ประกาศราคากลาง

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 14 รายการ ประจำปีการศึกษา 256725/03/25673,481,900.00กำลังดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ห่อใหญ่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256701/03/2567103,442.25สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืชตราองุ่น ขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256729/02/2567192,043.60สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256720/02/2567169,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon C-EXV35 ฯลฯ19/02/2567148,944.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างห้องน้ำ/ล้างสนิม ขนาด 3.8 L (บรรจุ 4 แกลลอน/ลัง) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256713/02/2567113,366.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด UNV รุ่น IPC2325LBR3-SP(Z28)-D 5MP VF Network IR Bullet Camera จำนวน 30 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256713/02/2567168,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ Cisco CBS220-16P-2G Smart 16 Port GE,POE,2x1G Switch ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256709/02/2024112,992.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องเก็บห้องลูกเสือ ชั้น 1 อาคาร 5 จำนวน 1 งาน07/02/2567129,202.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว แนวนอนยาว 50 เมตร ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน07/02/2567295,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม02/02/2567192,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ30/01/2567395,686.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่น จำนวน 10 คัน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567และจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ จ.สุพรรณบุรี 30/01/2567260,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 39 รายการ ได้แก่ น้ำสลัดครีม เบสท์ฟู้ด ฯลฯ29/01/2567126,113.41สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเช่าบูธ สาขาวิชาเอก จำนวน 30 ชุุด 29/01/2567154,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับของสาขาวิชาเอก จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ป้ายไวนิลประจำบูธ สาขาวิชาเอก (ขนาด 2x1m) ฯลฯ26/01/2567143,808.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ช้อนคนกาแฟ ฯลฯ18/01/2567107,026.75สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 24 รายการ ได้ น้ำมันพืช ตราองุ่นขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ18/01/2567167,503.15สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่น ฯลฯ15/01/2567192,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดาน E-Board ขนาด 86 นิ้ว HISENSE Interactive Digital Board 86WR6CE พร้อมขาตั้งจอ จำนวน 4 ชุด 15/01/2567499,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน12/01/2567207,428.06สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ASUS E5202WHAK-BA042M i5-11500B จำนวน 25 เครื่อง12/01/2567480,162.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน12/01/2567207,428.06สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หลอดไฟ LED UFO NAVIA 150W D/L ยี่ห้อ LAMTON ฯลฯ09/01/2567139,635.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมูกรอบ จำนวน 450 กิโลกรัม05/01/2567250,380.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ03/01/2567428,963.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องผัดอัตโนมัติ LJ-200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง01/12/2566355,775.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 6, 7, 8 และ 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน08/12/2566380,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องครูลูกเสือ ชั้น 1 อาคาร 5 จำนวน 1 งาน08/12/2566470,746.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป – กลับ ค่ายนวภพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 256704/12/2566260,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปั้นขึ้นรูปทอดมัน จำนวน 1 ชุด04/12/2566256,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ29/11/2566410,452.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 42 รายการ ได้แก่ Breadboard 400 Holes ฯลฯ23/11/2566189,689.60สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน22/11/2566494,928.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน22/11/2566207,428.06สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 และจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เดินทางจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 31/10/2566416,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 53 รายการ ได้แก่ หลอดทดลองแบบหนาใช้ซ้ำได้พร้อมฝาเกลียว ฯลฯ25/10/2566153,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ CAT 6 UTP(250MHz)w/CROSS FILLER, 23AWG,BLUE จำนวน 20 กล่อง25/10/2566103,255.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องอิงค์เจ็ท GD 9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ รุ่น S-7284UA ฯลฯ25/10/2566304,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″x1″x1.6 มิล ฯลฯ18/10/2566124,334.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ลูกขนไก่ Vitor Campion no.1 Speed 75 ฯลฯ17/10/2566107,300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ16/10/2566237,112.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ16/10/2566237,112.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้าห้องอาหารอาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256712/10/2566430,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว ด้านน้ำส่งขึ้น ชั้น G-M (แนวตั้ง) ชั้น M (แนวนอน) และชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256712/10/2566366,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 8 และ ชั้น 9 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256710/10/2566380,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 35 ชุด ประจำปีงบประมาณ 25679/10/2566197,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 35 ชุด9/10/2566196,612.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อกระดานE-board86นิ้ว จำนวน 4 ชุด9/10/2566499,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม (ห้อง CCTV เก่า) ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256709/10/2566477,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องอาหารอาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256706/10/2566482,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์และปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและรางไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256706/10/2566399,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 21 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ฯลฯ03/10/2566243,819.83สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องเครื่องสระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256703/10/2566102,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Chiller RTAC170 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน02/10/2566102,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างการบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน ประจำงบประมาณ 256702/10/2566175,957.48สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน ประจำงบประมาณ 256702/10/2566232,618.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดาน E-board ขนาด 86 นิ้ว Hisene Interactive จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ 256610/08/2566499,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนการเกษตร ชั้น 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256610/08/2566435,863.07สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256608/08/2566126,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256608/08/2566123,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 26 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บละ 13.75 ลิตร ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256603/08/2566150,286.85สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่บด ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256624/07/2566183,110.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256624/07/2566182,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนูแห้ง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/07/2566108,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ถั่วงอก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256612/07/2566113,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256612/07/2566115,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256612/07/2566278,842.