ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ / กิจกรรมโรงเรียน

กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ ฉัททันต์เกมส์ ”

ประมวลภาพกิจกรรม
 
เกี่ยวกับนักเรียน​
 
SPSM DOWLOAD

ดาวน์โหลด LOGO

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

Microsoft Teams

ดาวน์โหลดโปรแกรม

คู่มือนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

FACEBOOK PAGE