เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566
ต่ออายุบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารจอดรถใต้ดินมหาวิทยาลัย
ได้ตั่งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ที่สำนักงานบริษัท จงภักดีภูมิ จำกัด อาคารจอดรถใต้ดิน ชั้น B1 ตามวันและเวลากำหนด