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256612/07/2566106,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ หนังยางวงเล็ก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256611/07/2566165,630.65สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เสื้อคอกลมสีขาว พร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 4,159 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256610/07/2566478,285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เสื้อกีฬา Size S-XL สีน้ำเงิน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256604/07/2566102,762.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้าง Maintenance Chiller RTAC170 โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 ประจำปีงบประมาณ 256630/06/2566132,294.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256629/06/2566249,748.70สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ซองเอกสารสีน้ำตาล ขยายข้าง 11″x17″ (แบบหนา) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256627/06/2566120,240.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แป๊ปเหลี่ยม 1″x1″x1.6 ม.ม. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256627/06/2566138,030.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา GD9630 Riso สีเทา ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 256623/06/2566344,540.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 40,000BTU จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256623/06/2566159,858.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดาน E-board ขนาด 86 นิ้ว Hisene Interactive จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ 256623/06/2566499,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ASUS Expert Center E5202 จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256623/06/2566454,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 256615/06/2566499,262.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ สายไวโอลิน ขนาด 4/4 ยี่ห้อ D’adario แบบชุด ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/06/2566166,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ ที่คั้นน้ำผลไม้ คั้นมะนาว เบอร์ 4 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256608/06/2566108,164.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ วอลเล่ย์บอลชายหาด MOLTEN V5B5000 PU เบอร์ 5 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256608/06/2566164,280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 256606/06/2566319,502.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ ได้แก่ จานร่อน ขนาด 175 กรัม ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256630/05/2566130,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256619/05/2566104,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซืั้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกToner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 256610/05/2566485,566.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีเทา ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 256610/05/2566410,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
จ้ดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 256617/07/2566318,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Riso GD9630 สีเทา ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 256610/05/2566410,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม คู่มือ ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหา แบบฝึก แบบวัด จำนวน 1,100 เล่ม ประจำปีงบประมาณ 256628/04/2566330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,500BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 18,700BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256624/04/2566115,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256621/04/2566475,508.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316, 300000050395 ประจำปีงบประมาณ 256603/04/2566273,385.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกาจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องเรียน 1602 และห้องเรียน 1604 อาคารวิทยวิโรฒ และประบปรุงห้องทำอาหาร 2 และติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร 2 ประจำปีงบประมาณ 256622/03/2566269,559.75สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถาดหลุมอลูมิเนียม ขนาด 35 ซม. ตราจระเข้ ฯลฯ ประจำปีบประมาณ 256616/03/2566284,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Fortigate 200F 3Yr Hardware plus 24×7 Unified Threat Protection (UTP) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 256613/03/2566492,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.20×0.80×0.80ม. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/03/2566497,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนชั้น 2 (ห้องสมุด) อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256608/03/2566131,931.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Cisco CBS220-16P-2G 16 Port POE Switch ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256608/03/2566166,706.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โคมไฟ PAR LED 54X3w RGBW (Nightsun SPC549A) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/03/2566115,132.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ โครงทรัสอลูมิเนียมสำหรับเวที จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 256607/03/2566222,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องทำความเย็น ห้องแช่ผัก จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256602/03/2566101,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานไฟฟ้าสำหรับงานต่อเติมห้องคหกรรม หลังอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256628/02/2566138,197.99สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256621/02/2566279,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อเมนประปา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000204 ประจำปีงบประมาณ 256615/02/2566130,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร CANON COPIER iR-ADV DX C383i จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256607/02/2566144,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด KEDACOM IPC2252 จำนวน 70 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256603/02/2566492,467.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างกั้นห้องเรียนคหกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256601/02/2566487,128.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อ PPR เข้าบ่อเก็บน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256627/01/2566141,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256619/01/2566230,692.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ WD SSD 480GB-SATA GREEN-3D-3YEARS ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256617/01/2566160,435.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Kual Le Han Yu 1 Textbook ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566542,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หนังสือ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ CAMBRIDGE LOWER SECONDARY GLOBAL PERSPECTIVES. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566206,923.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 8.40×0.75×0.80 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566499,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะสแตนเลส ขนาด 2000x5000x800 มม. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566479,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 25 รายการ ได้แก่ สายไฟ AWG22 แกนแบบไส้แข็ง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256612/01/2566101,890.75สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256611/01/2566145,798.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2566 และ จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 20 มกราคม 2566 รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม ไป – กลับ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 256604/01/2566200,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 53 รายการ ได้แก่ แก้วชา TEA CUP W/O HANDLE 0.17L. