ประกาศราคากลาง

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม คู่มือ ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหา แบบฝึก แบบวัด จำนวน 1,100 เล่ม ประจำปีงบประมาณ 256628/04/2566330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,500BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 18,700BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256624/04/2566115,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256621/04/2566475,508.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316, 300000050395 ประจำปีงบประมาณ 256603/04/2566273,385.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกาจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องเรียน 1602 และห้องเรียน 1604 อาคารวิทยวิโรฒ และประบปรุงห้องทำอาหาร 2 และติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร 2 ประจำปีงบประมาณ 256622/03/2566269,559.75สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถาดหลุมอลูมิเนียม ขนาด 35 ซม. ตราจระเข้ ฯลฯ ประจำปีบประมาณ 256616/03/2566284,425.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Fortigate 200F 3Yr Hardware plus 24×7 Unified Threat Protection (UTP) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 256613/03/2566492,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.20×0.80×0.80ม. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/03/2566497,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนชั้น 2 (ห้องสมุด) อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256608/03/2566131,931.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Cisco CBS220-16P-2G 16 Port POE Switch ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256608/03/2566166,706.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โคมไฟ PAR LED 54X3w RGBW (Nightsun SPC549A) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/03/2566115,132.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ โครงทรัสอลูมิเนียมสำหรับเวที จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 256607/03/2566222,774.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องทำความเย็น ห้องแช่ผัก จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256602/03/2566101,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานไฟฟ้าสำหรับงานต่อเติมห้องคหกรรม หลังอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256628/02/2566138,197.99สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256621/02/2566279,270.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อเมนประปา อาคาร 5 จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000204 ประจำปีงบประมาณ 256615/02/2566130,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร CANON COPIER iR-ADV DX C383i จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256607/02/2566144,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด KEDACOM IPC2252 จำนวน 70 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256603/02/2566492,467.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างกั้นห้องเรียนคหกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256601/02/2566487,128.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อ PPR เข้าบ่อเก็บน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256627/01/2566141,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256619/01/2566230,692.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ WD SSD 480GB-SATA GREEN-3D-3YEARS ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256617/01/2566160,435.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Kual Le Han Yu 1 Textbook ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566542,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หนังสือ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ CAMBRIDGE LOWER SECONDARY GLOBAL PERSPECTIVES. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566206,923.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 8.40×0.75×0.80 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566499,690.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะสแตนเลส ขนาด 2000x5000x800 มม. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256613/01/2566479,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 25 รายการ ได้แก่ สายไฟ AWG22 แกนแบบไส้แข็ง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256612/01/2566101,890.75สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256611/01/2566145,798.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2566 และ จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง ในวันที่ 20 มกราคม 2566 รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม ไป – กลับ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 256604/01/2566200,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 53 รายการ ได้แก่ แก้วชา TEA CUP W/O HANDLE 0.17L. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256623/12/2565125,218.89สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รับส่งจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไป ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และรับส่งจากค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไป โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256619/12/2565205,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หลอด LED BLUB 13W/CDL E27 PL ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256616/12/2565135,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256616/12/2565277,879.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256615/12/2565182,221.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256609/12/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 27 รายการ ได้แก่ SmallRig 3668 Basic Camera Cage Sony A7IV A7SIII ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/12/2565157,504.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไขควง ไร้สาย GO II (kit) + ดอกชุด 33PCS BOSCH ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256606/12/2565105,009.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 25,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256602/12/2565126,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ชั้น 3 อาคาร 5 จำนวน 6 ห้องเรียน ได้แก่ 532,533,534,535,536 และ 537 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256629/11/2565235,742.40สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256623/11/2565488,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256608/11/2565488,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 36,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ขนาด 30,000BTU รุ่น Iris No.5 จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256608/11/2565442,445.