ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2566

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
เลขที่กรมธรรม์ประกัยอุบัติเหตุนักเรียน : GTL-05441-06810-001