/25651,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256572,406.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256527,435.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อโปโลสีขาวล้วน จำนวน 569 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/2565142,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หนังสือ WRITERS AT WORK THE ESSAY STUDENT’S BOOK AND WRITING SKILLS INTERACTIVE PACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256516,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ DELL 7400 AIO I5-12500 VPro 8GB 256GB 1TB WIN 11PRO จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/2565127,276.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET P1102/P1102w Print Cart.ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000018107-420000018109,842000001633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/05/256514,525.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LASERJET P1005 จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 42000001759626/05/25654,066.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/256520,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเหล้าตราหงส์ทอง 0.70 ลิตร จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/25657,704.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)-โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่23-25 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/256524,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)-โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 คัน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง20/05/256572,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลับมีด จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/25651,428.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กระดาษสติกเกอร์ PVC ใส KODAK No.941 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/25654,729.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดฟิลิปป์ LED B 35 2W จำนวน 30 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/25654,654.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 26X Black Laserjet Toner Cartridge ฯลฯ 19/05/256520,972.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ต้นเข็มม่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/256575,708.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/2565298,316.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาวเม็ดขาวนม จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/05/256510,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีดำ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/2565172,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 410A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/05/256537,129.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะทำงาน ขนาด 1,600x700x500 มม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/05/256579,377.95สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษทิชชู่ ตราสก๊อต (แบบป๊อบอัพ) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/05/25654,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงร้อน 6×9 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/05/25656,848.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 กรม ขนาด A4 สีชมพู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/05/25655,350.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกันซึมท่อฟลอร์เดน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/05/256564,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 2,600 ถุง บรรจุถุงละ 5 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/2565468,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2565298,316.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียนชาย(สีฟ้า) จำนวน 700 เล่ม และ จ้างพิมพ์สมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียนหญิง (สีชมพู) จำนวน 1,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256553,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ปะแจคอม้า 1″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/25659,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กาวทาท่อ (ตราช้าง) แบบหลอด จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/25655,617.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Lenovo V50a AIO i5-10400T จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ HP LASERJET PRO M404dn จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256541,944.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น Versant 180 Press จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000048316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256563,879.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ถุงขยะดำ 30″x40″ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/05/256582,999.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาแฟ Boncafe จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/04/25656,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คลิปดำ No.112 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256511,964.74สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กุนเชียง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256530,655.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ข่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256536,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256525,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ นักเกตไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256520,180.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256525,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256531,709.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/256530,795.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเพาะเจาะจง08/04/256510,020.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ตรายางขนาด 10×30 มม. ด้ามไม้ 30*5mm.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25651,209.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK TONER LJ CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 842000001626,842000001627,420000017596,420000005758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/256520,843.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256567,040.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25655,925.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256556,886.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25656,449.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ นักเกต ฯลฯ โดยวิฤธีเฉพาะเจาะจง 19/04/256526,557.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256534,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ โคนปีกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256542,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/256550,423.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ต้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25657,329.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแยมโรล จำนวน 900 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/25659,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
https://home.spsm.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/19.04.65-67575.00.pdf19/04/256567,575.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ CAMBRIDGE ENGLISH FOR THE MEDIA STUDENT’S BOOK WITH AUDIO CD จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256554,918.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ บะหมี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256567,040.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ คอร์น คลาสสิก โอวัลติน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256517,418.46สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กระดาษปกการ์ดสี A4 120 แกรม สีขาว จำนวน 6 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/25651,284.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 410A BLACK ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000005296,420000005758,842000001626,842000001627 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/04/256553,309.54สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25653,119.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP LASERJET M12/MFP M26 Black Cartridge ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 420000017617,420000017612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25657,346.62สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 7090 SFF จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/256544,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LASERJET M12/MFP M26 BLACK CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25654,472.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษมันบาง ขนาด A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/04/25654,387.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือ Kuai le Han Yu 1 TEXTBOOK (CHINESE-ENGLISH) จำนวน 182 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/4/256587,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เตาแก๊ส จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เตาเร่งเดี่ยวพร้อมขา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256515,087.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เส้นสปาเก็ตตี้เบสท์ฟู้ด 5กก./กล่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256525,813.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เห็ดฟาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256517,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กกล้วยหอม จำนวน 700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25657,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำปลาร้าไมค์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256510,646.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ขิงแก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256537,695.00สิ้นสุดดำเนินการ