ประกาศราคากลาง

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวแลน SHIELD CAT6 RJ45 MODULAR PLUG W/PLUG/BOOT ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256625/10/2565139,057.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (E-board) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 256625/10/2565449,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ ได้แก่ ถุงประคบร้อนและเย็น ICE/HOT BAG 9 นิ้ว ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256617/10/2565414,328.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