ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้เก็บสารเคมี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 25668 กันยายน 2565133,800.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 25668 กันยายน 2565920,000.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเพาะเชื่อ แบบมีพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25668 กันยายน 256556,800.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาน E-Board ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ขาตั้งและสายสัญญาณ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 กันยายน 25655,052,000.00กำลังดำเนินการ