เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ทำบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารจอดรถใต้ดินมหาวิทยาลัย
ได้ตั่งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ที่สำนักงานบริษัท จงภักดีภูมิ จำกัด อาคารจอดรถใต้ดิน ชั้น B1 ตามวันและเวลากำหนด