ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 65 รายการ11 มกราคม 25665,275,700.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 พฤศจิกายน 25651,800,000.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25664 ตุลาคม 2565460,000.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้เก็บสารเคมี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 25668 กันยายน 2565133,800.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 25668 กันยายน 2565920,000.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเพาะเชื่อ แบบมีพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25668 กันยายน 256556,800.00กำลังดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาน E-Board ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ขาตั้งและสายสัญญาณ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 กันยายน 25655,052,000.00กำลังดำเนินการ