โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 14 รายการ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/25673,481,900.00 บาทกำลังดำเนินการ