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ lab2 (1903) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ lab3 (1904) อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256608/11/2565198,388.70สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จอแสดงภาพ DLED ขนาด 75 นิ้ว ยี่ห้อ BenQ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256604/11/2565128,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 39 รายการ ได้แก่ เสื้อวอร์มสีแดง Size S-XL ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256628/10/2565482,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน รับส่งจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256628/10/2565110,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้เก็บสารเคมี แขวงคอลเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 256618/10/2565133,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ ผ้าห่มสีเทา 42″ x 65″ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/10/2565128,375.39สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256606/10/2565460,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างติดตั้งระบบเตาไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอาหารและการโรงแรม ชั้น 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 256604/10/2565242,963.41สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบริการป้องกันและกำจัดหนูและแมลง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256603/10/2565158,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หัวแลน SHIELD CAT6 RJ45 MODULAR PLUG W/PLUG/BOOT ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256625/10/2565139,057.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (E-board) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 256625/10/2565449,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ ได้แก่ ถุงประคบร้อนและเย็น ICE/HOT BAG 9 นิ้ว ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256617/10/2565414,328.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึก Toner Cartridge CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256607/10/2565191,958.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ Interactive Digital Board รุ่น BenQ ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256530/09/2565299,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก โต๊ะ นักเรียนมัธยม แบบโครงเหล็กเหลี่ยม สีขาว (ไม่มีลิ้นชัก) จำนวน 300 ตัว และเก้าอี้นักเรียน แบบโครงเหล็กเหลี่ยม สีขาว จำนวน 300 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256528/09/2565330,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge for Black/Cyan/Magenta/Yellow CT351050 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/09/2565235,614.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256526/08/2565286,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256526/08/2565224,272.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โคม LED PANEL LIGHT 40 P.4 (60*60 CM.) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256523/08/2565276,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ เสื้อคอกลมสีดำพร้อมพิมพ์ลาย จำนวน 3,078 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256511/08/2565492,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256508/08/2565254,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด KEDACOM IPC2252-FMB-PIR50 จำนวน 50 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256505/08/2565351,762.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/08/2565181,150.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ชุดพื้นเอียง (ม.ต้น) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/08/2565156,790.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256527/07/2565326,537.25สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 123 รายการ ได้แก่ สมุดสเก๊ตซ์ปกดำ A4 SEIKAI ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256525/07/2565355,456.47สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ สันในไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565111,135.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ โคนปีกไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565145,340.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565175,276.70สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565154,315.40สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565123,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565221,062.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256522/07/2565198,699.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/07/2565174,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/07/2565162,784.45สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาช่อนแล่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256512/07/2565143,625.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ คีย์บอร์ดใบ้ Novation LaunchKey 25 MK3 จำนวน 21 ตัว ประจำปีงบประมาณ 256511/07/2565115,290.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565167,449.65สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 46 ใบ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565284,983.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 44 ใบ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565272,593.20สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ขนาด 90*45*185 ซม. สีครีม จำนวน 43 ใบ ประจำปีงบประมาณ 256508/07/2565266,397.90สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256507/07/2565109,824.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256507/07/2565154,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูกรอบ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256506/07/2565245,297.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256506/07/2565148,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ Link RJ/SFP (MINI GBiC) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256504/07/2565132,573.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ขาหมูพะโล้ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/07/2565297,406.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เป็ดย่างเลาะไม่หั่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/07/2565150,420.60สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256501/07/2565110,103.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บ 13.75 ลิตร ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256527/06/2565154,128.15สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก 10″ ลอก บีลัคกี้ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256524/06/2565205,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256524/06/2565140,105.80สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ DELL 7400 AIO i5-12500 vPro 8GB 256GB 1TB WIN 11 PRO จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256520/05/2565127,276.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 25 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ตราองุ่น ขนาดปี๊บ 13.75 ลิตร ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256520/05/2565433,296.50สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 2,600 ถุง บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 256503/05/2565468,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Drum Cartridge For Black/Cyan/Magenta/Yellow ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256502/05/2565298,316.00สิ้นสุดดำเนินการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หนังสือ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ READY TO WRITE2 (5E) STUDENT BOOK WITH ESSENTIAL ONLINE RESOURCE ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 256503/03/2565183,051.00สิ้นสุดดำเนินการ