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256623/12/2565125,218.89สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และรับส่งจากค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไป โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256619/12/2565205,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W/CDL E27 PL ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256616/12/2565135,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256616/12/2565277,879.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256615/12/2565182,221.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256609/12/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ SmallRig 3668 Basic Camera Cage Sony A7IV A7SIII ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/12/2565157,504.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไขควง ไร้สาย GO II (kit) + ดอกชุด 33PCS BOSCH ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256606/12/2565105,009.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 25,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256602/12/2565126,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ชั้น 3 อาคาร 5 จำนวน 6 ห้องเรียน ได้แก่ 532,533,534,535,536 และ 537 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256629/11/2565235,742.40สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256623/11/2565488,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256608/11/2565488,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256608/11/2565442,445.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ lab2 (1903) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ lab3 (1904) อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256608/11/2565198,388.70สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256604/11/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 39 รายการ ได้แก่ เสื้อวอร์มสีแดง Size S-XL ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256628/10/2565482,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256628/10/2565110,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้เก็บสารเคมี แขวงคอลเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 256618/10/2565133,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ ผ้าห่มสีเทา 42″ x 65″ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/10/2565128,375.39สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256606/10/2565460,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างติดตั้งระบบเตาไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอาหารและการโรงแรม ชั้น 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256604/10/2565242,963.41สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบริการป้องกันและกำจัดหนูและแมลง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256603/10/2565158,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวแลน SHIELD CAT6 RJ45 MODULAR PLUG W/PLUG/BOOT ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256625/10/2565139,057.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (E-board) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 256625/10/2565449,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ ได้แก่ ถุงประคบร้อนและเย็น ICE/HOT BAG 9 นิ้ว ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256617/10/2565414,328.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ Interactive Digital Board รุ่น BenQ ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256530/09/2565299,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก โต๊ะ นักเรียนมัธยม แบบโครงเหล็กเหลี่ยม สีขาว (ไม่มีลิ้นชัก) จำนวน 300 ตัว และเก้าอี้นักเรียน แบบโครงเหล็กเหลี่ยม สีขาว จำนวน 300 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256528/09/2565330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge for Black/Cyan/Magenta/Yellow CT351050 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/09/2565235,614.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256526/08/2565286,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256526/08/2565224,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โคม LED PANEL LIGHT 40 P.4 (60*60 CM.) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256523/08/2565276,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เสื้อคอกลมสีดำพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 3,078 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256511/08/2565492,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256508/08/2565254,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด KEDACOM IPC2252-FMB-PIR50 จำนวน 50 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256505/08/2565351,762.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/08/2565181,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ชุดพื้นเอียง (ม.ต้น) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/08/2565156,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256527/07/2565326,537.25สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 123 รายการ ได้แก่ สมุดสเก๊ตซ์ปกดำ A4 SEIKAI ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256525/07/2565355,456.47สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ สันในไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565111,135.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ โคนปีกไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565145,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565175,276.70สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565154,315.40สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565123,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565221,062.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565198,699.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/07/2565174,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/07/2565162,784.45สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาช่อนแล่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/07/2565143,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ คีย์บอร์ดใบ้ Novation LaunchKey 25 MK3 จำนวน 21 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256511/07/2565115,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565167,449.65สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 46 ใบ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565284,983.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 44 ใบ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565272,593.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 43 ใบ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565266,397.90สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256507/07/2565109,824.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256507/07/2565154,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256506/07/2565245,297.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256506/07/2565148,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ Link RJ/SFP (MINI GBiC) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256504/07/2565132,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/07/2565297,406.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/07/2565150,420.60สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/07/2565110,103.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บ 13.75 ลิตร ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256527/06/2565154,128.15สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก 10″ ลอก บีลัคกี้ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256524/06/2565205,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256524/06/2565140,105.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ DELL 7400 AIO i5-12500 vPro 8GB 256GB 1TB WIN 11 PRO จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256520/05/2565127,276.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256502/05/2565298,316.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บ 13.75 ลิตร ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256520/05/2565433,296.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 2,600 ถุง บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 256503/05/2565468,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หนังสือ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ READY TO WRITE2 (5E) STUDENT BOOK WITH ESSENTIAL ONLINE RESOURCE ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256503/03/2565183,051.00สิ้นสุดดำเนินการ