โดยวิธีคัดเลือก

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก 1/06/25661,800,000.00ระหว่างดำเนินการ
ประกาศจัดซื้อ หนังสือแบบเรียน จำนวน 65 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1/02/25663,595,007.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IMac รุ่น 24 นิ้ว จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก2/12/25651,709,004.00สิ้นสุดดำเนินการ