ฝ่ายนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกสอนในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565