ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

176 ซอยสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

02-260-9986 ต่อ 1701

trilingualplusspsm@spsm.ac.th
trilingualplus.spsm@gmail.com